Okazuje się, że „napakowana sylwetka” nie jest tylko ozdobnikiem. W badaniach stwierdzono, iż każdy kilogram masy mięśniowej może odpowiadać za kilogramy tłuszczu, których pozbywamy się w ciągu następnych miesięcy, ze względu na zapotrzebowanie energetyczne, jakie generuje tkanka mięśniowa.

Co dają masa mięśniowa?

W jednym z badań każdy kilogram masy mięśniowej dawał efekt w postaci dodatkowego wydatkowania 79,5 kcal, a więc w skali roku oznaczało to 3,62 kg tkanki tłuszczowej. To nie wszystko. Pośrednio większa masa mięśniowa chroni przed doznawaniem kontuzji, obniżeniem możliwości samodzielnego funkcjonowania, cukrzycą typu II oraz zapewnia dłuższe przeżycie po wystąpieniu nowotworu (liczba nowotworów rośnie lawinowo wraz z wiekiem).

Mięśnie a funkcje poznawcze

mózg

1 lipca 2022 r. naukowcy opublikowali badanie dotyczące związku między masą mięśniową a funkcjami poznawczymi. Mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie - czy niska masa mięśniowa wiąże się ze spadkiem funkcji poznawczych w ciągu następnych 3 lat? Obserwacją objęto 8279 osób starszych, w wieku co najmniej 65 lat. Rekrutacja do projektu miała miejsce w latach 2011-2015 i uwzględniono 3-letni okres obserwacji. Szczegółowe analizy przeprowadzono od 24 kwietnia do 12 sierpnia 2020 r.

Metodą absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego oceniano ilość masy mięśniowej (pozwoliło to nie wliczać masy kości dolnej i górnej części ciała, co mogłoby zafałszować wyniki). Oceniano pamięć za pomocą testu słuchowo-werbalnego uczenia się. Badano funkcje wykonawcze, szybkość kojarzenia słów, a szybkość psychomotoryczną oceniano za pomocą komputerowego testu czasu reakcji.

Wyniki

Mała masa mięśniowa była istotnie i niezależnie powiązana z szybciej następującym spadkiem funkcji poznawczych ciągu 3 lat. Uczestnicy z niską masą mięśniową, mieli niższy wskaźnik masy ciała i wykazywali mniejszą aktywność fizyczną. Niska masa mięśniowa na początku prowadzenia obserwacji wiązała się z szybszym spadkiem funkcji poznawczych i szybkości psychomotorycznej w ciągu następnych 3 lat. Po skorygowaniu o wiek, poziom wykształcenia, procent tkanki tłuszczowej i siłę uścisku dłoni, niska masa mięśniowa była niezależnie związana z funkcjami wykonawczymi, ale nie z funkcjonowaniem pamięci.

Wnioski z badania

Wydaje się, iż istnieje powiązanie między funkcjami poznawczymi u osób starszych a masą mięśniową. Aktywność fizyczna nie jest tylko bodźcem dla mięśni, ale stanowi też wysiłek dla układu nerwowego. Nie bez przyczyny mówi się, iż w niektórych przypadkach dalsze efekty są blokowane przeciążeniem układu nerwowego, a nie tylko mechanicznym zmęczeniem włókien mięśniowych.

Wiele badań wskazuje też, iż suplementacja kreatyną wpływa korzystnie nie tylko na włókna mięśniowe, ale również na funkcjonowanie umysłu. Kreatyna jest gromadzona nie tylko w mięśniach, ale również w mózgu, a to nie jest przypadek. Suplementacja kreatyną wpływa korzystnie na funkcje poznawcze. Zatem warto, aby seniorzy trenowali siłowo i suplementowali kreatynę.

Referencje:

Tessier A-J. i in. Association of Low Muscle Mass With Cognitive Function During a 3-Year Follow-up Among Adults Aged 65 to 86 Years in the Canadian Longitudinal Study on Aging https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2793806

Komentarze (1)
RPS1990

Bardzo dobry artykuł!

0