Po użyciu DNP zmarła siostra mojego kolegi, Paulina. Miała pracę, wcale nie miała zatłuszczonej sylwetki (ważyła ledwie 60 kg przy 175 cm wzrostu), a przed sobą całe życie. Niedawno miał miejsce jej pogrzeb. W domu znaleziono napoczęte opakowanie zawierające 4-dinitrophenol (DNP). Dlaczego ludzie stosują truciznę? Bo nie zdają sobie sprawę z zagrożenia, jakie stwarza DNP.

Szczególnie kobiety za wszelką cenę chcą zdobyć upragnione ciało, a więc sięgają nie tylko po DNP, ale często również po beta-mimetyki, środki pokrewne amfetaminie (np. nie dopuszczony do obrotu w Polsce adipex), wycofane leki odchudzające mogące zabić (np. sibutraminę, rimonabant, benfluorex, fenfluraminę) lub inne środki nie dopuszczone do obrotu (np. weterynaryjne, leki z USA itd.).

DNP rozpada się na:

 • 2,4-DNP,
 • 2-amino-4-nitrofenol,
 • 4-amino-2-nitrofenol,
 • 2,4-diaminofenol,
 • prawdopodobne szereg innych, skoniugowanych związków.

O ile metanol jest w 80-90% przekształcany w wątrobie (tam następuje utlenianie metanolu do formaldehydu) [9], o tyle w przypadku DNP w badaniach in vitro aktywność enzymatyczną substancji rozkładających DNP stwierdzano w nerkach, śledzionie, tłuszczu wewnątrzkomórkowym, sercu, mięśniach, czy nawet mózgu. [7]

DNP był używany we Francji do produkcji materiałów wybuchowych w latach 1914-1918. [2] Stosowano tam dinitrofenol (DNP), trinitrofenol (tri-nitro-phenol, TNP) znany także, jako 2,4,6-trinitrofenol (kwas pikrynowy) oraz TNT (2,4,6-trinitrotoluen). [1] Bardzo popularna była mieszanka w stosunku 40 do 60 do: DNP do TNP. DNP może powstawać z benzenu, najpierw powstaje monochlorbenzen, następnie jest traktowany kwasem siarkowym i azotowym tworzy dinitro-chlorbenzen. Następnie na tą mieszaninę oddziałuje się wodorotlenkiem sodu, po czym kwasem solnym w efekcie otrzymując DNP. W ten sposób powstaje 6 izomerów. Stosowano go także, jako konserwant do drewna, herbicyd, środek w fotografii, jako preparat do barwników.

Czy istnieje bezpieczna dawka DNP?

Wbrew obiegowym mitom błędnym twierdzeniom i poradom „specjalistów”, DNP nie ma bezpiecznej dawki! O ile człowiek może przetrwać kontakt z 2 g trucizny, alkoholu metylowego, znaczne uszkodzenia ciała powoduje już 8 g trucizny, to znane są przypadki śmierci po dawkach liczących nawet ledwie 0,3 g DNP! A przecież alkohol metylowy to super silna trucizna, przed którą wszędzie się powszechnie ostrzega i nikt dobrowolnie jej nie pije.

DNP jest ... śmiertelnie skuteczny: [5]

 • niektóre kobiety zmarły już po dawce 300 mg w ciągu 6 tygodni (tutaj 46-latka),
 • 31-latka zmarła po 16 dniach – przyjęła 6,06 g w ciągu 4 dni,
 • opisywany jest przypadek 13 latki, która zmarła w 1936 roku po 5,4 g DNP, który przyjmowała przez 46 dni!
 • 21-latka zmarła po 9 godzinach i 10 minutach od przyjęcia 4,5 g DNP,
 • inna 25-latka zmarła 7 dni po pierwszej dawce DNP (przyjęła 2,88 g w ciągu 5 dni),
 • kolejna 17-latka zmarła po 10 h od przyjęcia DNP (przyjęła 2,3 do 2,88 g),
 • w Chinach z 20 osób narażonych na kontakt z DNP zabił on 2 osoby, 9 osób skaziło się tylko …dotykając rękoma proszku z DNP!, [4]
 • DNP i clenbuterol odpowiadają prawdopodobnie za śmierć ZYZZ’a (Aziza Sergeyevich Shavershiana), zmarłego w wieku 22 lat!

Niektóre osoby umierają po DNP w ciągu kilku godzin, inne w ciągu kilku dni. Ma znaczenie rozłożenie podawania trucizny w czasie. Bezsprzecznie może zabić zarówno duża pojedyncza dawka, jak i mikrodawkowanie środka przez wiele dni. DNP działa na tyle podstępnie, iż poważne uszkodzenia wątroby, czy nerek mogą manifestować się ze znacznym opóźnieniem czasowym (a wtedy z reguły jest za późno na interwencję).

