Proces starzenia się organizmu obejmuje m.in. starzenie się tkanki mięśniowej. Starzenie się mięśni szkieletowych charakteryzuje się spadkiem masy mięśniowej i funkcjonalności mięśni, co jest powodowane głównie zachwianiem równowagi pomiędzy syntezą a degradacją białek mięśniowych.

  1. Wiek a mięśnie 
  2. Dieta to podstawa
  3. Mikrobiom – równie ważna sprawa
  4. Eliksir dla muskułów
  5. Uwaga sportowcy!

Wiek a mięśnie 

umięśniony senior

W starszym wieku masa mięśniowa spada w tempie 1–5% rocznie, co wpływa wyraźnie ujemnie na funkcjonalność mięśni, gdy spadek osiąga minus 30%. A ponieważ starzenie się mięśni jest źródłem szeregu problemów osób starszych, takich jak upadki, osłabienie czy utrata zdolności do wykonywania podstawowych czynności życiowych, dlatego niezwykle ważne jest, zdaniem specjalistów, poszukiwanie skutecznych i bezpiecznych sposobów hamowania utraty tkanki mięśniowej i stymulacji przyrostu jej masy.

Dieta to podstawa

Użytecznym sposobem promowania syntezy białek mięśniowych oraz procesu miogenezy (odbudowy włókien mięśniowych) na przestrzeni całego czasu życia, jak wynika z prowadzonych w tym kierunku badań, jest właściwa dieta z odpowiednio wysokim udziałem białek i witamin. W tym kontekście najczęściej badano dotąd białka serwatkowe, sojowe i kazeinę mleka oraz wolny aminokwas leucynę, a także witaminę D3.

Polecamy również: Maślan sodu w trosce o Twoje jelita

W ostatnich latach zaproponowano jednak, że obiecującym kandydatem na suplement wspomagający regenerację mięśni może być również białko drożdżowe, ze względu na występującą w nim obfitość tzw. niezbędnych aminokwasów (EAA), a w szczególności lizyny, izoleucyny, leucyny i waliny. Jak bowiem się okazało, białko drożdżowe może nie tylko zastępować z powodzeniem białka zwierzęce w paszach przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych, ale również w diecie człowieka.

Mikrobiom – równie ważna sprawa

bakterie jelitowe

Okazuje się, że do związanych z wiekiem zmian w wielkości, składzie i funkcjonowaniu mięśni przyczynia się też w dużej mierze nasza mikroflora jelitowa, zwana wymiennie mikrobiotą lub mikrobiomem.

Oś jelitowo-mięśniowa

Naukowcy podejrzewają więc, że istnieje coś takiego jak oś jelitowo-mięśniowa, tworząca ścisły związek pomiędzy mikroflorą jelitową a sprawnością fizyczną, a w szczególności siłą mięśni.

Co więcej, naukowcom udało się zaobserwować, że zarówno spożycie białka serwatkowego, jak i suplementacja leucyny, zmienia skład mikroflory jelitowej, co reguluje czynności metaboliczne mięśni. Skłoniło ich to do wniosku, że to właśnie oś jelitowo-mięśniowa może odgrywać jedną z zasadniczych ról w poprawie stanu umięśnienia na skutek właściwego odżywiania.

Białko drożdżowe - wpływ na jelita i zdrowie

Ponieważ białko drożdżowe, jak wynikało z wcześniejszych obserwacji, może mieć wpływ zarówno na mikroflorę jelitową, jak też stan zdrowia człowieka, dlatego zaprojektowano badanie, którego celem było po pierwsze scharakteryzowanie wpływu i mechanizmów spożycia białka drożdżowego na starzenie się mięśni, a po drugie ustalenie związku pomiędzy mikroflorą jelitową a białkiem drożdży w przebiegu procesu starzenia się tkanki mięśniowej.

Eliksir dla muskułów

We wspomnianym wyżej badaniu 19-miesięczne myszy, odpowiedniki ludzkich 60-latków, otrzymywały przez zgłębnik, przez 3 miesiące białko drożdżowe w ilości zalecanego, dziennego spożycia białka przez ludzi, czyli 1 g/kg masy ciała. A po zakończeniu okresu suplementacji białkiem drożdżowym naukowcy zaobserwowali, że:

  • białko drożdżowe poprawia strukturę tkankową mięśni oraz powiększa rozmiary włókien mięśniowych,
  • białko drożdżowe stymuluje proces syntezy białek mięśniowych oraz odtwarzający włókna mięśniowe proces miogenezy,
  • białko drożdżowe modyfikuje pozytywnie skład i różnorodność mikroflory jelitowej,
  • zmiany w mikroflorze jelitowej wywołane białkiem drożdżowym są ściśle powiązane z hamowaniem procesu starzenia się mięśni.

Dlatego końcowy wniosek autorów tego badania był taki, że suplementacja białka drożdżowego może przyczynić się do złagodzenia efektów starzenia się mięśni, co może być m.in. powiązane z pozytywną regulacją składu i różnorodności mikroflory jelitowej.

Uwaga sportowcy!

Nie trzeba chyba wyjaśniać, że takie cechy białka drożdżowego mogą być niezwykle przydatne sportowcom potrzebującym szybkiej regeneracji mięśni i dużego rozmiaru muskulatury, a więc szczególnie uprawiającym profesjonalnie lub amatorsko dyscypliny siłowe i sylwetkowe.

Sławomir Ambroziak

Źródło: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464622000184#b0190

Komentarze (0)