Na początku chciałbym zaznaczyć, że SERM - selektywne modulatory receptora estrogenowego, są to środki wspomagające walkę z nadmiarem estrogenów, do których należą m.in. Clomid, Nolvadex, Fareston.

W dobie nowości nazwa może być myląca i część z osób czytających pomyśli, że piszemy o SAMR, czyli selektywnych modulatorach receptora androgenowego, które pełnią zupełnie inną rolę.

Badanie

Badanie było przeprowadzone przez Włochów i miały na celu sprawdzenie, czy klasyczne testy antydopingowe są w stanie wykryć wykorzystanie takich substancji​, jak klomifen, tamoksyfen czy toremifen.

​Badacze zaaplikowali mężczyznom i kobietom w wieku od 25 do 43 lat: 80mg tamoksyfenu, 100mg klomifenu lub 120 toremifenu.

Po 24 godzinach powtórzyli procedurę.

serm

Wyniki

Podanie toremifenu spowodowało wzrost stężenia testosteronu u mężczyzn, jednak u kobiet nie było reakcji tego typu. Podobnie wyglądały wyniki po podaniu klomifenu i tamoksyfenu. Po trzydziestu godzinach poziom testosteronu wzrósł u mężczyzn, jednak u kobiet efekt tego typu nie miał miejsca.

Wnioski

Wykorzystanie medykamentów z grupy SERM w celu podniesienia poziomu testosteronu u kobiet nie wykazało skutku w postaci zmian poziomu stężenia hormonu.

Źródło: Steroidy. 2011 Nov; 76 (12): 1400-6.

Komentarze (0)