Jak się okazuje, na podstawie dokumentacji pacjentów, osoby z problemami na tle psychologicznym mają często niedobory cynku. Może to oznaczać, że dobranie odpowiedniej suplementacji lub uzupełnienie diety może złagodzić choroby psychiczne, takie jak np. depresja czy psychoza.

Badanie

Naukowcy zmierzyli poziom cynku we krwi 100 osób powyżej 64 roku życia, u których zostały stwierdzone zaburzenia psychiczne oraz u 882 osób w podobnym wieku, ale zdrowych. Następnie przeanalizowali wyniki i wyciągnęli wnioski.

Wyniki

W grupie kontrolnej, czyli w grupie osób zdrowych, tylko 10-18 % uczestników miało niższy, niż normy wskazują, poziom cynku. U osób z zaburzeniami psychicznymi dotyczyło to aż 37-47 %. Ciekawostką jest to, że problem niedoborów dotyczył bardziej osób z psychozami aniżeli z depresją.

depresja cynk

Wnioski

Temat ten wymaga jeszcze wielu analiz. Choćby z racji tego, że różne mogą być zaburzenia psychiczne i przyczyny niższego poziomu cynku. Wyniki jednak wskazują na wspólny mianownik pomiędzy niższym poziomem cynku a gorszym zdrowiem psychicznym, dlatego z pewnością jest to temat wart dalszych rozważań.

Swego czasu wykonano badania na zwierzętach [Behav Brain Res. 2003 15 Sept 144 (1-2): 87-93.] [Pharmacol Rep. 2007 Jan-Feb; 59 (1): 46-52.] i badania interwencyjne [J Affect Disord, 2012 Jan; 136 (1-2): e31-9.]. Wyniki sugerują, że podawanie cynku pacjentom z problemami psychicznymi może dać pozytywny efekt. Trzeba tu jednak wziąć pod uwagę, że etiologia zaburzeń psychicznych jest złożona i składa się na nią wiele czynników, zatem nie można podejść „zero-jedynkowo” do jakiejkolwiek suplementacji.

Źródło: https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0082793.t004

Komentarze (1)
RPS1990

Wobec powyższego niech osoby mające problemy z psychiką zbadają sobie poziom cynku we krwi oraz poziom magnezu - jeśli wyjdzie, że mają zbyt niski poziom we krwi warto wdrożyć suplementację, najlepiej i cynku i magnezu (popularne ZMA / ZMB).

2