Probiotykiem można nazwać preparat, który dostarcza odpowiedniej ilości żywych, ściśle określonych drobnoustrojów. Nie wszystkie środki obecne na rynku, które nazywa się probiotykami, spełniają ramy tej definicji.

Lactobacillus acidophilus to ciekawy szczep, który jest odporny na kwas solny i żółć, był wielokrotnie sprawdzany w badaniach naukowych, jest dobrze tolerowany, potrafi skolonizować okrężnicę.

Lactobacillus acidophilus a cholesterol

Wbrew błędnym opiniom rozpowszechnianym w Internecie, stężenie cholesterolu jest ważnym parametrem, który może obrazować np. funkcjonowanie wątroby. W badaniach okazało się, że szczep L. acidophilus jest odporny na działanie żółci. Przy jego podawaniu razem z wysokocholesterolową dietą odnotowano spadek stężenia cholesterolu.

L. acidophilus a zespół jelita drażliwego

probiotyk jelita

Ból brzucha występuje często w populacji ogólnej, a u pacjentów z zespołem jelita drażliwego jest przypisywany nadwrażliwości trzewnej. W badaniach ustalono, że określone szczepy L. acidophilus powodują ekspresję receptorów opioidowych μ i kannabinoidowych w jelitach oraz pośredniczą w działaniu przeciwbólowym, podobnie jak morfina. Wyniki tego badania sugerują, że istnieje nowe podejście do leczenia bólu brzucha i zespołu jelita drażliwego.

L. acidophilus a drożdżakowe zapalenie pochwy i sromu

Drożdżakowe zapalenie pochwy i sromu jest jedną z najczęściej spotykanych dolegliwości związanych z zaburzeniem środowiska pochwy. W jednym z badań oceniano, czy codzienne spożywanie 227 g jogurtu zawierającego szczep Lactobacillus acidophilus zapobiega infekcjom drożdżakowym sromu i pochwy. Badanie trwało co najmniej rok, pacjentki były badane pod kątem infekcji drożdżakowych i kolonizacji podczas stosowania diety bez jogurtu lub diety zawierającej jogurt.

Wyniki

Odnotowano trzykrotny spadek infekcji drożdżakowych sromu i pochwy, gdy pacjentki stosowały jogurt z Lactobacillus acidophilus. Średnio odnotowano 2,54 zakażenia w grupie kontrolnej oraz 0,38 w grupie jogurtu w okresie 6 miesięcy. Odnotowano kilkukrotny spadek kolonizacji drożdżakowej po zastosowaniu specjalnego jogurtu.

L. acidophilus a progresja cukrzycy

Zbadano wpływ niskotłuszczowego jogurtu (2,5%) zawierającego probiotyk Lactobacillus acidophilus i Lactobacillus casei na progresję cukrzycy typu 2 wywołaną wysoką zawartością fruktozy w diecie szczurów.

Cukrzycę wywołano u samców szczurów karmiąc je 21% fruktozą w wodzie. Rejestrowano masę ciała, spożycie pokarmu i wody, poziom glukozy we krwi na czczo, hemoglobinę glikozylowaną, poziom insuliny w osoczu, zawartość glikogenu w wątrobie i profil lipidowy we krwi,wykonano doustny test tolerancji glukozy (OGTT).

Wyniki

Karmienie fruktozą pogorszyło wszystkie mierzone wskaźniki metaboliczne po 8 tygodniach. Dodanie jogurtu z probiotykami ograniczyło wzrost poziomu wskaźników i zaburzeń metabolicznych.

Wnioski

Dieta wzbogacona specjalnym probiotykiem znacząco opóźniła wystąpienie nietolerancji glukozy, hiperglikemii, hiperinsulinemii, dyslipidemii i stresu oksydacyjnego u szczurów z cukrzycą wywołaną wysoką zawartością fruktozy. 

Co zapamiętać?

Lactobacillus acidophilus mogą  mieć wpływ na stężenie cholesterolu, a więc pośrednio na ryzyko sercowo-naczyniowe (i ryzyko śmierci z innych przyczyn).

Probiotyki z Lactobacillus acidophilus mogą mieć znaczenie dla osób cierpiących z powodu zespołu jelita drażliwego, mogą niwelować drożdżakowe zapalenie pochwy i sromu, a także zmniejszać powikłania związane ze stosowaniem niewłaściwej diety (co powinno zainteresować większość populacji).

Warto pamiętać, iż suplement sprawdzi się lepiej niż wzbogacony probiotykami jogurt, gdyż w trakcie przechowywania w warunkach chłodniczych, w jogurtach znacząco spada ilość bakterii Lactobacillus acidophilus, zmienia się również pH produktu. Ponadto rozrzut ilości bakterii probiotycznych w jogurtach pochodzących od różnych producentów jest nie do zaakceptowania.

Referencje:

S E Gilliland „Assimilation of cholesterol by Lactobacillus acidophilus.” https://aem.asm.org/content/49/2/377.short

Christel Rousseaux i in. „Lactobacillus acidophilus modulates intestinal pain and induces opioid and cannabinoid receptors” https://www.nature.com/articles/nm1521

Eileen Hilton „Ingestion of Yogurt Containing Lactobacillus acidophilus as Prophylaxis for Candidal Vaginitis” https://www.acpjournals.org/doi/abs/10.7326/0003-4819-116-5-353

Amélie I. S. Sobczak „Changes in Plasma Free Fatty Acids Associated with Type-2 Diabetes” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6770316/

HariomYadav i in. „Antidiabetic effect of probiotic dahi containing Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei in high fructose fed rats” https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0899900706003297

Nagendra P.Shah „Survival of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum in commercial yoghurt during refrigerated storage” https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0958694695000282

Komentarze (0)