SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

XPC Powerlifting European Championship - 2-5.04.2020 Skórzec

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 1315

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2068 Napisanych postów 17443 Wiek 54 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 286162
XPC Powerlifting European Championship 2020


Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2068 Napisanych postów 17443 Wiek 54 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 286162
REGULAMIN
Mistrzostw Europy XPC w Trójboju Siłowym Skórzec/Siedlce 2020

1.GŁÓWNI ORGANIZATORZY:
- Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego
- Federacja XPC

2.PATRONAT HONOROWY
- Wójt Gminy Skórzec - Jerzy Długosz

3.TERMIN i MIEJSCE
Mistrzostwa Europy XPC w Trójboju Siłowym
odbędą się w dniach 2-5 kwietnia 2020
w Hali Sportowej ul.Siedlecka 9, 08-103 Skórzec/ Siedlce 08-110

4.ZASADY i PRZEPISY
Zawody odbędą się według zasad i przepisów obowiązujących w Federacji XPC
Będą to zawody otwarte dla wszystkich chętnych - zawodniczek i zawodników bez względu na przynależność (lub jej brak) do jakichkolwiek federacji i związków sportowych będą mogli Oni uczestniczyć w rywalizacji bez dyskryminowania ich za tę a nie inną przynależność,
ponieważ ideą sportu jest jednoczyć a nie dzielić.

5.DYSCYPLINY- KONKURENCJE

Full Powerlifting ( RAW or EQ)
Squat Only ( RAW or EQ)
Deadlift Only ( RAW or EQ , Deadlift In Straps)
Bench Only ( RAW, EQ or SOFT EQ)

6.KATEGORIE i KLASYFIKACJE
W konkurencjach :
Powerlifting (RAW, EQ), Squat (RAW,EQ),
Bench Press (RAW, EQ), Deadlift(RAW,EQ)
będą obowiązywały następujące kategorie wagowe i grupy wiekowe:

Kategorie wagowe:

WOMEN: -44, -48, -52, -56, -60, -67.5, -75, -82.5, -90, +90
MEN: -52, -56, -60, -67.50, -75, -82.50, -90, -100, -110, -125, -140, +140

Kategorie wiekowe:

Teenagers (13-15)
Teenagers (16-17)
Teenagers (18-19)
Junior (20-23)
Open
Masters (40-49)
Masters (50-59)
Masters (60-69)
Masters (70+)
Paralympic

Klasyfikacje dodatkowe:
M.P.F. - Military, Police, Fire Fighter

W konkurencji Bench Press Soft EQ/Monster Power zawody będą przeprowadzone w podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru
Kategorie wagowe: 82,5 kg, 90 kg, 100 kg, 110 kg, 125 kg, +125 kg,
W Bench Press Soft EQ/Monster Power dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja Open (3 miejsca) , według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów tej konkurencji.

W konkurencji Deadlift in Straps, zawody będą przeprowadzone w
podziale na kategorie wagowe bez względu na wiek, według podniesionego ciężaru:
Kategorie wagowe: 82,5 kg, 110 kg, +110 kg
W konkurencji Deadlift in Straps dodatkowo będzie przeprowadzona klasyfikacja Open (3 miejsca) , według formuły Shwartza i Malona, mająca za zadnie wyłonienie absolutnych tryumfatorów tej konkurencji.

7. ZGŁOSZENIA
Ze względów organizacyjnych Zawodniczki i Zawodnicy którzy chcą wystartować w Mistrzostwach Europy XPC w Trójboju Siłowym
zobligowani są do wcześniejszej rejestracji drogą elektroniczną oraz do wniesienia opłaty startowej w wyznaczonym terminie
wstępny termin zamknięcia listy zgłoszeń to 15 marca 2020
Z uwagi na ograniczenia czasowe, przewidziane na rozegranie poszczególnych konkurencji - organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszeń w sytuacji gdy przed upływem wyznaczonego terminu wyczerpana zostanie liczba miejsc w poszczególnych konkurencjach.
Zgłoszenia można wysyłać od chwili ukazania się niniejszej informacji poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie www.e-powerlifting.com/?p=5542 
Zgłoszenie będzie uznane jako przyjęte dopiero po wpłaceniu wpisowego

