Naukowcy sprawdzili jak spożycie cukru wpływa na zdolności poznawcze. Brano pod uwagę ilość cukru które spożywały matki w trakcie ciąży jak i podaż w trakcie wczesnych lat życia dziecka. Wzięto pod uwagę 1234 dzieci i ich matki. Porównano ilość cukru ze zdolnościami poznawczymi, a testy dzieci przeprowadzano gdy były w wieku 3.3 oraz 7.7 lat.

Wyniki

  • im wyższe było spożycie sacharozy przez matki (średnio 49.8 g cukru dziennie) tym gorszej były wyniki testu inteligencji u dzieci Kaufmana (przeprowadzonych w wieku ~ 7.7 roku), oszacowano spadek wynoszący 1.5 pkta na każde dodatkowe 15 g cukru dziennie,
  • im wyższe było spożycie napojów słodzonych cukrem przez matki, tym gorsze były późniejsze wyniki testów poznawczych dzieci; oszacowano spadek wyników testu wynoszący 2.4 pkta na każdą dodatkową porcję napoju dziennie,
  • im wyższe było spożycie wersji dietetycznych napojów przez matki, tym gorsze były późniejsze wyniki testów poznawczych dzieci,
  • im wyższe było spożycie napojów słodzonych cukrem we wczesnych latach życia, przez dzieci, tym gorsze były wyniki testu KBIT-II (testu Kaufmana) u tych dzieci; oszacowano spadek wyników testu wynoszący 2.4 pkta na każdą dodatkową porcję napoju dziennie,
  • spożycie owoców przez dzieci powiązano z wyższymi wynikami testów Kauffmana w wieku 3.3 oraz 7.7 lat,

słodzone napoje

Wnioski

Spożycie przez matki w trakcie ciąży cukru, a szczególnie tego pochodzącego ze słodzonych napojów może wpłynąć negatywnie na rozwój dzieci. Podobnie negatywne mogą być skutki spożywania przez matki w czasie ciąży „dietetycznych wersji” napojów. Spożycie owoców przez dzieci może poprawiać ich wyniki w testach, z kolei niewskazane dla dzieci są produkty bogate w cukier stołowy, sacharozę.

Referencje: Cohen JFW1, Rifas-Shiman SL2, Young J2, Oken E3. „Associations of Prenatal and Child Sugar Intake With Child Cognition”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29674185

Komentarze (0)