Boczniaki - grzyby jadalne posiadające w swojej budowie chemicznej specyficzne łańcuchy cukrowe. Wykazują działanie stymulujące aktywność układu odpornościowego. Badanie z wykorzystaniem ekstraktu z boczniaków wskazuje, że sportowcy rzadziej ulegają przeziębieniom podczas stosowania suplementu, który bazuje na ekstrakcie z grzybów.

Badanie

Badanie przeprowadzono na elitarnych sportowcach z grupy biegaczy, którym podawano ekstrakt z boczniaków. Ekstrakt zawierał 200 mg pleuranu w 2 kapsułkach, które to sportowcy spożywali przed śniadaniem. Eksperyment trwał przez 3 miesiące, a w tym samym czasie grupa kontrolna otrzymywała placebo. Osoby badane przed testem musiały wypełnić kwestionariusz, w którym wskazywali na częstotliwość pojawiania się bólu gardła, kataru, kaszlu czy bolesności mięśni i zmęczenia.

Wyniki

Po okresie suplementacji odpowiedzi osób badanych kwestionariuszem, w którym zaznaczali, czy posiadają pewne objawy choroby wirusowej, wskazywał na zmniejszającą się tendencję do występowania objawów chorobowych. Co więcej, w badaniu krwi odnotowano wzrost komórek NK, które zostały oznaczone mianem komórek odpornościowych. Komórki NK są to te, które zaczynają działać w pierwszej kolejności, gdy organizm zostaje zaatakowany przez wirus czy patogen.

Wnioski

Wykorzystanie suplementacji ekstraktem z boczniaków przyczynia się do poprawy samopoczucia sportowców poprzez zwiększenie ich odporności. Naukowcy twierdzą, że ekstrakt zawiera glukany - związki, które w organizmie człowieka alarmują układ odpornościowy i sprawiając, że znajduje się on w stanie podwyższonej gotowości. Wykorzystanie suplementacji ekstraktem z boczniaków, który jest źródłem pleuranu, daje możliwości łagodzenia objawów występujących po ciężkim wysiłku, ograniczając efekty przemęczenia.

Komentarze (0)