SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

VI Otwarte Wrocławskie Podciąganie na Drążku & Wyciskanie Wielokrotne Sztangi - 29.10.2016 r.

temat działu:

Aktualności - Sporty Siłowe

Ilość wyświetleń tematu: 36295

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5410 Napisanych postów 10585 Wiek 62 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 82790
Regulamin
1/Cel Imprezy:
- popularyzacja ćwiczeń siłowo-wytrzymałosciowych;
- propagowanie aktywnego stylu życia wśród młodzieży i dorosłych;
- upowszechnianie sposobu prawidłowego i bezpiecznego wykonywania ćwiczeń;
- promocja Wrocławskiego Stowarzyszenia Wyciskania Wielokrotnego;
- wyłonienie zwyciężców w poszczególnych konkurencjach.
2/Organizator:
Wrocławskie Stowarzyszenie Wyciskania Wielokrotnego.
3/Termin:
29 pażdziernika 2016 - sobota
4/Miejsce:
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny Szkoły Podstawowej N.91 we Wrocławiu ul Sempołowskiej 54
5/Zgłoszenia:
- zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w dniu zawodów od godziny9:30 do godziny 11:45 na formularzu zgłoszeniowym/dostępny na miejscu w biurze zawodów/oraz dokonanie wpłaty startowej w wysokości 30 złotych/gotówką/;
- zgłoszenie uczestnika zawodów traktowane jest jako przyjęcie warunków nimniejszego regulaminu.
6/Zasady uczestnictwa:
- zawody mają charakter otwarty mogą w nich brać udział osoby które ukończyły 18lat/liczy się data urodzenia/.Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zawodach pod warunkiem posiadania pisemnej zgody prawnego opiekuna z czytelnym podpisem i podaniem danych kontaktowych do prawnego opiekuna;
- warunkiem startu w zawodach jest zgłoszenie się uczestnika i wniesienie opłaty startowej która upoważnia do startu w dowolnej ilości konkurencji;
- każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z nimniejszym regulaminem zawodów oraz przepisami poszczególnych konkurencji;
- podczas weryfikacji zawodnicy zobowiązani są złożyć oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach.W razie jakich kolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie przed startem do zasięgnięcia opinii lekarza;
- zawodnik wyraza zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji zawodówsportowych.Wyraża zgodę na wtkorzystanie danych oraz wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy;
- zabrania się startu uczestnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
7/Konkurencje:
a/Wyciskanie Wielokrotne 25kg kobiet - open w czasie 5 minut;
b/Wyciskanie Wielokrotne 50kg mężczyzn w kategoriach wagowych do 80kg i + 80kg w czasie 5 minut;
c/Podciąganie na drążku w kategoriach wagowych do 80kg i +80kg w czasie 2 minut;
d/Dwubój/podciąganie na drążku & WW/ w kategoriach wagowych do 80kg i +80kg;
e/"Team Ustawka 50/100".
Do każdej konkurencji są przepisy z którymi zawodnik musi się zapoznać i przestrzegać.
8/Strój:
- koszulka sportowa odsłaniająca stawy łokciowe;
- spodenki sportowe krótkie lub długie typu legginsy;
- dopuszczalne są rękawiczki, zabezpieczenia nadgarstków i magnezja.
9/Nagrody:
- w każdej konkurencji zawodnicy za miejsca 1-3 otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe;
- dla wszystkich uczestników po zakończeniu zawodów udział w losowaniu nagród.
O szczegółach związanych z nagrodami informacje będą się ukazywały sukcesywnie.
10/Postanowienia końcowe:
- decyzja sędziego sędziującego daną konkurencję jest decyzją ostateczną i nie podlega odwołaniom;
- organizator zapewnia przebieralnię,toalety,natryski.

