Naukowcy sprawdzali, jak kombinacja tyrozyny, kapsaicyny, katechin i kofeiny ma wpływ na układ adrenergiczny, odczuwanie sytości, lipolizę i termogenezę.

80 osób z nadwagą i BMI: 31.2 ± 2.5 kg/m2 na początku stosowało dietę z ujemnym bilansem kalorii i dostarczało przez 4 tygodnie 3.4 MJ energii dziennie (~812 kcal). Osoby, które straciły co najmniej 4% masy ciała stosowały dalej dietę z ujemnym bilansem (deficyt wynosił ~310.5 kcal dziennie) i zostały losowo przydzielone do grup: placebo lub suplementu zawierającego tyrozynę, kapsaicynę, katechiny i kofeinę. Obserwacje trwały 8 tygodni. Termogeniczny efekt suplementu został sprawdzony pierwszego i ostatniego dnia interwencji, oceniano ciśnienie krwi, częstość akcji serca, masę ciała i kompozycję sylwetki.

termogenik

Wyniki:

  • utrata wagi wynosiła początkowo 6.8 ± 1.9 kg,
  • ekspozycja na termogenik spowodowała podwyższenie wydatku energetycznego o 87.3 kJ w ciągu 4h, po 8 tygodniach efekt nadal występował choć w mniejszym nasileniu (85.5 kJ/4 h),
  • utrata tkanki tłuszczowej w grupie termogenika przewyższała straty w grupie placebo o 0.9 kg,
  • podawanie środka nie miało wpływu na wydalanie tłuszczów, ciśnienie krwi lub tętno.

Wniosek

Podawanie kombinacji tyrozyny, kapsaicyny, katechin i kofeiny ma wpływ na wydatek energetyczny i może zwiększać utratę tkanki tłuszczowej w ciągu 8 tygodni. 

Komentarz

Różnica prawie 1 kg tkanki tłuszczowej w ciągu 8 tygodni może uzasadniać zakup termogenika.

Referencje: 1. Belza A1, Frandsen E, Kondrup J. “Body fat loss achieved by stimulation of thermogenesis by a combination of bioactive food ingredients: a placebo-controlled, double-blind 8-week intervention in obese subjects” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16652130