W medycynie diuretyki stosuje się  w leczeniu ostrych i przewlekłych obrzęków, w nadciśnieniu oraz przy niewydolności serca. Ponadto czasem stosuje się je do wymuszonej diurezy przy zatruciach oraz w moczówce prostej. Czasem stosuje się je w jaskrze oraz przy zapobieganiu chorobie wysokościowej (inhibitory anhydrazy węglanowej). Mówimy oczywiście o silnych i niebezpiecznych lekach, a nie o naturalnych preparatach ziołowych.

Diuretyki pętlowe (np. furosemid) powodują rozszerzenie żył, co zmniejsza obciążenie wstępne serca. W leczeniu niewydolności serca podaje się 20-40 mg furosemidu dożylnie. Wszystkie grupy diuretyków poprawiają problem występujący w związku z zastojem krwi, zmniejszają ciśnienie w jamach serca oraz w krążeniu małym, powodują spadek naczyniowego oporu obwodowego, co powoduje wzrost tolerancji obciążenia.

Po co kulturystom i fitnesskom diuretyki?

fitnesska kulturystyka

Zawodnicy stosują diuretyki w celu uzyskania ostatecznego szlifu. Pozbycie się resztek wody sprawia, iż sylwetka jest odpowiednio „twarda”. Z tego samego powodu w kulturystyce w ostatniej fazie przygotowań ogranicza się aromatyzujące środki („ciągnące wodę”), hormon wzrostu, insulinę, stosuje rotację węglowodanami (pracuje się ilością glikogenu, który wiąże wodę), modyfikuje podaż sodu i podaż płynów. Niestety te zabiegi są śmiertelnie groźne.

Diuretyki a ryzyko arytmii

W licznych badaniach wykazano, iż leczenie diuretykami zwiększa ryzyko zgonu z powodu arytmii, szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem. Naukowcy analizowali wpływ diuretyków na zgony z powodu arytmii u pacjentów z dysfunkcją lewej komory. Wielu kulturystów cierpi na niewydolność serca, co objawia się np. spadkiem frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF). Jest ona spowodowana sięganiem po sterydy anaboliczno-androgenne (nadciśnienie indukuje zmiany w sercu i w nerkach) oraz np. hormon wzrostu (wywołuje przebudowę serca i rozmaite zmiany strukturalne w narządach).

Według naukowców na podstawie danych od 6797 pacjentów z widocznym wyraźnym spadkiem LVEF:

  • uczestnicy otrzymujący diuretyk na początku badania byli narażeni na większe ryzyko zgonu z powodu arytmii, w porównaniu do osób, które otrzymywały diuretyk (3,1 vs 1,7 zgonów z powodu arytmii na 100 osobolat),
  • diuretyki zwiększały ryzyko zgonu z powodu arytmii i to nawet o 85%,
  • nawet po uwzględnieniu ważnych współzmiennych, stosowanie diuretyków o 37% zwiększało ryzyko zgonu z powodu arytmii,
  • stosowanie diuretyków nieoszczędzających potasu zwiększało ryzyko zgonu o 33%,
  • stosowanie diuretyków oszczędzających potas, samych lub w połączeniu z diuretykiem nieoszczędzającym potasu, nie wiązało sie ze  zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu arytmii.

Kulturyści mogą cierpieć na zaburzenia pracy serca, a wiele środków powoduje tachykardię (np. beta-mimetyki, pośrednio większe dawki sterydów anaboliczno-androgennych), a nawet zaburzenia rytmu. Dlaczego tak się dzieje? Wiele diuretyków potrafi wywołać spadek ilości magnezu i/lub potasu, co prowadzi do groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca. Mechanizm: zwiększa się pobudliwość serca, które przecież też jest mięśniem. Tracony jest wewnątrzkomórkowy potas i magnez. Najbardziej ironiczne wydaje się tu zastosowanie diuretyków w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Są lekami pierwszego rzutu. Oczywiście zastosowania kulturystyczne a lecznicze dzieli przepaść.

Podsumowanie

Wszystko wskazuje na to, iż kulturyści sięgający po diuretyki (nieoszczędzające potasu) mogą być narażeni na zwiększone ryzyko zgonu z powodu arytmii. Często cierpią z powodu zmian w nerkach, sercu, nadciśnienia tętniczego oraz sięgają po inne leki (np. hormony tarczycy), które mogą wywołać arytmię. Warto pamiętać, iż dawki lecznicze i dopingowe drastycznie się różnią. Bezpieczną alternatywą są preparaty ziołowe. 

Referencje, badania, literatura:

Howard A. Cooper Diuretics and Risk of Arrhythmic Death in Patients With Left Ventricular Dysfunction https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/01.CIR.100.12.1311

Elizabeth Mostofsky i in. „Key Findings on Alcohol Consumption and a Variety of Health Outcomes From the Nurses’ Health Study” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4981808/

P D Arkwright i in. „Effects of alcohol use and other aspects of lifestyle on blood pressure levels and prevalence of hypertension in a working population.” https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/01.CIR.66.1.60

Ewa Jaszczyszyn, Bernard Panaszek „Podstawy elektrofizjologiczne, przyczyny i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca – implikacje rokownicze i terapeutyczne” http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-f668f67d-6e03-47c7-9c70-59a0bf385751/c/17_RCME_-_Jaszczyszyn_-_Podstawy_elektrofizjologiczne.pdf

Youhua Zhang i in. „Both Hypothyroidism and Hyperthyroidism Increase Atrial Fibrillation Inducibility in Rats” https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/circep.113.000502

http://www.czytelniamedyczna.pl/1481,farmakoterapia-nadciSnienia-tEtniczego.html

Komentarze (0)