SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

XPC Powerlifting European Championship - 2-5.04.2020 Skórzec

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 3933

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2233 Napisanych postów 17709 Wiek 55 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 290960
XPC Powerlifting European Championship 2020


...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2233 Napisanych postów 17709 Wiek 55 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 290960
REGULAMIN
Mistrzostw Europy XPC w Trójboju Siłowym Skórzec/Siedlce 2020

1.GŁÓWNI ORGANIZATORZY:
- Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego
- Federacja XPC

2.PATRONAT HONOROWY
- Wójt Gminy Skórzec - Jerzy Długosz

3.TERMIN i MIEJSCE
Mistrzostwa Europy XPC w Trójboju Siłowym
odbędą się w dniach 2-5 kwietnia 2020
w Hali Sportowej ul.Siedlecka 9, 08-103 Skórzec/ Siedlce 08-110

4.ZASADY i PRZEPISY
Zawody odbędą się według zasad i przepisów obowiązujących w Federacji XPC
Będą to zawody otwarte dla wszystkich chętnych - zawodniczek i zawodników bez względu na przynależność (lub jej brak) do jakichkolwiek federacji i związków sportowych będą mogli Oni uczestniczyć w rywalizacji bez dyskryminowania ich za tę a nie inną przynależność,
ponieważ ideą sportu jest jednoczyć a nie dzielić.

5.DYSCYPLINY- KONKURENCJE

Full Powerlifting ( RAW or EQ)
Squat Only ( RAW or EQ)
Deadlift Only ( RAW or EQ , Deadlift In Straps)
Bench Only ( RAW, EQ or SOFT EQ)

6.KATEGORIE i KLASYFIKACJE
W konkurencjach :
Powerlifting (RAW, EQ), Squat (RAW,EQ),
Bench Press (RAW, EQ), Deadlift(RAW,EQ)
będą obowiązywały następujące kategorie wagowe i grupy wiekowe:

Kategorie wagowe:

WOMEN: -44, -48, -52, -56, -60, -67.5, -75, -82.5, -90, +90
MEN: -52, -56, -60, -67.50, -75, -82.50, -90, -100, -110, -125, -140, +140

Kategorie wiekowe:

Teenagers (13-15)
Teenagers (16-17)
Teenagers (18-19)
Junior (20-23)
Open
Masters (40-49)
Masters (50-59)
Masters (60-69)
Masters (70+)
Paralympic

Klasyfikacje dodatkowe:
M.P.F. - Military, Police, Fire Fighter

W konkurencji Bench Press Soft EQ/Monster Power zawody będą przeprowadzone w podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru
Kategorie wagowe: 82,5 kg, 90 kg, 100 kg, 110 kg, 125 kg, +125 kg,
W Bench Press Soft EQ/Monster Power dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja Open (3 miejsca) , według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów tej konkurencji.

W konkurencji Deadlift in Straps, zawody będą przeprowadzone w
podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru:
Kategorie wagowe: 82,5 kg, 110 kg, +110 kg
W konkurencji Deadlift in Straps dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja Open (3 miejsca) , według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów tej konkurencji.

7. ZGŁOSZENIA
Ze względów organizacyjnych Zawodniczki i Zawodnicy którzy chcą wystartować w Mistrzostwach Europy XPC w Trójboju Siłowym
zobligowani są do wcześniejszej rejestracji drogą elektroniczną oraz do wniesienia opłaty startowej w wyznaczonym terminie
wstępny termin zamknięcia listy zgłoszeń to 15 marca 2020
Z uwagi na ograniczenia czasowe, przewidziane na rozegranie poszczególnych konkurencji - organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń w sytuacji gdy przed upływem wyznaczonego terminu wyczerpana zostanie liczba miejsc w poszczególnych konkurencjach.
Zgłoszenia można wysyłać od chwili ukazania się niniejszej informacji poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie www.e-powerlifting.com/?p=5542 
Zgłoszenie będzie uznane jako przyjęte dopiero po wpłaceniu wpisowego

