Cukrzyca jest jedną z najbardziej podstępnych chorób która rozwija się latami i niszczy prawie cały organizm. Generuje też koszty liczone w miliardach dolarów. Wcześniej w badaniach stwierdzono, iż u zdrowych mężczyzn kreatyna może mieć wpływ na obniżenie stężenia glukozy w teście OGTT, czyli to znaczy, że działa prozdrowotnie.

Celem eksperymentu było zbadanie, czy suplementacja kreatyną wpływa korzystnie na kontrolę glikemii u chorych na cukrzycę typu 2 poddawanych treningowi fizycznemu.

Badanie

Na 12 tygodni pacjentów przydzielono do otrzymywania 5 g kreatyny dziennie lub placebo i poddano treningowi. Głównym punktem końcowym była stężenie hemoglobiny glikozylowanej (HbA1c). Drugorzędowe wyniki obejmowały obszar pod krzywą glukozy, insuliny i peptydu C oraz wskaźniki wrażliwości na insulinę. Oceniono również wydolność fizyczną, profil lipidowy oraz ekspresję i translokację białka GLUT-4.


Wyniki

Kreatyna miała wpływ na obniżenie HbA1c o ~13.5%, z kolei w grupie placebo HbA1c odnotowano niewielki wzrost wskaźnika; co to znaczy? Krwinki czerwone mają okres życia szacowany na 120 dni, dlatego glikowana (glikozylowana) hemoglobina jest użytecznym testem pokazującym długookresową glikemię w ustroju człowiek (w największym uproszczeniu można by powiedzieć, iż jest to średnie stężenie glukozy w ostatnich 2-3 miesiącach),

Stężenie glukozy (pole powierzchni) było istotnie mniejsze po suplementacji kreatyną w porównaniu do placebo,

Grupa kreatyny reagowała niższym stężeniem glukozy od razu, po 30 i 60 minutach w trakcie testu tolerancji glukozy (przy podawaniu ustalonego posiłku),

Wnioski

Suplementacja kreatyną połączona z programem ćwiczeń poprawia kontrolę glikemii u chorych na cukrzycę typu 2. Wydaje się, że podstawowy mechanizm jest związany ze wzrostem rekrutacji GLUT-4 do sarkolemmy (przemieszczeniem transportera glukozy do błony komórkowej, co ułatwia przenoszenie cukru). Długofalowo suplementacja kreatyną może mieć wpływ na obniżenie stężenia cukru we krwi na co wskazuje wskaźnik HbA1c (zmiana niewielka, ale istotna).

Referencje:

Bruno Gualano Creatine in type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20881878/

 

Komentarze (0)