Sądzi się, że Withania somnifera wykazuje właściwości: przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe, przeciwstresowe, kardioprotekcyjne lub neuroprotekcyjne.

Naukowcy sprawdzali, czy ma także wpływ na sen.

Badanie wpływu ashwagandy na sen

W tym randomizowanym, podwójnie ślepym (badani nie wiedzieli co biorą, naukowcy nie wiedzieli co podają), kontrolowanym placebo badaniu 150 zdrowych osób otrzymywało 120 mg standaryzowanego ekstraktu z ashwagandhy raz dziennie przez sześć tygodni lub placebo. Pacjenci byli oceniani za pomocą cotygodniowej kwestionariusza jakości snu oraz skali WHO. Zastosowano również aktygrafię (pomiar akcelerometryczny zapisujący aktywność osoby badanej w ciągu nocy) w celu ustalenia jak szybko te osoby zapadają w sen, jaka jest jakość snu, całkowity czasu snu itd.

ashwagandha w proszku i korzeń

Wyniki

Łącznie 144 uczestników ukończyło badanie. Stwierdzono 72% wzrost jakości snu zgłaszanego przez samych pacjentów w grupie leczonej w porównaniu z 29% w grupie placebo. Na podstawie danych z monitorowania aktywności grupa leczona wykazała istotną poprawę efektywności snu, całkowitego czasu snu oraz szybkości zapadania w sen. Odnotowano poprawę w sferze fizycznej, psychicznej i środowiskowej.

Wniosek

Suplementacja standaryzowanym ekstraktem z ashwagandhy przez sześć tygodni poprawiła ogólną jakość snu i zmniejszyła ilość snu nie przynoszącego wypoczynku. Nie odnotowano zdarzeń niepożądanych terapii ashwagandhą.

Referencje:

Abhijit Deshpande i in. „A randomized, double blind, placebo controlled study to evaluate the effects of ashwagandha (Withania somnifera) extract on sleep quality in healthy adults” https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1389945720301246

Komentarze (0)