Białko kazeinowe należy do długo działających i wolno uwalniających aminokwasy. Białko serwatkowe działa krócej (~3-3.5 h), ale za to dostarcza o wiele większej porcji aminokwasów. Nie da się odpowiedzieć na pytanie: „co jest lepsze?”, gdyż zastosowania tych produktów są całkowicie odmienne.

Badanie naukowe

Naukowcy sprawdzali, jak poszczególne rodzaje białka oddziałują na syntezę białek mięśniowych. Sugeruje się, że różnice w kinetyce trawienia i wchłaniania białka pokarmowego, jego składzie aminokwasowym lub oba te czynniki modulują poposiłkową syntezę białek mięśniowych. Celem było porównanie kinetyki trawienia i wchłaniania białek oraz późniejszej syntezy białek mięśniowych po spożyciu serwatki, kazeiny i hydrolizatu kazeiny u zdrowych osób starszych.

picie białka serwatkowego

48 starszych mężczyzn w wieku około 75 lat  zostało losowo przydzielonych do spożycia:

  • 20 g białka serwatkowego (w tym 9.3 g niezbędnych aminokwasów)
  • 20 g białka kazeinowego (w tym 7.9 g niezbędnych aminokwasów)
  • 20 g hydrolizatu białka kazeinowego (szybciej przyswajalnej formy)

Białka były podawane i zastosowano wlew specjalnie znakowanej izotopem węgla fenyloalaniny w celu oceny kinetyki trawienia i wchłaniania białka pokarmowego in vivo. Poposiłkowe frakcyjne wskaźniki syntezy mieszanej białek mięśniowych (FSR) obliczono na podstawie spożytego znacznika.

Wyniki

  • synteza białek mięśniowych była o 87,5% wyższa po dostarczeniu białka serwatkowego w porównaniu do kazeiny
  • synteza białek mięśniowych była o 50% wyższa po dostarczeniu białka serwatkowego w porównaniu do hydrolizatu kazeiny
  • synteza białek mięśniowych była mocno związana ze stężeniem leucyny we krwi (białko serwatkowe w 20 g dostarczało ~47% więcej leucyny, w porównaniu do obu produktów z kazeiną)

Wnioski

Białko serwatkowe stymuluje po posiłkową syntezę białek mięśniowych skuteczniej niż kazeina i hydrolizat kazeiny u starszych mężczyzn. Efekt ten przypisywany jest połączeniu szybszego trawienia i kinetyki wchłaniania białka serwatkowego oraz wyższej zawartości leucyny w porcji protein.

Komentarz

Proszę nie zapominać, iż działanie WPC (lub innego białka serwatkowego) jest silne, ale chwilowe, kazeina może daje mniejsze efekty w krótkim czasie, niemniej zapewnia dowóz aminokwasów jeszcze wiele godzin po tym, jak WPC przestało działać. Dlatego nie należy skreślać żadnego z wymienionych źródeł białka, bo po prostu są produktami o zupełnie innym zastosowaniu. Wydaje się, iż WPC jest lepsze w okresie potreningowym, ale kazeina też się sprawdzi, szczególnie jeśli dana osoba z różnych względów nie może zjeść kolejnych posiłków. Na noc bezsprzecznie lepsza będzie kazeina.

Referencje, badania naukowe, piśmiennictwo:

Bart Pennings i in. Whey protein stimulates postprandial muscle protein accretion more effectively than do casein and casein hydrolysate in older men https://academic.oup.com/ajcn/article/93/5/997/4597987

Komentarze (0)