Białko serwatkowe może mieć wpływ na odporność, regenerację po treningu siłowym, biegowym, piłkarskim czy interwałowym. Okazuje się, że ma też wpływ na stres oksydacyjny, który jest nieodłącznym kompanem wysiłku fizycznego. Nadmierne oddziaływanie reaktywnych form tlenu powiązano z przyspieszonym starzeniem się wszystkich tkanek i wieloma chorobami.

Co daje białko serwatkowe z kurkumą?

Naukowcy oceniali wpływ koncentratu białka serwatkowego (WPC) z domieszką kurkuminy na kontrolę metaboliczną, stan zapalny i stres oksydacyjny u gryzoni poddanych wyczerpującym ćwiczeniom. Podzielono je na grupy i otrzymywały:

  • zwykłą dietę, ale nie ćwiczyły,
  • zastosowano dietę i przeprowadzono próbę wysiłkową,
  • otrzymywały WPC i kurkuminę,
  • otrzymywały WPC i kurkuminę oraz przeprowadzono próbę wysiłkową,
  • otrzymywały samą kurkuminę i przeprowadzono próbę wysiłkową.

Wyniki:

Spożycie białka serwatkowego i kurkuminy (w połączeniu lub osobno) zmniejszyło stężenie cukru we krwi oraz ekspresję genów czynników prozapalnych, jednocześnie odnotowano większą ekspresję czynnika przeciwzapalnego.

Spożycie białka serwatkowego i kurkuminy zwiększało stężenie związków stanowiących ochronną barierę w ustroju oraz zmniejszało ilość produktów karbonylowanych białek (wysoce niekorzystnych).

Jakie to ma znaczenie?

Odkładanie się zmodyfikowanych białek w komórkach może prowadzić do rozwoju wielu chorób, w tym m.in. cukrzycy i chorób jej towarzyszących oraz chorób neurodegeneracyjnych. Stężenie glukozy we krwi jest skorelowane z rozwojem cukrzycy z wszystkimi tego następstwami (zmiany mikro- i makronaczyniowe, niewydolność serca, udar mózgu, zawał serca, amputacja stopy, nowotwory itd.).

Podsumowanie

Naukowcy sugerują, że podawanie białka serwatkowego i kurkuminy może zmniejszać stężenie glukozy we krwi oraz uszkodzenia oksydacyjne i zapalne wywołane wysiłkiem fizycznym.

Piśmiennictwo:

da Conceição A.R. i in. Protective effects of whey protein concentrate admixtured of curcumin on metabolic control, inflammation and oxidative stress in Wistar rats submitted to exhaustive exercise https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/abs/protective-effects-of-whey-protein-concentrate-admixtured-of-curcumin-on-metabolic-control-inflammation-and-oxidative-stress-in-wistar-rats-submitted-to-exhaustive-exercise/A287D4E710069E8CBD5BAAF4E5129869

Ambrożewicz E. Karbonylacja białek – przyczyny, skutki i sposoby oceny https://postepybiochemii.ptbioch.edu.pl/index.php/PB/article/download/7/7/22

Kritikos S. i in. Effect of whey vs. soy protein supplementation on recovery kinetics following speed endurance training in competitive male soccer players: a randomized controlled trial https://link.springer.com/article/10.1186/s12970-021-00420-w

Komentarze (0)