Kiedyś myślano, iż kreatyna może być rakotwórcza, jednak w setkach badań prowadzonych w ostatnich 20 - 30 latach tego nie potwierdzono. Za to sugeruje się wiele nowych, ciekawych, potencjalnych zastosowań dla kreatyny, np. u osób u których pojawił się już nowotwór.

Eksperyment naukowy

W jednym z takich eksperymentów ustalano wpływu suplementacji kreatyną na zanik mięśni u szczurów z nowotworem Walker-256.

Szczury Wistar przydzielono losowo do trzech grup:

  • kontrolnej,
  • z nowotworem,
  • z nowotworem, i której podawano kreatynę.

Kreatynę dostarczano w wodzie do picia łącznie przez 21 dni. Po 11 dniach suplementacji komórki nowotworowe wszczepiono podskórnie w 2 ostatnich grupach. Masę zwierząt, pobór pokarmu i wody oceniano zgodnie z protokołem doświadczalnym. Po 10 dniach od wszczepienia guza (łącznie po 21 dniach) zwierzęta uśmiercono w celu zbadania stanu zapalnego i pomiarów pola przekroju poprzecznego mięśni szkieletowych (oceny hipertrofii).

Wyniki

Okazało się, że suplementacja kreatyną chroni szczury z nowotworem przed utratą masy ciała i atrofią mięśni szkieletowych. Spożycie kreatyny sprzyjało niższym poziomom TNF-α i IL-6 w osoczu oraz mniejszym zmianom w śledzionie. Ponadto kreatyna zapobiegała zwiększeniu poziomu Atrogin-1 i MuRF-1 w mięśniach szkieletowych - kluczowych regulatorów rozpadu (zaniku) mięśni.


Wniosek

Suplementacja kreatyną zapobiega atrofii mięśni szkieletowych poprzez osłabianie wywołanego przez nowotwór środowiska prozapalnego. W ten sposób kreatyna hamuje proteolizę (rozpad białek) zależną od Atroginy-1 i MuRF-1.

Komentarz

TNF-α (czynnik martwicy nowotworów-alfa) to znany czynnik prozapalny, wiązany np. z reumatoidalnym zapaleniem stawów, insulinoopornością czy cukrzycą. Przykładowo, miażdżyca i choroba niedokrwienna serca (CHD) są związane z podwyższonym stężeniem interleukiny 6 (IL-6), białka C-reaktywnego (CRP) i właśnie TNF-α. IL-6 jest cytokiną pro- i przeciwzapalną, jednak uznaje się, że ma większy potencjał prozapalny. Wyniki tego badania sugerują, że kreatyna zmniejsza stan zapalny i skutecznie obniża rozpad mięśni związanych z obecnością guza w ustroju.

Referencje:

Paola S. Cella i in. Creatine supplementation in Walker-256 tumor-bearing rats prevents skeletal muscle atrophy by attenuating systemic inflammation and protein degradation signaling https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-019-01933-6

Komentarze (0)