Każdy wie, że magnez jest dla nas ważny, ale do których najważniejszych procesów naszego organizmu jest niezbędny?

Magnez niezbędny jest do:

  • syntezy białka,
  • skurczów mięśni,
  • funkcjonowania układu nerwowego,
  • kontroli glikemii,
  • przyłączania się hormonów do swoich receptorów,
  • regulacji ciśnienia krwi,
  • skurczów (pobudliwości) serca; działa przeciwnie do wapnia, zwalniając przewodnictwo i pobudliwość mięśnia sercowego, przeciwdziałając także jego niedotlenieniu,

magnez

Magnez i wytwarzanie energii

Procesy energetyczne, w których uczestniczy magnez oraz jest niezbędny:

  • niezbędny dla metabolizmu atp (katalizuje przenoszenie reszt fosforanowych z atp na akceptory i ze związków wysokoenergetycznych na adp),
  • uczestniczy w fosforylacji oksydacyjnej oraz w glikolizie,
  • aktywizuje wiele enzymów niezbędnych dla „spalania” tkanki tłuszczowej i powstawania acetylo-coa,

Ponadto magnez uczestniczy w syntezie RNA i DNA.

Magnez, a układ sercowo-naczyniowy

Okazało się, że to nie wszystko. Magnez odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego.

W jaki sposób działa?

Naukowcy przeprowadzili systematyczny przegląd i metaanalizę badań w celu podsumowania wpływu doustnej suplementacji Mg na czynność naczyń.

Doustna suplementacja Mg nie miała istotnego wpływu na FMD i PWV. Co to jest FMD (ang. flow-mediated dilatation)? Jest to metoda polegająca na ucisku przedramienia lub bądź proksymalnej części ramienia. Następnie mierzy się stopień stopień rozszerzenia tętnicy ramiennej. Wartość tego wskaźnika jest zmniejszona u osób z chorobą wieńcową. Należy do uznanych metod oceny funkcji śródbłonka. Z kolei PWV (pulse wave velocity) to prędkość fali tętna. Im większa, tym większa jest sztywność tętnicy. Sztywność tętnic jest wysoce niekorzystna dla sportowca! Może mieć przełożenie na skurczowe ciśnienie krwi.

Czyli co?

Z tego wynika, że magnez jest nieprzydatny? Nie tak prędko! Okazało się, że stosowanie magnezu dłużej niż 6 miesięcy, u osób które nie są do końca zdrowe, u osób w wieku powyżej 50 lat lub osób z wysokim BMI (z nadwagą lub otyłych) ma wyraźny wpływ na rozszerzalność tętnicy ramiennej. Dysfunkcja  śródbłonka  odgrywa  główną  rolę w aterogenezie (miażdżycy), dlatego podawanie magnezu jest tak ważne.

Wnioski

Metaanaliza Biancy Marques i in. sugeruje, że doustna suplementacja Mg może poprawić funkcję śródbłonka. Należy stosować magnez co najmniej 6 miesięcy i ma on największe znaczenie u osób z nadwagą, w wieku powyżej 50 lat lub nie do końca zdrowych. Czyli tak naprawdę w te widełki można chwycić dużą część populacji. Jeśli obecny trendy się utrzymają, szacuje się, że do 2030 r. 38% światowej populacji dorosłych będzie miało nadwagę, a kolejne 20% będzie otyłych. W Stanach Zjednoczonych najgorsze prognozy sugerują, że do 2030 r. ponad 85% dorosłych będzie miało nadwagę lub otyłość.

Referencje:

Bianca Cristina Antunes Alves Marques „Effects of Oral Magnesium Supplementation on Vascular Function: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials” https://link.springer.com/article/10.1007/s40292-019-00355-z

Marek Rajzer, Kalina Kawecka-Jaszcz  „Podatność tętnic w nadciśnieniu tętniczym. Od patofizjologii do znaczenia klinicznego”  https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/view/12850/10630

Rebecca Kozor,1,2 Stuart M. Grieve,1,3 Stefan Buchholz,2 Sharlene Kaye,4 Shane Darke,4 Ravinay Bhindi,1,2 and Gemma A. Figtree “Regular Cocaine Use Is Associated with Increased Systolic Blood Pressure, Aortic Stiffness and Left Ventricular Mass in Young Otherwise Healthy Individuals” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3981670/

Komentarze (0)