8.POTWIERDZENIA WPŁATY WPISOWEGO
Zawodnicy którzy dokonają wpłaty wpisowego na konto organizatora i potrzebują (dla swoich klubów, sponsorów itp.)
zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty wpisowego proszeni są o zgłaszanie tego w trakcie weryfikacji aby mogli odebrać takie zaświadczenie-potwierdzające wpłatę przelewem już podczas zawodów, natomiast zawodnicy dokonujący wpłaty dopiero podczas weryfikacji otrzymują dowód wpłaty.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

9. WARUNKI UCZESTNICTWA w MISTRZOSTWACH EUROPY XPC 2020
Mistrzostwa Europy XPC będą to zawody otwarte dla WSZYSTKICH Zawodniczek i Zawodników,
bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na ich przynależność lub jej brak do jakichkolwiek federacji,
Zawodniczki i zawodnicy, co ważne - nie są zobowiązani do jakichkolwiek powiązań z klubami sportowymi,
mogą ale nie muszą być zrzeszeni w żadnych organizacjach sportowych.
warunkiem dopuszczenia zawodników do rywalizacji jest :
- zgłoszenie w wyznaczonym terminie
- wpłacenie opłaty wpisowego w wyznaczonym terminie
- dobry stan zdrowia, poświadczony przez lekarza sportowego
lub własnoręcznie wypełnionym i podpisanym oświadczeniem
o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach w
sportach siłowych i udziału na własną odpowiedzialność.

10. Weryfikacja i ważenie

(02.04.2020) czwartek: 19:00 - 20:30
(03.04.2020) piątek: 7:00 - 8:00 oraz 19:00 - 20:00
(04.04.2020) sobota: 7:00 - 8:00 oraz 19:00 - 20:00
(05.04.2020) niedziela: 6:30 - 7:30


Przystępując do weryfikacji zawodniczki i zawodnicy powinni przygotować:
- dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja, itp.)
- potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowego
- aktualne badanie lekarskie z adnotacją dopuszczenia do udziału w zawodach w sportach siłowych lub własnoręcznie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do startu w zawodach i udziału na własną odpowiedzialność-druk oświadczenia będzie udostępniony podczas weryfikacji

11. Wstępny harmonogram zawodów:

03.04.2020. (piątek)

Powerlifting RAW – wszystkie kategorie (kobiety) & Teenagers 13-15,16-17,18-19 , Junior 20-23 (mężczyźni)
Powerlifting EQ – wszystkie kategorie
Powerlifting Paralympic – wszystkie kategorie

04.04.2020. (sobota)

Powerlifting RAW – Open, Masters (men) – wszystkie kategorie

05.04.2020. (niedziela)

Squat ( RAW, EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
Bench Press (RAW, EQ, SOFT EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
Deadlift ( RAW, EQ, Deadlift In Straps) wszystkie kategorie Women i Men,
Paralympic – Single Squat & Single Bench Press & Single Deadlift

* Ostateczny, szczegółowy program imprezy zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń – po 15.03.2020
12. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisja Sędziowska będzie powołana przez organizatora i w skład jej wejdą uprawnieni sędziowie z Polski oraz krajów uczestniczących w Mistrzostwach Europy

13. INFORMACJE i AKTUALNOŚCI
wszelkie informacje o imprezie będą sukcesywnie-na bieżąco zamieszczane przez zespół organizacyjny na naszych profilach na Facebooku

14. SPRZĘT - WEDŁUG WYMOGÓW REGULAMINOWYCH XPC
- obowiązuje jednoczęściowy strój sportowy tzw.singlet + koszulka z krótkim rękawem
- w konkurencji Squat Raw można używać neoprenów lub taśm na kolana
- taśmy na kolana o długości max. do 3 metrów
- w konkurencji Deadlift zawodnik musi obowiązkowo mieć długie skarpety
- w konkurencji Deadlift zawodnik nie może startować na boso lub w samych skarpetach

15. PROTESTY
Na każdych zawodach XPC, każde podejście jest utrwalane poprzez nagranie video, dzięki czemu można je w razie protestu przeanalizować aby ustalić co było przyczyną takiej a nie innej decyzji sędziów.
Każdy zawodnik (lub jego trener) ma prawo do złożenia protestu wobec decyzji sędziów w sprawie która bezpośrednio dotyczy
jego podejścia lub podejścia zawodnika z którym rywalizuje w danej konkurencji jednakże nie później niż do dwóch podejść po spornym podejściu, po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane.

