Jabłczan cytruliny jest jednym z popularniejszych suplementów diety. Cytrulina jest aminokwasem z którego powstaje l-arginina. W badaniach naukowych wykazano, iż l-cytrulina jest skuteczniejsza dla zwiększania stężenia  l-argininy w porównaniu do podawania samej l-argininy.

Ponadto l-cytrulina jest lepiej tolerowana przez ludzi w porównaniu do podawania dużych dawek argininy. L-cytrulina posiada wiele różnorodnych właściwości w zakresie wpływu na mięśnie, produkcję tlenku azotu, wydolność w trakcie sprawdzianów wytrzymałościowych itd.

Dziesięciu zdrowych, aktywnych fizycznie mężczyzn (średnia ± SD: wiek 19 ± 1 rok, wzrost 1,80 ± 0,08 m, masa ciała 79 ± 11 kg) zgłosiło się do udziału w badaniu Stephen J. Bailey i in. Żaden z badanych nie palił tytoniu ani nie stosował suplementów diety.

Stephen J. Bailey i in. zastosowali u nich 7-dniowy okres suplementacji:

  • placebo,
  • argininą (6 g / dzień)
  • cytruliną (6 g / dzień).

Wyniki

W porównaniu z podawaniem placebo, stężenie argininy w osoczu wzrosło o podobną wielkość przy suplementacji argininą i cytruliną, ale stężenie cytruliną w osoczu wzrosło tylko przy suplementacji cytruliną (nie powinno to raczej dziwić).

Stężenie jednego z rodzajów tlenków azotu w osoczu (NO2−) było zwiększone przy suplementacji argininą (106 ± 41) i miało tendencję do wzrostu przy suplementacji cytruliną (100 ± 38 nM) w porównaniu z placebo (83 ± 25 nM).

Z tej przyczyny najczęściej łączy się oba suplementy.

Co to jest tlenek azotu?

tlenek azotu a erekcja

Jest to czynnik rozszerzający naczynia, mający wpływ na ciśnienie krwi. Jest odpowiedzialny za erekcję, słynna viagra działa jak inhibitor czynnika znanego jako fosfodiesteraza. Dlatego cytrulina może mieć zastosowanie pozasportowe, zarówno i u kobiet u mężczyzn. Może polepszać funkcjonowanie w trakcie seksu. Ponadto tlenek azotu jest neuroprzekaźnikiem i może odgrywać rolę w rozkurczu mięśni szkieletowych. Ma wpływ na ryzyko zakrzepowo-zatorowe, ma wpływ na płytki krwi – może być to ważne dla osób sięgających np. po sterydy anaboliczno-androgenne.

Ponadto podawanie 6 g cytruliny dziennie miało miało wpływ na ciśnienie krwi, w odróżnieniu od argininy. W tym aspekcie cytrulina przewyższa argininę.

Cytrulina skracała czas odpowiedzi ustroju na wzrost pochłaniania tlenu o 6 sekund, co zwiększa tolerancję ciężkiego treningu – powinno to ucieszyć osoby wykonujące przysiady, martwy ciąg, interwały biegowe i pływackie, wchodzenie po linie, podjazdy pod wzniesienia, przeciąganie ciężaru, spacer farmera itd.

Suplementacja cytruliną zwiększyła moc szczytową o 9% w porównaniu do placebo (480 ± 98 vs. 524 ± 94 W) oraz całkowitą pracę wykonaną podczas 60 sek. sprintu o 7%.   

Podsumowując

Wyniki te sugerują, że krótkoterminowa suplementacja cytruliną może poprawić ciśnienie krwi, kinetykę pochłaniania tlenu, moc i wydolność podczas ćwiczeń u zdrowych osób dorosłych.

Referencje

Stephen J. Bailey i in. „l-Citrulline supplementation improves O2 uptake kinetics and high-intensity exercise performance in humans”  https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.00192.2014

Komentarze (0)