Tak. Naukowcy to sprawdzili. Nie na ludziach, ale i tak jest to niezwykle ciekawe zagadnienie. Diety charakteryzujące się bardzo niską zawartością protein nasilają łaknienie, zwiększają masę ciała i w konsekwencji często sprzyjają przyrostowi tkanki tłuszczowej.

W badaniu porównano wpływ diety zawierającej różną ilość protein na bilans energetyczny u szczurów podatnych na otyłość.

Wyniki

 • dieta wolna od białka (0% białka) zmniejszyła spożycie energii i zwiększyła wydatek energetyczny, zwiększyła ilość serotoniny, miała wpływ na szlak beta-adrenergiczny,
 • dieta zawierająca 5% białka zwiększyła spożycie energii i zwiększyła wydatek energetyczny, zwiększyła ilość serotoniny, miała wpływ na szlak beta-adrenergiczny,
 • dieta zawierająca 10% białka zwiększyła pobór pokarmów, bez zmiany wydatku energetycznego w stosunku do diety kontrolnej (zawierającej 15% białka), zwiększyła ilość serotoniny, miała wpływ na szlak beta-adrenergiczny.

Ogółem można podsumować to następująco: przy zerowej podaży protein spadała masa ciała, zmniejszała się ilość tkanki tłuszczowej, niestety spadała również ilość masy mięśniowej, wzrastało otłuszczenie wątroby. Znacznie spadała ilość GIP (glukozozależnego peptydu insulinotropowego) oraz PYY (jest to peptyd regulujący łaknienie). A to bardzo zła wiadomość ze względu na regulację nie tylko łaknienia, ale również wrażliwości insulinowej. Przy 0% białka spadała nie tylko ilość regulatora łaknienia PYY, ale także leptyny i insuliny. Spadek stężenia leptyny stymuluje głód, gdyż większe stężenia leptyny w ustroju oznaczają sytość. U osób po posiłku mieszanym, „zróżnicowanym” (51.1 g węglowodanów + 12.6 g tłuszczu + 36 g protein) już po 60 minutach obserwowano wzrost stężenia leptyny u badanych mężczyzn (wskaźnik sytości).

dieta białkowa

Insulina również hamuje apetyt, więc jej nadmierna supresja nie jest wcale korzystna.

Hamowanie apetytu:

 • leptyna,
 • insulina,
 • CCK (cholecystokinina),
 • PYY (peptyd YY, zmniejsza działanie greliny),
 • GLP-1 (peptyd glukagonopodobny-1),
 • POMC (proopiomelanokortyna) => receptory melanokortyny,
 • α-MSH (ang. α-melanotropin stimulating hormone).
 • cholecystokinina (CCK) / peptyd YY (PYY) / peptyd glukagonopodobny-1 (GLP-1, glucagon-like peptide-1) => neurony => uwolnienie POMC (proopiomelanokortyny) oraz α-MSH w ośrodku sytości, spadek łaknienia

Dieta zawierająca 5 % białka powodowała spadek masa ciała, ilość tkanki tłuszczowej była bez zmian, spadała również ilość masy mięśniowej, wzrastało otłuszczenie wątroby.

Dieta zawierająca 10 % białka nie spowodowała spadku wagi, nie zmniejszyła się ilość tkanki tłuszczowej, nie spadała ilość masy mięśniowej, wzrastało otłuszczenie wątroby.

Wpływ na serotoninę: blokada receptorów 5HT3 (ondansetronem) powodowała hiperfagię („obżeranie się”) w grupie mającej 0%, 5% i 10% protein w diecie. Dodatkowo blokada receptora serotoninowego zmniejszała wydatek energetyczny w grupie 10% białka, co wskazuje na rolę receptorów serotoninergicznych w regulacji łaknienia oraz wyraźny ich wpływ na wydatek energetyczny. Od dawna ten fakt jest wykorzystywany w farmakologii (przynajmniej od kilkudziesięciu lat). Pojawiły się środki w rodzaju sibutraminy, która blokuje wychwyt zwrotny noradrenaliny oraz serotoniny.

Tak samo anorektycznie działa amfetamina: uwalnia aminy katecholowe (noradrenalinę i dopaminę) oraz serotoninę (dodatkowo hamuje wychwyt neuroprzekaźników). Dodatkowo środki z grupy SARI (blokada 5HT2 oraz wychwyt serotoniny), selektywne inhibitory wychwytu serotoniny (SSRI) oraz selektywne inhibitory wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRl) stosuje się np. w terapii depresji, lęku, zaburzeń snu itd.

Wpływ na układ beta-adrenergiczny: propranolol (beta bloker) zmniejszył wydatek energetyczny w grupie 0% białka o 18%, w grupie 5% białka o 14% i grupie mającej 10% protein o 8%.

Oczywiście u sportowca wysoka podaż protein jest niezbędna do utrzymania masy mięśniowej, a zapotrzebowanie na aminokwasy kolosalnie rośnie w momencie, gdy prowadzimy jakikolwiek trening (nawet bieganie czy pływanie). W skrajnych sytuacjach przy deficycie kalorycznym u człowieka może być niewystarczająca nawet podaż 2 g białka na kg masy ciała.

Wnioski

Diety mające małą ilość protein wywołują korzystne efekty krótkoterminowo, ale są wysoce niekorzystne dla zdrowia (indukują stłuszczenie wątroby, wywołują rozpad mięśni). Ponadto taka dieta może stymulować łaknienie i długoterminowo prowadzić do otłuszczenia sylwetki.

Referencje: 1. Adel Pezeshki „Low protein diets produce divergent effects on energy balance” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4848496/ 2. “Leki blokujące receptory serotoninowe oraz hamujące wychwyt zwrotny serotoniny (SARI) w terapii zaburzeń psychicznych„ http://old.ipin.edu.pl/fpn/archiwum/2003/03/FwPiN_3-2003-03.pdf

Komentarze (2)
Antos098

jaka to jest dieta, tudzież jadłospis bez białka ? proszę podać
w jakim wieku były szczury? proszę podać
jaką aktywnością cechowała się grupa badana? proszę podać
jakie ratio masa mięśniowa: tłuszczowa posiadały osobniki w grupie badanej?
jaką wydolnością początkową oraz jaka wydolnością końcową cechowały się dane osobniki? proszę podać
czy osobniki były zdrowe czy po wielokrotnych badaniach co mogło zaważyć na rezultacie końcowym? proszę uwzględnić

0
Bull

zerknij w źródło

3