Wiemy, iż kofeina ma wpływ na tkankę tłuszczową, wydolność sportowca, jego czujność, ale czy jest skuteczna stosowana dzień po dniu? No właśnie, to postanowili zbadać naukowcy.

Poprawa wydajności po spożyciu kofeiny jest dobrze udokumentowana w licznych eksperymentach w których sprawdzano to w jeden dzień. W licznych zawodach, takich jak Tour de France, Tour de Ski, mistrzostwa świata i mistrzostwa National College Athletic Association, sportowcy rywalizują przez kilka dni z rzędu.

Jak dotąd żadne badania nie badały skutków podawania kofeiny podczas rywalizacji przez kolejne dni z rzędu. Niniejsze badanie miało na celu zbadanie wpływu placebo i dwóch różnych dawek kofeiny (3 i 4,5 mg na kg masy ciała) na osiągi sportowców na ergometrze do biegu narciarskiego, przez 2 dni z rzędu.

Ośmiu narciarzy biegowych wzięło udział w badaniu, które było randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym przez placebo projektem krzyżowym. Poprawa wyników była mierzona pokonanym dystansem podczas 10 minutowego testu maksymalnego. Kofeinę podawano 75 minut przed testem.

Wyniki

Kofeina zwiększyła dystans o 4% w pierwszych dniu (dla obu dawek) oraz 5% (dla 3 mg na kg masy ciała) oraz o 5.1% (dla dawki 4.5 mg na kg masy ciała) w drugim dniu.

Poprawa wyników była związana ze zwiększonym tętnem, stężeniem adrenaliny, mleczanów i pochłanianiem tlenu po spożyciu kofeiny. Co więcej, wydajność była podwyższona pomimo wyższego stężenia kinazy kreatynowej i bólu mięśni który odczuwali sportowcy drugiego dnia.

Wnioski

Obie dawki kofeiny zwiększyły osiągi w maksymalnym teście wysiłkowym  w porównaniu z placebo i to w kolejne dwa dni.  Kofeina jest przydatna dla sportowców rywalizujących przez kolejne dni, pomimo większego uszkodzenia mięśni występującego po ciężkiej pracy pierwszego dnia.

Referencje:

Stadheim, Hans Kristian; Spencer, Matt; Olsen, Raymond; Jensen, Jørgen „Caffeine and performance over consecutive days of simulated competition” https://nih.brage.unit.no/nih-xmlui/handle/11250/2358101

Komentarze (0)