Witamina B12 jest owiana całą masą mitów, to koszt który płacimy za upowszechnienie Internetu. W XXI wieku witaminę B12 przepisuje się na „wszelkie schorzenia”, a nie ma to żadnego potwierdzenia naukowego. Ponadto jej niedobory nie są częste, w naszym klimacie o wiele częściej ludzi cierpią z powodu niedoboru np. witaminy D.

Witamina B12 w leczeniu bólu -  mity czy fakty?

W badaniach naukowych sugeruje się jednak, iż witamina B12 może mieć znaczenie w terapii bólu i nie jest to wymysł, ale dobrze udokumentowana hipoteza. Zebrano badania na zwierzętach, w których zidentyfikowano potencjalne mechanizmy działania witaminy B12. Zidentyfikowano i przeanalizowano badania kliniczne wykorzystujące większe, farmaceutyczne dawki witaminy B12 (większe niż  100 µg / dawkę) w leczeniu bólu.

witamina B12

Wyniki badań

Badania na zwierzętach potwierdzają wiele korzystnych efektów stosowania witaminy B12, w tym regenerację nerwów i hamowanie enzymów cyklooksygenazy oraz innych szlaków sygnalizacji bólu. Hamowanie COX-1 i COX-2 jest charakterystyczne dla aspiryny i innych środków z grupy NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych).

Bóle krzyża i nerwobóle 

Ponadto badania na zwierzętach wykazały synergistyczne korzyści witaminy B12 w połączeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, w tym niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i opiatami. Badania kliniczne dostarczają dowodów na skuteczność witaminy B12 w leczeniu bólu krzyża i nerwobólów, chociaż dane są nadal dość ograniczone i nie określono na razie optymalnych schematów leczenia. Potrzeba więcej dobrej jakości badań. Jednak biorąc pod uwagę ogólne bezpieczeństwo, witamina B12 może być dodatkowym narzędziem w leczeniu bólu.

Z kolei w przeglądzie systematycznym badań z 21 czerwca 2020 r. określono, iż witamina B12 może być skuteczna w leczeniu bólu neuropatycznego. Polega on na powstawaniu patologicznych ognisk pobudzeń w obrębie obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego. Powoduje to przekazywanie zniekształconych lub wyolbrzymionych informacji o bólu. Jedną z proponowanych metod leczenia bólu neuropatycznego jest stosowanie witaminy B12, która, jak się uważa, łagodzi ból poprzez szereg mechanizmów, w tym promowanie mielinizacji, przyspieszenie regeneracji nerwów i zmniejszenie pobudliwości nerwów. Obecnie istnieją pewne dowody na terapeutyczne działanie witaminy B12 w leczeniu neuralgii związanej z półpaścem (poziom dowodów II) i bolesnej neuropatii obwodowej (poziom III).

Referencje:

Scott Buesing „Vitamin B12 as a Treatment for Pain.” https://europepmc.org/article/med/30700078

Thomas Julian i in. „B12 as a Treatment for Peripheral Neuropathic Pain: A Systematic Review” https://www.mdpi.com/2072-6643/12/8/2221

Komentarze (0)