Hormon wzrostu był prawdopodobnie używany eksperymentalnie w kulturystyce już w latach 80. XX wieku, jednak z całą pewnością w latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku. Zresztą próbowano jego użycia w licznych dyscyplinach sportowych, mimo iż istnieją poważne zastrzeżenia czy daje jakiekolwiek zyski np. w kolarstwie.

Elitarny kolarz Tyler Hamilton twierdził na łamach książki dotyczącej dopingu w Tour de France, iż nie odczuwał żadnych korzyści z podawania rhGH, a po prostu czuł się źle i miał gorsze wyniki na rowerze. Wiemy, iż podawanie hormonu wzrostu jest związane z retencją płynów.

Czy da się zapobiec temu zjawisku?

Naukowcy chcieli sprawdzić, czy system renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) jest zaangażowany w retencję płynów związaną z podawaniem hormonem wzrostu (GH). Oceniali wpływ podawania GH w obecności lub przy braku blokady układu RAA.

W ciągu czterech 6-dniowych okresów badani otrzymywali podskórnie GH (6 IU na m2 ciała) lub placebo iniekcje i tabletki w następujący sposób:

  • placebo (zamiast hormonu wzrostu)  i placebo (zamiast drugiego leku)
  • GH i placebo
  • GH i kaptopril (bloker RAA, hamuje konwersję angiotensyny, zmniejsza wydzielanie aldosteronu)
  • GH i spironolakton  (diuretyk)

Wyniki

Hormon wzrostu zwiększył zatrzymywanie wody (zewnątrzkomórkowej) o 1,56 litra, jednak ten wzrost został zahamowany przez kaptopril (przy równoległym podawaniu GH i kaptoprilu odnotowano nawet niewielki spadek ilości wody w ustroju). Diuretyk też okazał się skuteczny, ilość wody przy jego równoległym podawaniu z GH wzrosła tylko o 0,12 litra.

Dane z tego eksperymentu pokazują, że GH aktywuje system renina-angiotensyna-aldosteron i że blokada tego systemu zapobiega retencji płynów. Według naukowców system RAA odgrywa kluczową rolę w indukowanej przez GH regulacji homeostazy płynów.

Komentarz

To nie znaczy, że w ten sposób można beztrosko brać sobie np. kaptopril, gdyż jest to dość niebezpieczny środek, mogący wywołać wiele działań ubocznych. Poza tym zablokowanie retencji płynów nie musi rozwiązywać innych problemów związanych ze stosowaniem hormonu wzrostu.

Referencje, badania, literatura:

J. Moller i in. Blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system prevents growth hormone-induced fluid retention in humans https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/ajpendo.1997.272.5.e803

Komentarze (0)