16.POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
-Każdy uczestnik zawodów powinien być ubezpieczony we własnym zakresie lub przez delegujący klub
-Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia a tym samym nie dopuścić do udziału w zawodach tych osób które swoim publicznym postępowaniem działały na szkodę Federacji XPC czym naraziły na szwank dobre imię Federacji XPC i/lub
głównego organizatora-Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego.
-Wszelkie kwestie sporne nie uregulowane w niniejszym regulaminie, a mogące zaistnieć w trakcie imprezy, rozstrzygać będą osoby do tego wyznaczone przez głównego organizatora.

17. Przepisy RODO
Każdy zawodnik przystępując do rywalizacji w tych zawodach akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie także te dotyczące przepisów RODO

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Ja niżej podpisany, oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Mistrzostwach Europy XPC 2020 . w rywalizacji sportowej. Startuje w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią regulaminu zawodów i w pełni akceptuję zapisy w nim zawarte. Ponadto, wyrażam zgodę na publiczne podanie do wiadomości mojego imienia i nazwiska podczas w/w imprezy, a także jego opublikowanie na listach startowych oraz protokołach dotyczących tej imprezy.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz moich danych biometrycznych (wizerunek) przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego dla potrzeb niezbędnych do realizacji Mistrzostw Europy XPC 2020. Zgodnie z art.6 ust.1 lit.a oraz art.9 ust.2 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 DNIA 27 KWIETNIA 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZEZWOLENIE (ZGODA) NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Stosownie do postanowień art.81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U z 2017r. poz.880 ze zm.) zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Polskie Stowarzyszenie Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego z siedzibą przy ul. Warszawskiej 31, 08-110 Siedlce, dalej jako ,,Organizator? w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, związanych z realizowanymi przez Organizatora zadaniami. Zgoda na rozpowszechnianie mojego wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji jak:
Udostępnianie na profilu Polish Bodybuilding Fitness&Powerlifting Federation, WPF Poland, XPC Poland i wydarzeniu na FB XPC Powerlifting European Championship 2020
Zamieszczenie w materiałach promocyjno-informacyjnych (w materiałach audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno-oświatowej)
Udostępnianie fotografii (zdjęcia) przedstawiającego moją osobę w formie elektronicznej na portalach społecznościowych (facebook, instagram) w celach promocyjnych XPC Powerlifting European Championship 2020
Dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycje. Wizerunek może być wykorzystany zgodnie z określonym powyżej zasadami prze okres 10 lat od podpisania zgody.
Informuję, iż zgodnie z art. 7 ust.3 RODO może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i biometrycznych przez POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURYSTYKI FITNESS I TRÓJBOJU SIŁOWEGO. Wycofanie zgody nie wpływa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2068 Napisanych postów 17443 Wiek 54 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 286162
WSTĘPNY HARMONOGRAM STARTÓW


03.04.2020. (piątek)

Powerlifting RAW – wszystkie kategorie (kobiety) & Teenagers 13-15,16-17,18-19 , Junior 20-23 (mężczyźni)
Powerlifting EQ – wszystkie kategorie
Powerlifting Paralympic – wszystkie kategorie

04.04.2020. (sobota)

Powerlifting RAW – Open, Masters (men) – wszystkie kategorie

05.04.2020. (niedziela)

Squat ( RAW, EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
Bench Press (RAW, EQ, SOFT EQ) wszystkie kategorie Women i Men.
Deadlift ( RAW, EQ, Deadlift In Straps) wszystkie kategorie Women i Men,
Paralympic – Single Squat & Single Bench Press & Single Deadlift

