U mężczyzn starzeniu się towarzyszy stopniowe zmniejszenie wydzielania androgenów. Jednak pod dużym znakiem zapytania jest zjawisko stopniowego spadku ilości testosteronu z wiekiem. Niekoniecznie muszą zachodzić duże zmiany, jeśli chodzi o stężenie testosteronu całkowitego. Zupełnie inaczej przedstawia się kwestia testosteronu wolnego, nie związanego z SHBG.

Badania sugerują korzystne działanie endogennego i egzogennego testosteronu na zachowanie i funkcje poznawcze. Celem badania było określenie behawioralnych i poznawczych różnic między płciami oraz analiza skutków długotrwałego niedoboru androgenów u starzejących się samców szczurów.

Trzydziestomiesięczne szczury podzielone na trzy grupy:

  • samce,
  • samice poddane gonadektomii, jako młodzi dorośli,
  • samce poddane gonadektomii, jako młodzi dorośli.

Zwierzęta przeszły serię testów behawioralnych oceniających aktywność lokomotoryczną, lęk, pamięć, anhedonię (brak lub utrata zdolności odczuwania przyjemności), towarzyskość i zachowania przypominające depresję.

testosteron

Wyniki

Nie stwierdzono istotnego wpływu gonadektomii w żadnej z analizowanych miar behawioralnych u samców szczurów. Jedyną stałą różnicę między płciami potwierdzono w zachowaniach mających znamiona zaburzeń depresyjnych (test wymuszonego pływania). Dłuższy czas bezruchu w trakcie wspomnianego testu wiąże się z występowaniem cech o charakterze depresyjnym. Szczury po gonadektomii krótszy czas przebywały w bezruchu (w porównaniu do grupy niewykastrowanej), zaś najkrócej samice.

W eksperymencie interwencyjnym pojedyncza dawka testosteronu nie miała wpływu na gonadektomizowane samce i samice szczurów w teście przymusowego pływania. Badania behawioralne również nie wykazały istotnej roli endogennego testosteronu w tym kontekście.

Opierając się na wynikach eksperymentu można stwierdzić, iż długoterminowy hipogonadyzm nie zmienia zachowania starszych samców szczurów. Doraźne podanie testosteronu (1 mg na kg masy ciała testosteronu propionatu) również nie ma wpływu na zachowanie zwierząt. Czy tak samo będzie u ludzi? To wymaga sprawdzenia w dalszych badaniach.

Referencje:

Borbélyová V1, Domonkos E1, Bábíčková J1,2, Tóthová Ľ1,2, Bosý M3, Hodosy J1,4,2, Celec P. “No effect of testosterone on behavior in aged Wistar rats”

Lek. Albert Acewicz; Promotor: dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski „WYSTĘPOWANIE CECH ZACHOWAŃ MODELUJĄCYCH UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU I ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH: BADANIA NA SZCZURACH WHP I WLP” http://www.ipin.edu.pl/wp-content/uploads/2014/06/Acewicz%20Streszczenie%20pol%20ang%20doc.doc

Komentarze (0)