Witamina D jest niezwykle ważna dla człowieka, można powiedzieć iż nie powinna być nazywana witaminą, gdyż wykazuje działanie typowe dla hormonów.

Najistotniejszą  i niekwestionowaną funkcją witaminy D w naszym organizmie jest regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz modelowanie i mineralizacja kości.

Funkcją witaminy D jest utrzymywanie właściwego poziomu wapnia i fosforanów w osoczu. Dlatego witamina D jest niezbędna w zapobieganiu chorobom kości związanym z wymianą wapnia i fosforu. 

witamina D

Badanie

Celem pracy była ocena wpływu suplementacji witaminy D na wskaźnik owulacji u kobiet z nadwagą i obniżoną płodnością spowodowaną zespołem policystycznych jajników (PCOS) poddawanych indukcji owulacji.

Metody. Panie otrzymywały 2 tabletki po 50 mg każda cytrynianu klomifenu  dziennie, począwszy od trzeciego dnia cyklu miesiączkowego i przez 5 dni w połączeniu z doustną witaminą D 10000 IU dwa razy w tygodniu i wapniem  1250 mg dwa razy dziennie.  Inna grupa otrzymywała placebo z wapniem.

Suplementacja witaminy D lub placebo rozpoczęła się 1 miesiąc przed cyklami indukcyjnymi (łącznie cztery cykle). Głównym punktem końcowym był wskaźnik owulacji po trzech cyklach indukcji.

Wyniki

Badanie przeprowadzono w okresie od stycznia 2018 r. do września 2018 r. Osiemdziesiąt sześć (92,5%) kobiet w grupie leczonej i 73 (78,5%) w grupie kontrolnej miało udaną owulację. Ciąża biochemiczna i kliniczna wystąpiła w 61,3 i 50,5% w grupie leczonej oraz w 49,5 i 39,8% w grupie kontrolnej.

Wniosek

U kobiet z obniżoną płodnością (wywołaną PCOS) poddawanych indukcji owulacji suplementacja witaminy D znacząco poprawiła wskaźnik owulacji.

Referencje:

Radwa Rasheedy i in. „The efficacy of vitamin D combined with clomiphene citrate in ovulation induction in overweight women with polycystic ovary syndrome: a double blind, randomized clinical trial” https://link.springer.com/article/10.1007/s12020-020-02315-3

E. Mutschler „Farmakologia i toksykologia”.

Właściwy poziom witaminy D warunkiem zachowania zdrowia Adequate level of vitamin D is essential for maintaining good health Cecylia Tukaj Zakład Mikroskopii Elektronowej, Akademia Medyczna w Gdańsku http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=870029

Janusz Książyk © Borgis - Nowa Pediatria 1/2004, s. 41-44 „Witamina D, osteopenia, krzywica i osteoporoza” http://www.czytelniamedyczna.pl/2124,witamina-d-osteopenia-krzywica-i-osteoporoza.html#

Właściwy poziom witaminy D warunkiem zachowania zdrowia Adequate level of vitamin D is essential for maintaining good health Cecylia Tukaj http://www.phmd.pl/fulltxthtml.php?ICID=870029

http://www.ergo-log.com/vitamindtestosterone.html

Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster “ROBBINS PATOLOGIA” wydanie II, Wydawnictwo EDRA URBAN & PARTNERS

Komentarze (0)