Arginina jest jednym z ciekawszych aminokwasów wchodzącym w skład popularnej kreatyny (obok glicyny i metioniny). Arginina jest klasyfikowana jako aminokwas częściowo niezbędny, za niezbędne w pożywieniu, w postaci odżywek i suplementów uznaje się np. BCAA, czyli aminokwasy rozgałęzione (izoleucyna, leucyna, walina), wspomnianą metioninę, fenyloalaninę, treoninę, tryptofan.

Do najciekawszych właściwości argininy znanych dobrze bywalcom klubów fitness należy jej wpływ na powstawanie tlenku azotu. Najważniejszą substancją wydzieloną przez śródbłonek, która zapobiega zarówno miażdżycy tętnic, jak i występowaniu zdarzeń naczyniowych, jest tlenek azotu (NO). Tlenek azotu powstaje z l-argininy poprzez oddziaływanie śródbłonkowego eNOS (syntazy tlenku azotu). Jeśli chodzi o typową „pompę” od argininy lepiej sprawdzi się l-cytrulina, jednak jeśli ktoś szuka szerszego działania, nie zaszkodzi podawać jednocześnie mieszankę argininy i l-cytruliny.

Czy podawanie argininy ma wpływ na ciśnienie krwi?

ciśnienie krwi

Naukowcy przeszukali bazy danych PubMed, Cochrane Central Register of Controlled Trials i ClinicalTrials w celu zidentyfikowania odpowiedniej jakości badań dotyczących doustnej suplementacji l-argininy na ciśnienie krwi u ludzi.

Wyniki

Uwzględniono 11 randomizowanych, kontrolowanych placebo badań z udziałem 387 uczestników, którzy otrzymywali od 4 g do 24 g argininy dziennie.

W porównaniu z placebo interwencja l-argininy istotnie obniżyła ciśnienie skurczowe o 5,39 mm Hg, a rozkurczowe ciśnienie tętnicze o 2,66 mm Hg.

Wnioski

Cytowana metaanaliza dostarcza dalszych dowodów na to, że doustna suplementacja l-argininą znacznie obniża zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi.

Znaczenie

Nadciśnienie każdego roku na świecie zabija 7,6 mln osób. Przyczynia się do zniszczenia nerek, przebudowy lewej komory serca, zmian strukturalnych serca i powikłań w postaci udarów. Nadciśnienie tętnicze jest znanym czynnikiem ryzyka pojawienia się miażdżycy tętnic. Powoduje zarówno miażdżycę dużych tętnic, jak i drobniejszych tętniczek. Podwyższone ciśnienie krwi powoduje uszkodzenie śródbłonka i ściany naczynia zarówno poprzez czynniki mechaniczne, jak i humoralne.

Naukowcy oszacowali, iż nadciśnienie odpowiada za 54% udarów i 47% przypadków choroby niedokrwiennej serca (choroba wieńcowa). W badaniu Framingham stwierdzono, że wśród pacjentów z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym śmiertelność z powodu zawału lub niewydolności serca dochodziła do 60 proc. Dlatego podawanie l-cytruliny i argininy oraz unikanie soli mogą być ważne dla utrzymania zdrowia.

Literatura:

  • R.K. Murray Biochemia Harpera, wydanie VI
  • Jia-Yi Dong i in. Effect of oral l-arginine supplementation on blood pressure: A meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002870311006971
  • Hisatomi Arima i in. Mortality patterns in hypertension https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22157565/
  • Anna Boruczkowska i in. Coronary artery disease in hypertension https://www.termedia.pl/Coronary-artery-disease-in-hypertension,8,5592,1,1.html

 

Komentarze (0)