8.POTWIERDZENIA WPŁATY WPISOWEGO
Zawodnicy którzy dokonają wpłaty wpisowego na konto organizatora i potrzebują (dla swoich klubów, sponsorów itp.)
zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty wpisowego proszeni są o zgłaszanie tego w trakcie weryfikacji aby mogli odebrać takie zaświadczenie-potwierdzające wpłatę przelewem już podczas zawodów, natomiast zawodnicy dokonujący wpłaty dopiero podczas weryfikacji otrzymują dowód wpłaty.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

9. WARUNKI UCZESTNICTWA w MISTRZOSTWACH EUROPY XPC 2020
Mistrzostwa Europy XPC będą to zawody otwarte dla WSZYSTKICH Zawodniczek i Zawodników,
bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na ich przynależność lub jej brak do jakichkolwiek federacji,
Zawodniczki i zawodnicy, co ważne - nie są zobowiązani do jakichkolwiek powiązań z klubami sportowymi,
mogą ale nie muszą być zrzeszeni w żadnych organizacjach sportowych.
warunkiem dopuszczenia zawodników do rywalizacji jest :
- zgłoszenie w wyznaczonym terminie
- wpłacenie opłaty wpisowego w wyznaczonym terminie
- dobry stan zdrowia, poświadczony przez lekarza sportowego
lub własnoręcznie wypełnionym i podpisanym oświadczeniem
o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach w
sportach siłowych i udziału na własną odpowiedzialność.

10. Weryfikacja i ważenie

(02.04.2020) czwartek: 19:00 - 20:30
(03.04.2020) piątek: 7:00 - 8:00 oraz 19:00 - 20:00
(04.04.2020) sobota: 7:00 - 8:00 oraz 19:00 - 20:00
(05.04.2020) niedziela: 6:30 - 7:30


Przystępując do weryfikacji zawodniczki i zawodnicy powinni przygotować:
- dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja, itp.)
- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego
- aktualne badanie lekarskie z adnotacją dopuszczenia do udziału w zawodach w sportach siłowych lub własnoręcznie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do startu w zawodach i udziału na własną odpowiedzialność-druk oświadczenia będzie udostępniony podczas weryfikacji

11. Wstępny harmonogram zawodów:

03.04.2020. (piątek)

Powerlifting RAW – wszystkie kategorie (kobiety) & Teenagers 13-15,16-17,18-19 , Junior 20-23 (mężczyźni)
Powerlifting EQ – wszystkie kategorie
Powerlifting Paralympic – wszystkie kategorie

04.04.2020. (sobota)

Powerlifting RAW – Open, Masters (men) – wszystkie kategorie

05.04.2020. (niedziela)

Squat ( RAW, EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
Bench Press (RAW, EQ, SOFT EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
Deadlift ( RAW, EQ, Deadlift In Straps) wszystkie kategorie Women i Men,
Paralympic – Single Squat & Single Bench Press & Single Deadlift

* Ostateczny, szczegółowy program imprezy zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń – po 15.03.2020
12. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisja Sędziowska będzie powołana przez organizatora i w skład jej wejdą uprawnieni sędziowie z Polski oraz krajów uczestniczących w Mistrzostwach Europy

13. INFORMACJE i AKTUALNOŚCI
wszelkie informacje o imprezie będą sukcesywnie-na bieżąco zamieszczane przez zespół organizacyjny na naszych profilach na Facebooku

14. SPRZĘT - WEDŁUG WYMOGÓW REGULAMINOWYCH XPC
- obowiązuje jednoczęściowy strój sportowy tzw.singlet + koszulka z krótkim rękawem
- w konkurencji Squat Raw można używać neoprenów lub taśm na kolana
- taśmy na kolana o długości max. do 3 metrów
- w konkurencji Deadlift zawodnik musi obowiązkowo mieć długie skarpety
- w konkurencji Deadlift zawodnik nie może startować na boso lub w samych skarpetach

