Wcześniejsze badania kliniczne wykazały, że stosowanie białka sojowego obniża stężenie transportera LDL i jednocześnie zwiększa stężenie transportera HDL, w porównaniu ze stosowaniem białka mleka. Wątroba wytwarza cholesterol w formie wolnej, który we krwi transportowany jest w postaci lipoprotein. Z tego 75% występuje, jako LDL, a tylko 25% w postaci frakcji HDL. Cholesterol jest głównym składnikiem LDL oraz częściowym składnikiem HDL i lipoprotein bardzo niskiej gęstości (VLDL ang. Very Low Density Lipoprotein). [1]

Budowa frakcji:

  • HDL, 32% białka, 68% lipidów (fosfolipidów, cholesterolu); uwaga celowo upraszczam to zagadnienie nie rozbijając frakcji na HDL 1, 2 i 3,
  • LDL 21% białka, 79% lipidów (cholesterolu),
  • VLDL budują w 7-10% białka i w 90-93% triacyloglicerole.

Źródło: Biochemia Harpera ilustrowana” wydanie VI

Niestety, powszechnie utarło się nazywać HDL „dobrym cholesterolem”, a LDL „złym” – jest to nieprawdziwe stwierdzenie, zarówno pod względem teoretycznym i jak się później okazało, także praktycznym (osoby mające wyjątkowo wysokie stężenie HDL wcale nie są w korzystnej sytuacji, pod względem ryzyka sercowo-naczyniowego; dużą rolę w etiologii chorób sercowo-naczyniowej odgrywa także stan zapalny).

cholesterol

Wofford MR i wsp. zbadali wpływ na lipidy i lipoproteiny suplementacji białkiem sojowym i białkami mleka, w porównaniu z węglowodanami, u osób dorosłych bez hipercholesterolemii.

Przeprowadzili randomizowane, podwójnie zaślepione, 3-fazowe badanie krzyżowe wśród 352 dorosłych Amerykanów, o stężeniu całkowitego cholesterolu w surowicy mniejszego, niż 240 mg / dL (za normę obecnie uznaje się stężenie mniejsze, niż 200 mg / dL). Obserwacje trwały od września 2003 r. do kwietnia 2008 r.

Uczestnicy losowo stosowali przez 8 tygodni suplementację 40 g / dobę:

  • białkiem sojowym,
  • białkami mleka,
  • węglowodanami złożonymi (pszenica).

Pomiędzy zmianami w grupach stosowano 3-tygodniowy okres przerwy.

Wyniki

  • w porównaniu z podawaniem węglowodanów, suplementacja białkiem sojowym miała wpływ na spadek stężenia cholesterolu całkowitego (o 3.97 mg / dL) i na stosunek cholesterol całkowity / HDL (zmiana o 0.12),
  • w porównaniu z białkami mleka, suplementacja białkiem sojowym była istotnie związana ze wzrostem stężenia HDL (o 1,54 mg / dL),
  • w porównaniu z węglowodanami, suplementacja białkami mleka spowodowała spadek stężenia HDL o średnio 1.13 mg/dl.

Wnioski

Ta randomizowana, kontrolowana próba wskazuje, że suplementacja białkiem sojowym poprawia profil lipidowy u zdrowych osób.

Referencje:

Kathleen Deska PAGANA, Timothy J. PAGANA „Testy laboratoryjne i badania diagnostyczne w medycynie”

Wofford MR, Rebholz CM, Reynolds K, Chen J, Chen CS, Myers L, Xu J, Jones DW, Whelton PK, He J. „Effect of soy and milk protein supplementation on serum lipid levels: a randomized controlled trial.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21952693

Komentarze (2)
soltyz

Z jednej strony niby białko sojowe złe dla mężczyzn, z drugiej dobre, chyba trzeba zachować rozsądek w jego stosowaniu.

0
qubix

jak to się mawia dawka czyni produkt trucizną. Każdy prosukt ma swe plusy i minusy stosowany w nadmiarze.

0