Ostateczny, szczegółowy program imprezy zostanie opublikowany po zamknięciu listy zgłoszeń – po 15 marca
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 26 Napisanych postów 393 Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 2633
jaka jest kwota wpisowego za trójbój i dodatkowe konkurencje ?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 23 Napisanych postów 123 Wiek 34 lat Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 28598
za duża
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2068 Napisanych postów 17443 Wiek 54 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 286162
Opłaty:

opłata za Powerlifting (FullPower)

do 10.01.2020 250 PLN/60 EUR,
do 10.02.2020 270 PLN/65EUR,
do 10.03.2020 290 PLN/70 EUR,
po 10.03.2020 320 PLN/76 EUR

oplata za pierwszy start/single lift

do 10.01.2020 – 200 PLN/48 EUR,
do 10.02.2020 – 220 PLN/53 EUR,
do 10.03.2020- 230 PLN/55 EUR,
po 10.03.2020 – 270 PLN/65 EUR

opłata za drugi start/single lift

do 10.01.2020 – 180 PLN/43 EUR,
do 10.02.2020 – 200 PLN/48 EUR,
do 10.03.2020 – 210 PLN/50 EUR,
po 10.03.2020 – 230 PLN/55 EUR

opłata za 3 i kolejny start/single lift

do 10.01.2020 – 160 PLN/38EUR,
do 10.02.2020 – 180 PLN/43 EUR,
do 10.03.2020 – 200 PLN/48 EUR,
po 10.03.2020 – 220 PLN/53 EUR

dopłata za klasyfikację MPF wpłata

do 10.03.2020 – 160 PLN/38 EUR,
po 10.03.2020 – 180 PLN/43 EUR,
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 26 Napisanych postów 393 Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 2633
dzieki Wzorek , pozdrawiam
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2068 Napisanych postów 17443 Wiek 54 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 286162
Info organizatora

Zawodnicy, trenerzy i kibice

W związku z aktualną sytuacją spowodowaną coronawirusem w naszym kraju, jako organizatorzy zawodów z ramienia federacji XPC, staramy się na bieżąco obserwować rozwój sytuacji aby w razie potrzeby podejmować odpowiednie kroki związane z zaplanowanym wydarzeniem i ewentualną zmianą terminu.

Wszyscy doskonale wiemy o tym, że ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem na tego typu imprezie jak nasza jest znacznie niższe, niż w przypadku innych zagrożeń występujących w codziennym życiu, związanych np. z korzystaniem z centrów handlowych, środków transportu publicznego, urzędów, biurowców itp.itd. ale jak wszyscy wiemy w obecnej sytuacji decyzje co do pozwoleń lub zakazów organizacji tego typu imprez wydają służby do tego powołane a my, jako organizatorzy i uczestnicy musimy się do tego dostosować.
W związku z powyższym nasze stanowisko jest następujące : jeżeli po zakończeniu aktualnie obowiązującego 14 dniowego zakazu organizacji imprez sportowych, zgromadzeń itp. wszystko wróci do normy, to nasza impreza odbędzie się w zaplanowanym terminie 3-5 kwietnia (mamy na to zarezerwowane inne miejsce - Siedlce), jeśli zaś okoliczności będą nadal niesprzyjające, to maksymalnie do dnia 29 marca ogłosimy nowy termin zawodów. Jednakże biorąc pod uwagę charakter i dynamikę oraz ewentualność negatywnego rozwoju sytuacji, to chcę podkreślić, że jesteśmy już przygotowani na ewentualną zmianę terminu zawodów, o czym będziemy informować w stosownych komunikatach.

Póki co proszę wszystkich o zachowanie spokoju, starajmy się nie ulegać panice i nie dajmy się zwariować wszechobecnej psychozie strachu z premedytacją kreowanej przez środki masowego przekazu,

Ze sportowym pozdrowieniem
XPC Poland
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
W Z O R EK Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2068 Napisanych postów 17443 Wiek 54 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 286162
Oficjalny komunikat organizatora na dzień 24.03.2020

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Zawody w WL Atlas Fitness Club - 5.01.2020 Jarocin

Nutel