Miód jest postrzegany, jako niezwykle zdrowy składnik diety. Czy słusznie? 

Nie do końca, gdyż do głównych składników miodu należą woda i węglowodany. Cukry stanowią 95–99% suchej masy miodu, a w ich składzie dominują łatwo przyswajalne monosacharydy t.j.: fruktoza (38,2%), glukoza (31,3%) oraz disacharydy (maltoza, sacharoza i izomaltoza). 

Istnieją badania, które mówią o tym, iż miód (50 g dziennie) działa bardzo podobnie na glikemię (np. stężenie insuliny, glukozy), metabolizm tłuszczów i stan zapalny jak cukier stołowy (sacharoza) i syrop glukozowo-fruktozowy. 

Tak. Cukier to cukier, niezależnie czy to miód, cukier biały, brązowy, syrop glukozowo-fruktozowy czy inna, podobna substancja. Najbardziej miód zaszkodził osobom nietolerującym insuliny, pod względem wzrostu, wagi ciała, stężenia glukozy we krwi, stężenia insuliny, markerów stanu zapalnego i wzrostu LDL cholesterolu. Na dodatek, pewne gatunki mikroorganizmów mogą przetrwać w miodzie. Należą do nich głównie drobnoustroje przetrwalnikujące z rodzaju Bacillus i Clostridium oraz liczne bakterie środowiskowe pochodzące z gleby, powierzchni roślin oraz mikroflory układu pokarmowego pszczół miodnych.

Czy miód ma wpływ na kaszel?

miód

Brytyjski Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) w 2010 r. zakazał stosowania najpopularniejszych leków na kaszel bez recepty, dzieciom poniżej 6 roku życia. Sugeruje zamiast tego picie cytryny z miodem. Wkrótce wybuchł gigantyczny skandal. 

Okazało się, iż istnieje tylko jedno badanie wysokiej jakości (randomizowane). Zostało ono szeroko rozpowszechnione w USA np. przez Iana Paula, w grudniu 2007 r. opublikowano w „The Guardian” artykuł pt. (w wolnym tłumaczeniu) „Miód jest lepszy, niż leki na kaszel”.

W badaniu wzięło udział 105 dzieci w wieku 2-18 lat z kaszlem, obecnym jako część zakażenia górnych dróg oddechowych.

Podawano im:

  • strzykawkę pełną miodu,
  • pełną dekstrometorfanu o smaku miodowym (często występującego składnika leków na kaszel bez recepty),
  • pustą (grupa kontrolna).

Rodzice dzieci zgłaszali telefonicznie, jaki wpływ każdy rodzaj kuracji miał na sen i kaszel u dzieci. Obserwacje te porównano z obserwacjami wykonanymi na noc przed leczeniem. Każda grupa wykazała zmniejszony kaszel i lepszą jakość snu w porównaniu do poprzedniej nocy, a szczególnie dobre wyniki odnotowano w grupie miodu. 

Naukowcy doszli do wniosku, że „miód był najskuteczniejszym sposobem leczenia kaszlu i zaburzeń snu, które powoduje”. 

Badanie zostało silnie skrytykowane przez ekspertów, zwłaszcza na stronie internetowej NHS. Było prowadzone na zbyt małą skalę, za krótko, dane bazowały na subiektywnych odczuciach, było źle kontrolowane, a na dodatek wspierane finansowo przez ... amerykańskie stowarzyszenie producentów miodu (National Honey Board). W rzeczywistości porównywanie miodu z grupą dekstrometorfanu, nie wykazało różnic istotnych statystycznie dla żadnego wyniku. Jedynie statystycznie istotne wyniki tego badania, mówiące o tym, iż miód zmniejszał częstotliwość kaszlu bardziej, niż podawanie powietrza, można łatwo przypisać samemu efektowi placebo. „The Guardian” opublikował sprostowanie.

Podsumowanie

Na razie brakuje dowodów na to, by miód był cudownym lekiem. Należy zachować dużą dozę ostrożności, gdyż miód jest źródłem wielu rodzajów węglowodanów, których należy się wystrzegać (szczególnie fruktozy, glukozy i sacharozy).

Referencje:1.Karolina Rudnicka, Paulina Kwiatkowska, Adrian Gajewski, Magdalena Chmiela „Mikroflora miodu jako źródło spor c. botulinum i przyczyna rozwoju botulizmu niemowląt– rozważania na temat zasadności oczyszczania mioduw kontekście obowiązującego prawa” http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5422015184.pdf 2.Susan K Raatz LuAnn K Johnson Matthew J Picklo “Consumption of Honey, Sucrose, and High-Fructose Corn Syrup Produces Similar Metabolic Effects in Glucose-Tolerant and -Intolerant Individuals” https://academic.oup.com/jn/article/145/10/2265/459011 3.Hywel Evans,1 Catherine Tuleu,2 and Alastair Sutcliffe “Is honey a well-evidenced alternative to over-the-counter cough medicines?” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2862067/