Cukrzyca, zespoły metaboliczne stanowią współczesną plagę. Insulinooporność polega na zwiększonym wytwarzaniu insuliny i jej podwyższonym stężeniu przy zmniejszonym jej działaniu na tkanki docelowe (np. mięśnie, tkankę tłuszczową). Większość ludzi uważa, że ma insulinooporność  i niesłusznie.

Do jej oceny służą skomplikowane metody diagnostyczne bezpośrednie (np. klamra metaboliczna, test supresji endogennej insuliny, test tolerancji insuliny), jak i pośrednie np. HOMA-IR, współczynnik insulinemia/glikemia itd.

cukrzyca

Czy dieta jest w stanie odwrócić zmiany zachodzące w cukrzycy typu II?

11 osób z cukrzycą typu II w wieku 49.5 ± 2.5 lat, BMI 33.6 ± 1.2 kg/m2 badano przed, w trakcie i po 8 tygodniach diety niskoenergetycznej (600 kcal dziennie).

Wyniki:

  • po 1 tygodniu restrykcji kalorycznej stężenie glukozy na czczo spadło z 9.2 ± 0.4 do 5.9 ± 0.4 mmol/l,
  • insulina hamuje glikogenolizę i glukoneogenezę - okazało się, iż restrykcje kaloryczne zwiększyły hamowanie uwalniania glukozy z wątroby z 43 ± 4% do 74 ± 5% (w grupie kontrolnej supresja wynosiła 68 ± 5%),
  • zawartość triacylogliceroli w wątrobie spadła z 12.8 ± 2.4% do 2.9 ± 0.2% w ciągu 8 tygodni,
  • odpowiedź pierwszej fazy na insulinę wzrosła z 0.19 ± 0.02 do 0.46 ± 0.07 nmol/min/m2 i zbliżyła się do wartości odnotowanych w grupie kontrolnej,
  • maksymalna odpowiedź insulinowa unormowała się po 8 tygodniach i wynosiła: 1.37 ± 0.27 nmol/min/m2 vs w grupie kontrolnej: 1.15 ± 0.18 nmol/min/m2,
  • zawartość triacylogliceroli w trzustce spadła z 8.0 ± 1.6% do 6.2 ± 1.1%.

Wnioski

Dieta o bardzo niskiej podaży energii znormalizowała pracę komórek beta w trzustce, jak i wątrobową wrażliwość insulinową. Dodatkowo podobna dieta spowodowała zmniejszenie stłuszczenia wątroby i trzustki. Wydaje się więc, iż odpowiednia dieta jest w stanie odwrócić negatywne procesy zachodzące przy cukrzycy typu II.

Referencje: 1. E. L. Lim,1 K. G. Hollingsworth,1 B. S. Aribisala,1 M. J. Chen,1 J. C. Mathers,2 and R. Taylor „Reversal of type 2 diabetes: normalisation of beta cell function in association with decreased pancreas and liver triacylglycerol” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3168743/