Kamienie moczowe dotyczą sporej części populacji (5% kobiet, 12% mężczyzn) i mogą być bardzo bolesne. Większe kamienie (>7 mm) prawie zawsze wymagają nawet interwencji urologicznej. Kamienie mogą być zbudowane z kwasu moczowego, wtedy pomocna może być alkalizacja ustroju np. solami z potasem.

Do tej pory pojawiło się niewiele danych odnośnie wpływu witaminy C na stężenie kwasu moczowego. Naukowcy postanowili to sprawdzić.

Badanie naukowe

Badanie było randomizowanym z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanym placebo. Uczestnikami badania były 184 osoby niepalące, losowo przydzielone do grupy otrzymującej placebo lub witaminę C (500 mg dziennie) przez 2 miesiące.

nerki

Wyniki

  • stężenie kwasu moczowego we krwi spadło średnio o 0.5 mg w grupie witaminy C i wzrosło w grupie placebo,
  • w porównaniu z placebo witanmia C zwiększyła szacowany współczynnik przesączania kłębuszkowego (czyli poprawiła funkcję nerek).

Wniosek

Suplementacja witaminą C w dawce 500 mg dziennie przez 2 miesiące zmniejsza poziom kwasu moczowego we krwi, co sugeruje, że witamina C może być korzystna w zapobieganiu i leczeniu dny moczanowej oraz innych chorób związanych z odkładaniem się kwasu moczowego.

Komentarz

Dna moczanowa dotyka ~1% populacji. Polega na gromadzeniu się w tkankach oraz płynach ciała kwasu moczowego (produktu metabolizmu puryn). Kryształy monosodowe moczanów wytrącają się np. w stawach. Wywołuje to ostre zapalenie i może prowadzić do stałego unieruchomienia stawów.

Zanim sięgniesz po witaminę C w celu leczenia np. dny moczanowej czy kamieni moczowych, zasięgnij porady lekarza. Badania sugerują, iż witamina C przynosi korzystne efekty obniżając stężenie kwasu moczowego.

Referencje, badania:

Kumar, Abbas, Aster ; “ Robbins. PATOLOGIA” II wydanie

Komentarze (1)
TomQ-MAG

a zazwyczaj to witamina C była demonizowana, jako element przyczyniający się do powstawania kamieni

0