Przepisy szczegółowe:

Zmieniony przez - gregorterm w dniu 2016-10-12 22:16:07
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Najnowsza odpowiedź. Aktualizacja:
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5410 Napisanych postów 10585 Wiek 62 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 82790
Dopiero teraz zauważyłem że nie zostały podane wyniki Dwuboju czyli klasyfikacja zawodników którzy rywalizowali w Podciąganiu i WW .
Oto Nasi wszechstronni:

Dwubój do 80kg

1/Mateusz Heinze
2/Damian Gontarz
3/Oskar Kozdęba
4/Tomasz Kłosiński
5/Cezary Stasiak

Dwubój +80kg

1/Piotr Kandefer
2/Mariusz Drochliński
3/Łukasz Homańczuk
4/Adam Rogala
5/Rafał Stępień
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5410 Napisanych postów 10585 Wiek 62 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 82790
Podciąganie na drążku:
1/Podciąganie zaczynamy od pełnego zwisu do momentu przeniesienia brody powyżej drążka;
2/Max.czas trwania próby - 2 minuty;
3/Akcentujemy zatrzymanie w zwisie na wyprostowanych rękach w stawach łokciowych:
-zawodnik czeka w zwisie na zaliczenie ruchu przez sędziego;
-podciągnięcie się przed zaliczeniem ruchu przez sędziego/podaniem cyfry zaliczonych ruchów/ będzie niezaliczone.
4/Dozwolone jest odpoczywanie podczas zwisu tylko na dwóch rękach;
5/Nogi trzymamy wyprostowane i złączone nie krzyżujemy;
6/Zabroniona jest pomoc nóg - wszelkiego rodzaju kopanie nogami czy podbijanie kolanami;
7/Nie będą zaliczane podciągnięcia cross-fit;
8/Przed rozpoczęciemboju zawodnik podaje sędziemu rodzaj chwytu/podchwyt, nachwyt/;
9/W trakcie boju zabroniona jest zmiana chwytu;
10/Zabrania się używania pasków,taśm i innych przyborów ułatwiających wykonanie ćwiczenia;
11/Wygrywa zawodnik z największą ilością poprawnie wykonanych ruchów;
12/Kolejność startu zawodników wyznaczy losowanie;
13/Przy remisie o zwycięstwie zadecyduje dogrywka po ponownym losowaniu kolejności startu.
Zmieniony przez - QUEBLO w dniu 2016-07-09 11:46:02
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5410 Napisanych postów 10585 Wiek 62 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 82790
Wyciskanie Wielokrotne sztangi leżąc:
1/Obciążenie i czas wykonania boju:
- dla kobiet ciężar 25kg w czasie 5 minut;
- dla mężczyzn ciężar 50kg w czasie 5 minut.
2/Wykonanie:
- zawodnik sam decyduje o wyborze pozycji w jakiej bedzie startował:
a/pozycja "górna"- z nogami uniesionymi złączonymi i ugiętymi w stawach kolanowych;
b/pozycja "klasyczna"- z nogami wspartymi o podłoże.
UWAGA: Zawodnik nie moze dokonać zmiany wybranej pozycji startowej podczas trwania próby.
- szerokość chwytu sztangi max. 81cm;
- zawodnik sam lub z pomocą unosi sztangę ze stojaków;
- sędzia daje sygnał do rozpoczęcia próby gdy sztanga znieruchomieje nad zawodnikiem na wyprostowanych ramionach w stawach łokciowych;
- sędzia zalicza powtórzenie gdy sztanga dotknie przy jej opuszczeniu klatki piersiowej i zostanie wycisniętado wyraźnego wyprostu ramion w stawach łokciowych z chwilowym"zatrzymaniem"sztangi w górze dla zaznaczenia zakończenia ruchu /akcent/.O czasie "zatrzymania"decyduje zawodnik.Ruch bez wyraźnego zakończenia nie będzie zaliczony;
- zawodnik może poprawić chwyt sztangi tylko i wyłącznie w górnym jej położeniu.
3/Sędziowie:
Sędzia I - odmierza czas i wydaje komendy do rozpoczęcia i zakończenia próby;
Sędzia II - ocenia poprawność wykonywania ruchu i zalicza poprawnie wykonane powtórzenia.
4/Niezaliczenie ruchu:
- brak kontaktu sztangi z klatką piersiową;
- brak wyprostu ramion w stawach łokciowych;
- brak wyraźnego zakończenia ruchu;
- brak kontaktu pośladków z ławeczką;
-brak kontaktu głowy z ławeczką;
- brak kontaktu stopy/stóp z podłozem w przypadku pozycji "klasycznej";
- brak zakoń czenia ruchu w czasie przeznaczonym na próbę /5 min./
5/Zakończenie próby:
- zatrzymanie sztangi na klatce piersiowej;