15. PROTESTY
Na każdych zawodach XPC, każde podejście jest utrwalane poprzez nagranie video, dzięki czemu można je w razie protestu przeanalizować aby ustalić co było przyczyną takiej a nie innej decyzji sędziów.
Każdy zawodnik (lub jego trener) ma prawo do złożenia protestu wobec decyzji sędziów w sprawie która bezpośrednio dotyczy
jego podejścia lub podejścia zawodnika z którym rywalizuje w danej konkurencji jednakże nie później niż do dwóch podejść po spornym podejściu, po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane.

16.POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
-Każdy uczestnik zawodów powinien być ubezpieczony we własnym zakresie lub przez delegujący klub
-Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia a tym samym nie dopuścić do udziału w zawodach tych osób które swoim publicznym postępowaniem działały na szkodę Federacji XPC czym naraziły na szwank dobre imię Federacji XPC i/lub
głównego organizatora-Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego.
-Wszelkie kwestie sporne nie uregulowane w niniejszym regulaminie, a mogące zaistnieć w trakcie imprezy, rozstrzygać będą osoby do tego wyznaczone przez głównego organizatora.

17. Przepisy RODO
Każdy zawodnik przystępując do rywalizacji w tych zawodach akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie także te dotyczące przepisów RODO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Ja niżej podpisany, oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Mistrzostwach Europy XPC 2020 . w rywalizacji sportowej. Startuje w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. Ponadto, wyrażam zgodę na publiczne podanie do wiadomości mojego imienia i nazwiska podczas w/w imprezy, a także jego opublikowanie na listach startowych oraz protokołach dotyczących tej imprezy.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz moich danych biometrycznych (wizerunek) przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji Mistrzostw Europy XPC 2020. Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a oraz art.9 ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Stosownie do postanowień art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U z 2017r. poz.880 ze zm.) zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 31, 08-110 Siedlce, dalej jako ,,Organizator? w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Organizatora zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak:
Udostępnianie na profilu Polish Bodybuilding Fitness&Powerlifting Federation, WPF Poland, XPC Poland i wydarzeniu na FB XPC Powerlifting European Championship 2020
Zamieszczenie w materiałach promocyjno-informacyjnych (w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej)
Udostępnianie fotografii (zdjęcia) przedstawiającego moją osobę w formie elektronicznej na portalach społecznościowych (facebook, instagram) w celach promocyjnych XPC Powerlifting European Championship 2020
Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycje. Wizerunek może być wykorzystany zgodnie z określonym powyżej zasadami prze okres 10 lat od podpisania zgody.
Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust.3 RODO może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i biometrycznych przez POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURYSTYKI FITNESS I TRÓJBOJU SIŁOWEGO. Wycofanie zgody nie wpływa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2233 Napisanych postów 17709 Wiek 55 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 290960
WSTĘPNY HARMONOGRAM STARTÓW


03.04.2020. (piątek)

Powerlifting RAW – wszystkie kategorie (kobiety) & Teenagers 13-15,16-17,18-19 , Junior 20-23 (mężczyźni)
Powerlifting EQ – wszystkie kategorie
Powerlifting Paralympic – wszystkie kategorie

04.04.2020. (sobota)

Powerlifting RAW – Open, Masters (men) – wszystkie kategorie

05.04.2020. (niedziela)

Squat ( RAW, EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
Bench Press (RAW, EQ, SOFT EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
Deadlift ( RAW, EQ, Deadlift In Straps) wszystkie kategorie Women i Men,
Paralympic – Single Squat & Single Bench Press & Single Deadlift

