Odnotowano silny związek między otyłością a niskim stężeniem witamin w osoczu. Jednakże przyczynowość tego związku wciąż nie została ustalona. Celem badania Nisserine Ben Amara i wsp. było ustalenie związku między ilością witamin w diecie a masą ciała, otyłością i homeostazą glukozy u myszy. Myszom podawano standardową dietę lub dietę zawierającą 50% zalecanego spożycia witamin (MRD) przez 12 tygodni.

Ilości witamin w poszczególnych rodzajach diety:

Co w tym najciekawszego?

Zarówno podaż energii, jak i ilość jedzenia w obu grupach była podobna. Dieta kontrolna (TD06416) dostarczała 3.7 kcal na gram, z kolei dieta MRD 3.728 kcal na gram jedzenia. Ilość wapnia, potasu, fosforu, siarki, sodu, chlorków, magnezu, żelaza, cynku, manganu, miedzi, jodu, molibdenu, selenu, chromu, fluor, niklu, boru, litu i wanadu, była w obu rodzajach diety identyczna.

Wyniki

Pod koniec eksperymentu całkowita masa ciała była o 6% wyższa u zwierząt MRD, czyli tych, u których zastosowano restrykcyjną dietę dostarczającą 50% witamin mniej, niż jest to zalecane. Dodatkowo indeks otyłości wzrósł ponad dwukrotnie w grupie MRD. Tkanka tłuszczowa zwierząt MRD miała niższą ekspresję mRNA kodującego adiponektynę i Pnpla2 (odpowiednio 47 i 32%) oraz o 43% wyższy poziom mRNA leptyny. W wątrobie poziomy mRNA Ppara i Pgc1α były zmniejszone (odpowiednio 29 i 69%) u myszy MRD. Wreszcie poziom β-hydroksymaślanu, ciała ketonowego odzwierciedlającego utlenianie kwasów tłuszczowych, zmniejszył się o 45% u myszy MRD.

Wyniki sugerują, że dieta dostarczająca 50% witamin mniej, niż jest to zalecane, może powodować otyłość, prawdopodobnie przez zmniejszenie lipolizy i spowolnienie tempa β-oksydacji kwasów tłuszczowych w wątrobie.

Wydawałoby się, że dla odchudzania kluczowe jest utrzymanie wysokiej podaży protein, deficytu kalorycznego (tworzonego treningiem i/lub dietą), jednak kolosalne znaczenie może mieć też zapewnienie odpowiedniej podaży witamin. Przykładowo, witamina B6 jest związana z regulacją stężenia glukozy w wątrobie. Osoby mające braki witamin mogą spodziewać się spowolnienia efektów odnoszonych dzięki diecie, a nawet przybierania na wadze.

Referencje:

Nisserine Ben Amara, Julie Marcotorchino, Franck Tourniaire, Julien Astier, Marie-Josèphe Amiot, Patrice Darmon,corresponding author and Jean-François Landrier „Multivitamin restriction increases adiposity and disrupts glucose homeostasis in mice” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4169066/

Komentarze (4)
anubis84

Nie samym białkiem człowiek żyje, witaminy i minerały zawsze będą miały wpływ.

0
monisa

przy odpowiednio zbilansowanej diecie o witaminy i minerały nie ma co się obawiać.

0
anubis84

Pod warunkiem że ktos taką potrafi stworzyć, a nie jak się widuje oklepany ryż i kurczak, z mała ilością warzyw, brakiem orzechów nasion itp.

0
monisa

No to wiadomo, dlatego warto zaufać komuś kto się na tym zna. Lub zgłębiać swą wiedzę.

0