Rak płuc jest w najczęściej w Polsce spotykanym nowotworem złośliwym u mężczyzn. Drugie miejsce zajmuje rak stercza, trzecie - pęcherza moczowego, czwarte - okrężnicy, piąte - skóry, szóste - żołądka, siódme - odbytnicy, ósme - nerki.

Rak płuc wiąże się z bardzo słabymi rokowaniami. Wskaźnik 5-letniego przeżycia wynosi 16%, często stwierdza się go w zaawansowanym stadium, gdy są przerzuty.

Pasquet R. i wsp. badali związek między piciem kawy i czarnej herbaty, a ryzykiem zachorowania na raka płuc. Kawa i czarna herbata należą do najczęściej spożywanych napojów na całym świecie. Chociaż ich potencjalna rola w występowaniu raka płuc była oceniana w kilku badaniach, wyniki były niejednoznaczne. Zebrano dane dotyczące 1130 przypadków raka oraz 1483 osób z grupy kontrolnej.

Wyniki:

  • picie kawy zmniejszało o 27% ryzyko raka płuc (w porównaniu do osób, które nigdy jej nie piły),
  • picie czarnej herbaty zwiększało o 5% ryzyko raka płuc (jednak w sposób nieistotny).

Analizy innych wskaźników nie wykazały wyraźnych powiązań między zwiększaniem lub zmniejszaniem ryzyka wraz ze wzrostem ilości lub czasem trwania konsumpcji poszczególnych napojów. Wyniki sugerują, iż nie istnieje wyraźne powiązanie, między spożywaniem kawy i czarnej herbaty, a występowaniem raka płuc.

Referencje:

Pasquet R1, Karp I2, Siemiatycki J1, Koushik A. “The consumption of coffee and black tea and the risk of lung cancer”.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27743642

Vinay Kumar, Abul K. Abbas, Jon C. Aster “ROBBINS PATOLOGIA” wydanie II, Wydawnictwo EDRA URBAN & PARTNERS

Komentarze (0)