Kreatyna jest jednym z najpopularniejszych suplementów diety na świecie i nie powinno to dziwić. Wpływa na przyrosty mocy, wytrzymałości czy siły, szczególnie u osób, które unikają lub nie jedzą mięsa. Naukowcy opublikowali 26 lutego 2022 r. metaanalizę badań i utknęli w … kreatynowym paradoksie.

Uwzględniono 23 badania dotyczące 240 uczestników stosujących monohydrat kreatyny i 229 uczestników w grupie placebo. Przeprowadzono analizy podgrup, rozdzielając badania na te, w których badano wpływ monohydratu kreatyny na pojedynczą sesję treningową oraz reakcje po kilku tygodniach treningu.

mięśnie

Wyniki:

  • po pojedynczej, ciężkiej sesji monohydrat kreatyny zmniejszał markery uszkodzeń mięśni w okresie od 48 h do 90 h po zakończeniu treningu. Markerami były kinaza kreatynowa, dehydrogenaza mleczanowa i/lub mioglobina
  • jednak w przypadku prowadzenia regularnego treningu i dłuższej suplementacji kreatyną, pośrednie markery uszkodzenia mięśni były znacznie większe w grupie stosującej kreatynę 24 h i 48 h po zakończeniu treningu
  • kreatyna wydawała się niwelować stres oksydacyjny i stan zapalny, gdy rozważano wpływ suplementu na jedną sesję treningową

Wniosek

Ogólnie rzecz biorąc, metaanaliza wykazała paradoksalny efekt suplementacji monohydratem kreatyny. W przypadku jednego treningu suplementacja miała minimalizować uszkodzenia mięśni wywołane wysiłkiem. Z drugiej strony stres wywołany treningiem może się nasilać po długotrwałej suplementacji monohydratem kreatyny.

Komentarz

Nie wiem, gdzie naukowcy widzą problem. Kreatyna pozwala dłużej, ciężej i mocniej trenować, wykonywać więcej powtórzeń, z większym ciężarem, więc w oczywisty sposób powinna wpływać na nasilenie uszkodzeń mięśni i wzrost stężeń odpowiednich markerów np. kinazy kreatynowej czy mioglobiny, uwalnianej do krwi. Efekt będzie silniejszy u osób, które stosują rozsądny model progresji. Dużo ciekawsze są mechanizmy, dzięki którym kreatyna łagodzi wpływ pojedynczej sesji treningowej. Na wyjaśnienie tego problemu trzeba będzie poczekać.

Referencje:

Doma K. i in. The Paradoxical Effect of Creatine Monohydrate on Muscle Damage Markers: A Systematic Review and Meta-Analysis https://link.springer.com/article/10.1007/s40279-022-01640-z

Komentarze (0)