Kwas askorbinowy jest niezbędnym składnikiem pokarmowym dla ludzi, ponieważ brakuje nam końcowego enzymu  w szlaku biosyntezy askorbinianu. Witamina C jest niezbędna do biosyntezy kolagenu i ma to ogromne znaczenie dla sportowców. Ma też znaczenie dla układu odpornościowego. A czy może mieć jakieś działanie na infekcje wirusowe?

Gorton HC i wsp. twierdzą, iż tak. Grupę kontrolną stanowiło 463 studentów w wieku od 18 do 32 lat. Grupa eksperymentalna obejmowała 252 studentów w wieku od 18 do 30 lat. 

Badacze śledzili liczbę zgłoszeń objawów przeziębienia i grypy wśród populacji testowej w 1991 roku. Porównali dane o podobnych objawach wśród populacji kontrolnej w 1990 roku. Osoby z populacji kontrolnej zgłaszające objawy były leczone lekami przeciwbólowymi i udrożniającymi górne drogi oddechowe, podczas gdy osoby z populacji testowej zgłaszające objawy, były leczone dawkami 1000 mg witaminy C co godzinę, przez pierwsze 6 godzin, a następnie 3 razy dziennie. Osobom niezgłaszającym objawów w grupie testowej podawano również dawki 1000 mg witaminy C, 3 razy dziennie. 

witamina C

Wyniki

Zgłaszane objawy grypy i przeziębienia zmniejszyły się o 85%, w porównaniu z grupą kontrolną po podaniu dużych dawek witaminy C. 

Wniosek

Witamina C w dużych dawkach podawanych przed lub po pojawieniu się objawów przeziębienia, lub grypy, złagodziła objawy w badanej populacji, w porównaniu z grupą kontrolną. 

Witamina C a ARDS

Niektóre badania sugerują, iż witamina C ma znaczenie dla zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). Alpha A Fowler III i wsp. przytoczyli przykład 20-letniej Włoszki z ARDS. ARDS jest przykładem uszkodzenia płuc w przebiegu posocznicy, silnego urazu lub rozlanego zakażenia płuc. Często przyczyną jest zapalenie płuc, zaaspirowanie treści żołądkowej, ciężki uraz ze wstrząsem. Wirusy grypy i koronawirusy (np. H5N1, H1N1 2009, koronawirus SARS – wirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej i koronawirus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)) mogą wywoływać uszkodzenie płuc i być przyczyną śmierci z powodu ARDS. 20-letniej Włoszce, mającej infekcję rhinowirusem/enterowirusem, podawano 200 mg/kg masy ciała witaminy C dożylnie w 4 równych dawkach co 6 h. Stan pacjentki szybko się poprawił.

I teraz proszę nie włączać trybu „Jerzy Zięba”. Naukowcy wcale nie twierdzą, że poprawa jej stanu zdrowia to wyłączny skutek podawania witaminy C. Nie istnieją żadne przesłanki, by twierdzić, iż dożylne podawanie witaminy C zwalcza koronawirusy (niezależnie SARS 1, SARS 2, MERS-CoV lub inne). Nie wolno wyciągać wniosków na podstawie jednostkowego przypadku. Pacjentka oprócz witaminy C otrzymywała np. wankomycynę, piperacylinę / tazobaktam, lewofloksacynę, czyli cztery potężne środki, w dużych dawkach. Ponadto była poddana np. pozaustrojowemu utlenowaniu krwi. Być może dożylne podawanie witaminy C ma znaczenie dla ograniczenia uszkodzeń płuc przy ARDS. Jednak nie jest to na razie oficjalna metoda lecznicza. Tak samo nie potwierdzono, by dożylne podawanie witaminy C zwalczało nowotwory. Może co najwyżej wpłynąć na przeżywalność chorych i/lub lepsze tolerowanie np. chemioterapii.

Referencje:

Gorton HC, Jarvis K. „The effectiveness of vitamin C in preventing and relieving the symptoms of virus-induced respiratory infections.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10543583

Alpha A Fowler III „Intravenous vitamin C as adjunctive therapy for enterovirus/rhinovirus induced acute respiratory distress syndrome” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5295174/

Kumar, Abbas, Aster ; “ Robbins. PATOLOGIA” II wydanie

Komentarze (1)
skorupski

Nie kazdy mzoe sobie pozwolic na forme dożylna, jest jakaś korelacja miedzy tą doustną a dożylna.

0