Z licznych artykułów w sieci można dowiedzieć się, iż mleko to czysty, skondensowany szatan. Zresztą Keith Woodford wydał książkę „Devil in The Milk” i zbija majątek na strachu przed mlekiem, czystą trucizną. Jedni upatrują w mleku wroga przez zawartość laktozy, inni przez mające pomijalne znaczenie ilości hormonów (mleko zawiera różne hormony w tym estrogen, estron, estriol, progesteron, prolaktynę, IGF-1, prostaglandyny PGE-2 i PGF2α, testosteron; dodatkowo znaleziono tam tromboksan B2 oraz kortykosteroidy). Inni sądzą, że wywołuje astmę, alergię, choroby autoimmunologiczne czy wręcz raka.

Na razie istnieją nikłe przesłanki, by mleko aż tak bardzo szkodziło człowiekowi. Niemniej prawdą jest, iż wiele osób nie toleruje mleka, gdyż wywołuje u nich zaburzenia pokarmowe. Niektóre osoby nie tolerują laktozy, ale z reguły nietolerancja wymaga spożycia większych ilości tego dwucukru (12 g); 500 ml mleka zawiera 23,5-25 g laktozy.

Niedawno naukowcy (Sun Jianqin i wsp.) udowodnili, iż kluczowe znaczenie dla nietolerancji mleka może mieć zawartość β-kazeiny typu A1 i A2. 45 osób mieszkających w Chinach losowo przydzielono na 14 dni do grup: picia mleka zawierającego dwa rodzaje β-kazeiny (A1 i A2) lub tylko β-kazeiny typu A2. Po 14-dniowym okresie „czyszczenia” eksperyment powtórzono. Badano dyskomfort po spożyciu produktów mlecznych, funkcje przewodu pokarmowego oraz różne biomarkery we krwi.

mleko

Wyniki

W porównaniu z mlekiem zawierającym tylko kazeinę β A2, spożywanie mleka zawierającego oba typy kazeiny β wiązało się ze:

  • znacznie większymi objawami nietolerancji (zaburzeń trawienia),
  • wyższymi stężeniami biomarkerów związanymi z zapaleniem,
  • wyższymi stężeniami beta-kazomorfiny-7 (BCM-7). Wydaje się, że BCM-7 wiąże się z receptorami mu-opioidowymi, które hamują perystaltykę i wywołują różnorakie zaburzenia. Mleko zawierające oba rodzaje β-kazeiny typu A1 i A2 częściej powoduje wzdęcia, ból, biegunkę, stan zapalny i zmniejszoną produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które są pożądanym produktem fermentacji bakteryjnej,
  • dłuższym czasem pasażu jelitowego.

Wnioski

Picie mleka zawierającego obie odmiany β-kazeiny (A1 i A2) pogarsza objawy nietolerancji pokarmowej i to niezależnie od tego, czy dana osoba tolerowała laktozę czy też nie. Spożycie mleka zawierającego tylko kazeinę β A2 nie nasila dolegliwości trawiennych, niezależnie czy dana osoba dobrze toleruje laktozę czy też nie.

Referencje:1. Hassan MALEKINEJAD1,2 and Aysa REZABAKHSH3 „Hormones in Dairy Foods and Their Impact on Public Health - A Narrative Review Article” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4524299/ 2. Sun Jianqin, Xu Leiming, Xia LuEmail author, Gregory W. Yelland, Jiayi Ni and Andrew J. Clarke „Effects of milk containing only A2 beta casein versus milk containing both A1 and A2 beta casein proteins on gastrointestinal physiology, symptoms of discomfort, and cognitive behavior of people with self-reported intolerance to traditional cows’ milk” https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-016-0147-z 3. Rejane Mattar, Daniel Ferraz de Campos Mazo, and Flair José Carrilho “Lactose intolerance: diagnosis, genetic, and clinical factors” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3401057/#!po=9.01639

Komentarze (0)