Badanie

Amerykańscy naukowcy, szukający rozwiązania na poprawę wchłanialności kreatyny przeprowadzili eksperyment z 47 sportowcami płci męskiej w wieku od 19 do 21 lat.

Badanie trwało 8 tygodni, a uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy:

  • grupa placebo przyjmowała 70g glukozy, 
  • grupa druga 70g glukozy z dodatkiem 5g kreatyny,
  • grupa trzecia 3,5g kreatyny i 900mg kozieradki.

Wnioski

Grupa trzecia wykorzystująca kreatynę z dodatkiem kozieradki osiągnęła taką samą progresję, jak grupa druga, która stosowała suplementację kreatyną z glukozą. 

Wnioski

Wykorzystanie suplementacji kozieradką jest dobrą alternatywą na to, aby wspomóc wykorzystanie kreatyny przez nasz organizm. Jest to dobre rozwiązanie dla osób unikających zbyt dużej ilości węglowodanów, które by chciały podnieść efektywność kreatyny. 

kozieradka

Wydaje się, że kozieradka wykazuje działanie, które pełni podobną rolę, jak węglowodany w stosunku do mechanizmu wchłaniania kreatyny. Jednak, naukowcy nie wiedzą na razie, jaki jest mechanizm działania kozieradki w połączeniu z kreatyną oraz na czym polega jej fenomen. Nie chcą również spekulować, co do ewentualnego działania na gospodarkę insulinową. 

Wiadomo jednak, że kozieradka powoduje spowolnienie tempa wchłaniania się treści pokarmowej w przewodzie pokarmowym, co może odpowiadać za to, że kreatyna ma więcej czasu na to, aby chłonąć się w jelicie cienkim. Sytuacja ta sprawia, że poziom glukozy również utrzymuje się na bardziej stabilnym poziomie. 

Źródło: 

http://www.jssm.org/vol10/n2/2/v10n2-2text.php