Niedawno po użyciu DNP zmarł 50-letni Niemiec. [6] Co najciekawsze, w tym przypadku udało się odnaleźć notatki na temat dawek, jakie stosowała ofiara DNP. Mężczyzna stosował od 200 do 600 mg DNP dziennie. Zmarł w 44 dniu przerywanego cyklu z użyciem DNP. W sumie udało mu się stracić 4 kg wagi, co przypłacił życiem. Mimo, iż mężczyzna stosował kilkudniowe przerwy pomiędzy kolejnym dawkami, akumulacja DNP w ustroju spowodowała jego śmierć. Wbrew błędnym, obiegowym opiniom, DNP posiada dość krótki okres półtrwania (liczony w godzinach, a nie w dniach), ale zapewne akumuluje się w nerkach, czy wątrobie. [7] Czas eliminacji środka z nerek może wynosić nawet ponad 75 h. [7]

Najczęstsze skutki uboczne stosowania DNP

Z reguły przy DNP obserwuje się:

 • hipertermię, przegrzanie ciała,
 • zwiększoną produkcję methemoglobiny, a to powoduje zablokowanie procesu oddychania komórkowego, podobnie działa tlenek węgla (czad),
 • uszkodzenie serca,
 • ostre uszkodzenie nerek,
 • uszkodzenia wątroby, skorelowane z dawką środka, niestety występują po 10-20 dniach od ekspozycji na DNP,
 • zniszczenie słuchu i wzroku, nawet przy niewielkich dawkach,
 • stężenie mięśni,
 • następuje akumulacja potasu w nerkach, co prowadzi do hiperkaliemii (ostrej toksyczności),
 • agranulocytozę i neutropenię to znaczy, iż układ odpornościowy zostaje w dużej części zniszczony, a pacjent może umrzeć przy stosunkowo niegroźnej infekcji,
 • zapalenie nerwów obwodowych,
 • tachykardię,
 • obfite pocenie się,
 • przyspieszony oddech,
 • zatrzymanie akcji serca,
 • wysypkę grudkowo-plamistą, pokrzywkę lub ciężkie złuszczające zapalenie skóry,
 • świąd,
 • poważniejsza hipertermia z reguły prowadzi do zgonu.

Ponadto DNP jest rakotwórcze, teratogenne i mutagenne.

W kilku przypadkach stwierdzono następujące zmiany w narządach wewnętrznych (po DNP):

 • w wątrobie: wybroczyny krwawe, rozpad hepatocytów na obrzeżach płacików i pyknotyczne jądra komórek okołoportalnych,
 • w nerkach: obrzmienia, pyknoza i nekroza komórek kanalików nerkowych, obrzęk tkanki interstycjalnej, rozdęcie pętli włośniczkowych i tętniczych, wybroczyny krwawe, rozpad komórek wyściółki kanalików nerkowych,
 • w żołądku: obrzęk i przekrwienie śluzówki oraz rozpad nabłonka gruczołowego,
 • w sercu: zapalenie mięśnia sercowego (jeden przypadek),
 • w ośrodkowym układzie nerwowym: przekrwienie rdzenia kręgowego, mostu i rdzenia przedłużonego, nieznaczne zwyrodnienie komórek zwojowych w moście (jeden przypadek). [8]

Podsumowanie: nie istnieją bezpieczne dawki DNP. Ta trucizna szkodzi w każdej ilości, niszczy wszystkie narządy i wg danych przytoczonych w badaniach naukowych zabiła dziesiątki osób. Życie jest za krótkie, by sięgać po DNP.

Referencje:

1. Mateusz Szala, Tomasz Sałaciński „2,4,6-trinitrotoluen jako źródło nowoczesnych materiałów wybuchowych”. Przegląd Materiały Wysokoenergetyczne / High-Energetic Materials,  2015

2. Roger G. Perkins „A Study of the Munitions Intoxications in France” Public Health Reports (1896-1970), Vol. 34, No. 43 (Oct. 24, 1919), pp. 2335-2374 https://www.jstor.org/stable/pdf/4575357.pdf

3. Paine A1, Davan AD. “Defining a tolerable concentration of methanol in alcoholic drink” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11926610

4. Yuan-qiang Lu,Jiu-kun Jiang, and Wei-dong Huang.„Clinical features and treatment in patients with acute 2,4-dinitrophenol poisoning” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3048933/

5.Johann Grundlingh & Paul I. Dargan & Marwa El-Zanfaly & David M. Wood  „2,4-Dinitrophenol (DNP): AWeight Loss Agent with Significant Acute Toxicity and Risk of Death" https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3550200/

6. http://www.ergo-log.com/safe-dnp-cycle-fatal-outcome.html

7. https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp64-c2.pdf

8. http://archiwum.ciop.pl/zasoby/Dinitrofenol.pdf

9. Katarzyna Dawidek-Pietryka, Jarosław Dudka, Ewa Jagiełło-Wójtowicz „Aktywność katalazy po zastosowaniu wybranych inhibitorów adh i meos, badania in vitro w homogenatach wątroby szczurów” http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/pobierz-artykul?id=425