Ostateczny, szczegółowy program imprezy zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń – po 15 marca
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 26 Napisanych postów 393 Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 2633
jaka jest kwota wpisowego za trójbój i dodatkowe konkurencje ?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 45 Napisanych postów 178 Wiek 35 lat Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 33875
za duża
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2233 Napisanych postów 17709 Wiek 55 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 290960
Opłaty:

opłata za Powerlifting (FullPower)

do 10.01.2020 250 PLN/60 EUR,
do 10.02.2020 270 PLN/65EUR,
do 10.03.2020 290 PLN/70 EUR,
po 10.03.2020 320 PLN/76 EUR

oplata za pierwszy start/single lift

do 10.01.2020 – 200 PLN/48 EUR,
do 10.02.2020 – 220 PLN/53 EUR,
do 10.03.2020- 230 PLN/55 EUR,
po 10.03.2020 – 270 PLN/65 EUR

opłata za drugi start/single lift

do 10.01.2020 – 180 PLN/43 EUR,
do 10.02.2020 – 200 PLN/48 EUR,
do 10.03.2020 – 210 PLN/50 EUR,
po 10.03.2020 – 230 PLN/55 EUR

opłata za 3 i kolejny start/single lift

do 10.01.2020 – 160 PLN/38EUR,
do 10.02.2020 – 180 PLN/43 EUR,
do 10.03.2020 – 200 PLN/48 EUR,
po 10.03.2020 – 220 PLN/53 EUR

dopłata za klasyfikację MPF wpłata

do 10.03.2020 – 160 PLN/38 EUR,
po 10.03.2020 – 180 PLN/43 EUR,
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 26 Napisanych postów 393 Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 2633
dzieki Wzorek , pozdrawiam
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2233 Napisanych postów 17709 Wiek 55 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 290960
Info organizatora

Zawodnicy, trenerzy i kibice

W związku z aktualną sytuacją spowodowaną coronawirusem w naszym kraju, jako organizatorzy zawodów z ramienia federacji XPC, staramy się na bieżąco obserwować rozwój sytuacji aby w razie potrzeby podejmować odpowiednie kroki związane z zaplanowanym wydarzeniem i ewentualną zmianą terminu.

Wszyscy doskonale wiemy o tym, że ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem na tego typu imprezie jak nasza jest znacznie niższe, niż w przypadku innych zagrożeń występujących w codziennym życiu, związanych np. z korzystaniem z centrów handlowych, środków transportu publicznego, urzędów, biurowców itp.itd. ale jak wszyscy wiemy w obecnej sytuacji decyzje co do pozwoleń lub zakazów organizacji tego typu imprez wydają służby do tego powołane a my, jako organizatorzy i uczestnicy musimy się do tego dostosować.
W związku z powyższym nasze stanowisko jest następujące : jeżeli po zakończeniu aktualnie obowiązującego 14 dniowego zakazu organizacji imprez sportowych, zgromadzeń itp. wszystko wróci do normy, to nasza impreza odbędzie się w zaplanowanym terminie 3-5 kwietnia (mamy na to zarezerwowane inne miejsce - Siedlce), jeśli zaś okoliczności będą nadal niesprzyjające, to maksymalnie do dnia 29 marca ogłosimy nowy termin zawodów. Jednakże biorąc pod uwagę charakter i dynamikę oraz ewentualność negatywnego rozwoju sytuacji, to chcę podkreślić, że jesteśmy już przygotowani na ewentualną zmianę terminu zawodów, o czym będziemy informować w stosownych komunikatach.

Póki co proszę wszystkich o zachowanie spokoju, starajmy się nie ulegać panice i nie dajmy się zwariować wszechobecnej psychozie strachu z premedytacją kreowanej przez środki masowego przekazu,

Ze sportowym pozdrowieniem
XPC Poland
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2233 Napisanych postów 17709 Wiek 55 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 290960
Oficjalny komunikat organizatora na dzień 24.03.2020

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2233 Napisanych postów 17709 Wiek 55 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 290960
Ruszyło coś w temacie...


Zmieniony przez - W Z O R EK w dniu 2020-05-29 23:08:16
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2233 Napisanych postów 17709 Wiek 55 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 290960
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Zawody w WL Atlas Fitness Club - 5.01.2020 Jarocin

injelly