Naukowcy Vasunilashorn S. i wsp. oceniali wpływ stężeń kluczowych hormonów i związków wiązanych ze stresem (kortyzol, epinefryna, noradrenalina), hormonów anabolicznych (IGF-1, DHEA), cytokiny (głównie prozapalnej) IL-6. Postawiono hipotezę, że przewlekły stres psychiczny jest związany z krótszą długością telomerów. Telomery to struktury na końcach chromosomu. Długość telomerów reguluje telomeraza.

Skracanie się telomerów jest odpowiedzialne za transformację nowotworową, starzenie. Dlatego telomeraza jest celem badań mających na celu przedłużenie życia.

Wiemy, iż nadmierny trening powoduje nasilony stres oksydacyjny, zróżnicowane uszkodzenia mięśni, wielokrotnie większą ekspresję cytokin prozapalnych (IL-6, IL-8), a więc np. długotrwałe bieganie (powyżej 6-8 km na sesję) niekoniecznie musi być opłacalne.

hormony

Markerami stanu zapalnego mogą być cytokiny prozapalne:

  • interleukina 1 (Il-1),
  • interleukina 6 (Il-6),
  • interleukina 8 (Il-8),
  • czynnik martwicy nowotworów (TNF alfa),
  • oraz białka ostrej fazy, takie jak: CRP, α1-antychymotrypsyna oraz surowiczy składnik amyloidu A, ceruloplazmina, składowe dopełniacza C3 i C4, α1-inhibitor proteinaz, α2-antyplazmina, C1-inaktywator. Przykładowo, miażdżyca i choroba niedokrwienna serca (CHD) są związane z podwyższonym stężeniem interleukiny 6 (IL-6), białka C-reaktywnego (CRP) i czynnika martwicy nowotworów (TNF-α).

Aby zbadać hipotezę powiązania różnych parametrów krwi i długości telomerów, wzięto pod uwagę wyniki 925 osób w ramach badania Social Environment and Biomarkers of Aging Study. Oceniano stężenie różnorakich związków oraz długość telomerów w leukocytach. Uczestnikami były osoby w wieku średnio 68.3 lat (mające 54 lata i starsze).

Wyniki:

  • wysokie stężenie IL-6 było związane z występowaniem krótszych telomerów (względne ryzyko większe o 41%). Główną rolą tej cytokiny jest udział w odpowiedzi immunologicznej i reakcji zapalnej oraz w krwiotworzeniu,
  • proporcje DHEAS/kortyzol i IGF-1/kortyzol nie były związane z długością telomerów,
  • adrenalina i noradrenalina były związane z występowaniem krótszych telomerów, jednak wg naukowców w sposób nieistotny statystycznie,
  • wysoki wynik pod względem zaburzenia równowagi anaboliczno/katabolicznej też był w sposób istotnie statystyczny powiązany z długością telomerów.

Wyniki te wskazują, że nierównowaga pod względem anaboliczno/katabolicznym może być związana z występowaniem krótszych telomerów i przyspieszonym starzeniem się komórkowym. W niektórych badaniach wykazano, iż l-cytrulina zmniejsza stan zapalny redukując stężenia TNF-ALFA, IL-6 oraz c-reaktywnej proteiny. Podobne obserwacje dotyczą wpływu na zdrowie białka serwatkowego (WPC), jednak dotyczyły zwierząt.

Z innych badań wiemy, iż nadmierna stymulacja szlaków powiązanych z insuliną i IGF-1 sprzyja kancerogenezie i skraca życie (większość zachodnich diet tak działa, szczególnie te bogate w nabiał, węglowodany). Tak więc wydaje się, iż nadmierna ilość treningu nie sprzyja długowieczności, podobnie jak ciągłe stymulowanie trzustki pokarmami o silnym potencjale pod względem wpływu na insulinę.

Referencje, piśmiennictwo:

Vasunilashorn S1, Cohen AA. „Stress responsive biochemical anabolic/catabolic ratio and telomere length in older adults” . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25343365

Timothy D. Allerton,1 David N. Proctor,2 Jacqueline M. Stephens,1 Tammy R. Dugas,3 Guillaume Spielmann,1,4 and Brian A. Irving “;L-Citrulline Supplementation: Impact on Cardiometabolic Health” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6073798/

Zhang Z, et al. „Effects of Chronic Whey Protein Supplementation on Atherosclerosis in ApoE-/- Mice” J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29710032/

Komentarze (0)