Piwo to sfermentowany napój wytwarzany ze słodowanych ziaren, chmielu, drożdży i wody (De Keukeleire, 2000; Duarte i wsp., 2003). Głównymi składnikami piwa są woda, etanol i węglowodany zawierające cukry ulegające fermentacji (tj. fruktoza, maltoza i maltotrioza), jak również oligosacharydy glukozy (Brandolini i wsp., 1995).

Cukry fermentujące bezpośrednio przyczyniają się do słodkości piwa, podczas gdy węglowodany zawierające więcej niż cztery jednostki glikozylowe mogą być korzystne dla percepcji piwa, ponieważ przyczyniają się do poprawy odczuć smakowych (Corradini i wsp., 1997).

alkohol regeneracja

Wraz z postępem techniki naukowcy uzyskują zdumiewające rezultaty. W 2020 r. po raz pierwszy w piwie zidentyfikowano węglowodany, o których wcześniej nie wiedziano. Naukowcy testowali odmiany lager, pilsner i piwo słodowe. Tylko piwo pilzneńskie nie zawierało analizowanych 5 rodzajów węglowodanów. Piwo typu lager zawierało 471 mg na litr pięciu rodzajów węglowodanów, podczas gdy piwo słodowe zawierało 202 mg na litr napoju, czterech rodzajów węglowodanów.

Najwięcej w piwie typu lager zidentyfikowano D-mannozy, następnie D-ksylozy,  D-arabinozy, D-galaktozy i D-arabinopiranozy. Piwo słodowe zawierało mniej węglowodanów, poza D-galaktozą.  Ponadto naukowcy nie byli w stanie zidentyfikować obecności fruktozy, maltozy, maltotreozy i maltotetrozy, najważniejszych węglowodanów, które powinny być obecne w piwie.

Wnioski

Naukowcy zidentyfikowali w piwach obecność pięciu niewykrytych wcześniej rodzajów węglowodanów. Stężenie tych węglowodanów mieści się w zakresie 0,2-0,5 g w litrze napoju i stanowią one ok. 10% całkowitej ilości węglowodanów w piwie.

Źródło:

D’Auria i in. Determination of simple carbohydrates in beer using SPME, on fiber derivatization and gas chromatography mass spectrometry https://www.myfoodresearch.com/uploads/8/4/8/5/84855864/_28__fr-2020-055_dauria_1.pd

Komentarze (4)
OTTO

Dziś już nie ma piwa, tyljo napój piwipodobny.
Piwo skończyło się wtedy gdy skończyły się za nim kolejki, a więc zaczęła produkcja masowa. Dziś do browaru wjeżdżają pociągi z koncentratem w workach jak cement i puszkach, wlewają do wody i piwo gotowe.
Nie mówię o małych browarkach rzemielśniczych, choć i im do końca nie ufam.

0
MWu

Widać jak mało wiesz o piwie i jego produkcji.

1
OTTO

Twierdzisz że proces technologiczny produkcji piwa dziś jest taki jak 40 lat temu ?
Wtedy za piwem były kolejki a Żywiec był wręcz nie do zdybycia, dziś miliony butelek stoją w sklepach, dlaczego ?
Ile trwa proces warzenia piwa ?
Kolega pracuje w Tyskich, opowiadał mi jak to się dziś robi, byłam też na zwiadzaniu browaru, sami przyznają że dziś jest to "inaczej"
Od kolegi wiem, wsypują do wody składniki z worków w jaki pakowany jest cement, a drugi składnik to z metalowych puszek przy których są ubrani niczym do Covida, bo taki żrące świństwo.
A nstępnego dnia butelkowanie.
Może nie znam się na produkcji piwa, ale znam prawdę.
Czasu nie oszukasz, nie da się w tak długim procesie wyprodukować tyle piwa ile się sprzedaje.
Nawet onkolog mi mówił jakim świństwem jest dziś piwo i jak powoduje raka. Nie sam alkohol (choć on też ) ale piwo i jego skład.

0
Bull

Nie jest to napój mojego życia, nie korzystam :)

0