Proces budowania masy mięśniowej niezależnie od tego, czy mówimy o sportowcu młodym, czy osobie po siedemdziesiątym roku życia jest możliwy. Jednak, jak pokazują badania konieczna jest indywidualna opieka dietetyczna, która będzie uwzględniała m.in. większą podaż białka serwatkowego po treningu.

Jak wiadomo osoby trenujące siłowo posiadają podwójne zapotrzebowanie na białko w porównaniu do osób, które nie wykazują aktywności tego typu. Jednym ze sposobów, aby dostarczyć bogate w aminokwasy BCAA proteiny jest przyjęcie odżywki białkowej. Jak się okazuje, osoby trenujące i wiekowe potrzebują dużo większą ilość protein, aby wywołać tę samą odpowiedź anaboliczną, co osoby młode. Proces ten powiązany jest ze zjawiskiem nazywanym progiem leucynowym, jak i faktem, że osoby starsze trudniej osiągają efekt dodatniego bilansu azotowego.

odżywka białkowa

Badacze z Kanady zajęli się tym zjawiskiem, a ich przedmiotem badań była informacja, jaką ilość serwatki należy dostarczyć, aby efekt anaboliczny był równy temu, jaki osiągają osoby młode. Tutaj należy dodać, że dla osób młodych ilość 20 g białka jest wystarczająca, aby efekt wystąpił. Osoby badane zostały podzielone na 4 grupy, gdzie kolejno spożywano po treningu 0 g, 10 g, 20 g i 40 g białka po wysiłku.

Jak się okazało ilość 40 g białka była tą odpowiednią, a procesy syntezy utrzymywały się na poziomie odpowiadającym ilości 20 g białka u osób młodych. Łatwo więc wysnuć wnioski, że osoby starsze potrzebują nawet dwa razy więcej protein, niż osoby młode.

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22313809

Komentarze (0)