Celem badania było ustalenie wpływu dużej dawki kofeiny na powtarzane sprinty o wysokiej intensywności po 5 dniach stosowania kreatyny.

Po ukończeniu okresu testowego (same próby wysiłkowe, bez podawania czegokolwiek) 12 mężczyzn przyjmowało losowo w podwójnie ślepej próbie:

  • kreatynę + placebo (0.3 g kreatyny na kg masy ciała przez 5 dni, następnie 6 mg / kg masy ciała placebo),
  • kreatynę i kofeinę (0.3 g kreatyny na kg masy ciała przez 5 dni, następnie 6 mg / kg masy ciała kofeiny).

Powtarzano sprinty po protokole suplementacyjnym. W każdym teście mężczyźni wykonywali 6 przyspieszeń trwających 10 sekund na ergometrze (rowerku). Pomiędzy sprintami było 60 sekund przerwy. Mierzono średnią moc, moc szczytową, ocenę postrzeganego wysiłku (RPE) i tętno. Pobierano próbki krwi, aby ocenić stężenie mleczanów, glukozy i katecholamin.

kofeina kreatyna

Wyniki:

  • średnia i szczytowa moc były wyższe w grupie kreatyny i kofeiny, w porównaniu do kontrolnej w sprincie 1 i 3,
  • średnia i szczytowa moc były wyższe w grupie kreatyny i kofeiny, w porównaniu do grupy kreatyny i placebo w sprincie nr 1 i 2,
  • średnia i szczytowa moc były wyższe w grupie kreatyny i placebo, w porównaniu do grupy kontrolnej w sprincie nr 3,
  • tętno, stężenia mleczanów i glukozy we krwi były o wiele większe w grupie kreatyny i kofeiny podczas większości sprintów,
  • nie odnotowano różnicy w ocenie postrzeganego wysiłku.

Wniosek:

Kofeina zwiększa wydolność w trakcie powtarzanych sprintów po podawaniu kreatyny. Nie odnotowano negatywnych interakcji kofeiny z kreatyną. Kofeina razem z kreatyną zwiększa średnią i szczytową moc bardziej, niż sama kreatyna.

Referencje: 1. Lee CL1, Lin JC, Cheng CF. „Effect of caffeine ingestion after creatine supplementation on intermittent high-intensity sprint performance” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21207054

Komentarze (0)