Uważam, iż zakazy nie są skuteczne. Przynoszą zwykle odwrotny skutek, a zakazane środki wydają się szczególnie kuszące dla młodych ludzi. Skuteczne jest całkowite wyeliminowanie danej substancji z rynku, ale to we współczesnym świecie jest tylko mrzonką, szczególnie w dobie Internetu.

Rozwiązaniem jest raczej staranna edukacja młodego człowieka, przedstawienie korzyści i zagrożeń. Same zakazy nie muszą przynosić efektu, w niektórych przypadkach nieskuteczne są nawet sankcje karne. Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, ciężkiego kalibru sterydy anaboliczno-androgenne (SAA) mogą wyrządzać niemałe szkody u nastolatka, być może większe od alkoholu. Nie jest to odrealniony przykład, w Internecie aż roi się od okraszonych zdjęciami doniesień młodzieńców, którzy przed ukończeniem 18. roku życia są już na niezłej „bombie”.

Jakie mogą być skutki?

Wszyscy wiedzą, że SAA mają negatywny wpływ na nerki, wątrobę (szczególnie doustne), serce (szczególnie lewą komorę i grubość ścian)  i układ naczyniowy, lipidogram (transportery HDL, LDL), a nawet psychikę. U młodej osoby prawdopodobne jest znaczne nasilenie agresji, którą potęgują SAA, a trenbolone należy do najsilniejszych środków w tym aspekcie. W normalnych warunkach wpływ „anabolików” na agresję jest umiarkowany lub paradoksalnie wręcz działają one … uspokajająco (co wykazano przy podawaniu kosmicznych dawek SAA u zwierząt). Inaczej jest u ludzi mających genetyczne i środowiskowe predyspozycje do zachowań impulsywnych i agresywnych. Ujawnia się to szczególnie po kontakcie z narkotykami, w tym alkoholem, który jest najczęściej nadużywanym narkotykiem w Polsce, a szkodliwością niewiele ustępuje swoim silniejszym „braciom”.

trenbolone

Najważniejsze skutki brania trenbolonu

1. U zwierząt nasilał stan podobny do lęku i wywoływał unikanie społecznych kontaktów u dorastających myszy. Wystarczy dodać, iż mikrodawki trenbolonu (jego metabolity) w wodzie i osadach gruntowych zmieniają zachowania ryb (a co dopiero mówić o bezpośrednim, domięśniowym podawaniu środka. Większość SAA nie jest aktywna biologicznie przy podaniu doustnym, jeśli środek nie zostanie do tego specjalnie zmodyfikowany np. alfa alkilacja, dodanie grupy metylowej itd.)

2. Może trwale wpłynąć na płodność i funkcjonowanie jąder (u mężczyzn; jajników u nastolatek). U zwierząt trenbolone wpływał na rozwój gonad i syntezę hormonów endogennych. Być może, taka osoba do końca życia będzie musiała brać testosteron, z powodu hipogonadyzmu indukowanego SAA. Wszystkie SAA hamują oś HPTA (podwzgórze – przysadka mózgowa-  jądra/jajniki poprzez wpływ na LH i FSH, dwa hormony regulacyjne).

3. Wpływa negatywnie na rozwijający się układ nerwowy.  U zwierząt trenbolone zakłócał różnicowanie komórek gleju formujących osłonki mielinowe w centralnym układzie nerwowym i tworzenie mieliny w rejonie część przyśrodkowej kory przedczołowej.

Uwaga: u zwierząt stosowano dawki 80 mikrogramów na kg masy ciała dziennie i 800 mikrogramów na kg masy ciała dziennie. U ludzi stosuje się nawet kilkaset miligramów środka tygodniowo (75-100 mg dziennie lub co drugi dzień, to typowe dawkowanie trenbolonu acetate, z kolei podaje się 300-400 mg tygodniowo enanthate). Najwyższa dawka w cytowanym eksperymencie wynosiła 0.8 milligrama na kg masy ciała, czyli odpowiednik 64 mg dziennie dla osoby ważącej 80 kg.

Niezależnie od dawki trenbolone (17β-TBOH) wpłynął na rozwój jąder i endogenną syntezę androgenów u samców myszy. Ponadto ekspozycja na 17β-TBOH zmieniła różnicowanie oligodendrocytów i tworzenie osłonki mielinowej w mózgu.

Wyniki tego eksperymentu ujawniają wpływ 17β-TBOH na zachowania, rozwój gonad i rozwój układu nerwowego dorastających ssaków. Ponadto, hamowanie wydzielania hormonów endogennych i zmniejszenie tworzenia osłonki mielinowej w mPFC może być związane z indukowanymi przez 17β-TBOH zmianami behawioralnymi u myszy.

Podsumowanie

U nastolatka można spodziewać się lawiny skutków ubocznych. Jeśli trenbolone jest stosowany bez testosteronu, najszybciej odczuwanym skutkiem ubocznym może być „trena-dick”, czyli niezdolność do współżycia oraz zablokowanie produkcji testosteronu w jądrach (supresja osi HPTA). Trenbolone może mieć negatywny wpływ na większość narządów, w tym nawet układ nerwowy, może również indukować zmiany zachowania i unikanie kontaktów społecznych.

Referencje, badania, literatura:

Shaozhi Zhang i in. Effects of 17β-trenbolone exposure on sex hormone synthesis and social behaviours in adolescent mice https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653519329194

Komentarze (0)