- zawodnik odłoży sztangę na stojak;
- zawodnik zmieni wcześniej zadeklarowaną pozycję startową podczas wykonywania próby;
- nastąpi wyraźny kontakt stóp lub stopy z ławeczką/zawodnik zaprze stopę lub stopy o element ławeczki, wesprze stopę lub stopy o siedzisko ławeczki/;
- upłynie czas przeznaczony na wykonanie próby.
6/Kolejność startu:
- wynika z losowania.
7/Wygrana:
Wygrywa zawodnik który wykona największą ilość poprawnie wykonanych powtórzeń. W przypadku tej samej ilosci powtórzeń decyduje waga zawodnika.Lżejszy wygrywa.Gdy to nie przyniesie rozstrzygnięcia nastąpi dogrywka w czwsie 3min. po kolejnym losowaniu kolejności startu.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5410 Napisanych postów 10585 Wiek 62 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 82790
Dwubój:
1/Polega na udziale w podciąganiu na drążku i wyciskaniu wielokrotnym sztangi leżąc;
2/W dwuboju może być sklasyfikowanym każdy uczestnik zawodów który zgłosi taką chęć podczas weryfikacji;
3/Klasyfikacja będzie przeprowadzona osobno dla zawodników w kat.wagowej do 80kg i +80kg;
4/Zawodnicy otrzymują pkt.za zdobyte miejsce w swojej kat. wagowej w podciąganiu na drążku i wyciskaniu wielokrotnym;
5/Max. ilość pkt. odpowiada ilości zawodników zgłoszonych do dwuboju w danej kat. wagowej na zasadzie:I miejsce - max. ilość punktów,II miejsce - o jeden pkt.mniej itd;
6/Wygrywa zawodnik z największą ilością punktów osobno w kat wagowej do 80kg i +80kg;
7/Przy tej samej ilości punktów w danej kat.wagowej o wygranej zadecyduje uzyskana wyższa lokata w podciąganiu na drążku.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5410 Napisanych postów 10585 Wiek 62 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 82790
"TEAM USTAWKA 50/100"
1/Team / 2 osoby / wykonuje 50 podciągnięć na drążku i 100 pompek w jak najkrótszym czasie;
2/O kolejności wykonywanych ćwiczeń i ilości ich powtórzeń decyduje team;
3/Ćwiczenie/a wykonuje jedna osoba druga w tym czasie czeka na swoją zmianę na linii startu;
4/Start odbywa się z linii startu/mety i wykonany jest przez pierwszego zawodnika na komendę sędziego który włącza czas a wyłączenie czasu następuje po minięciu linii startu/mety przez zawodnika kończącego próbę teamu;
5/Za poprawnie wykonane ćwiczenie uważa się:
- podciaganie o nogach prostych złączonych i bez ich pomocy do przeniesienia brody nad drążek i zejście do pełnego zwisu o prostych rękach z zatrzymaniem gdzie następuje zaliczenie ruchu przez sędziego odpowiedzialnego za podciąganie;
- pompki w pozycji plank/deski/do złamania kąta prostego w stawach łokciowych i pełnego wyprostu rąk w stawach łokciowych gdzi następuje zaliczenie ruchu przez sędziego odpowiedzialnego za pompki.
6/O kolejności startu teamu decyduje losowanie;
7/Wygrywa team który zaliczy 50 podciągnięć i 100 pompek w najkrótszym czasie.Przy remisie decyduje wspólna waga teamu.CIĘŻSI WYGRYWAJĄ!!!
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 90 Napisanych postów 683 Wiek 41 lat Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 9544
no to by sie mozna bylo przygotowac jakos to WW 50 nie moja specjalnosc ale trochu czasu jeszcze jest ;)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5410 Napisanych postów 10585 Wiek 62 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 82790
Jest sporo czasu i z Twiom wszechstronnym przygotowaniem dasz rade
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
QUEBLO Moderator
Ekspert
Szacuny 2268 Napisanych postów 30053 Wiek 37 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 267239
będę

"Będąc na diecie najważniejsze jest, by wieczorem zasnąć, zanim się zechce żreć"

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 88 Napisanych postów 484 Na forum 7 lat Przeczytanych tematów 9590
Do Wroclawia trzeba zawitac :)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 24 Napisanych postów 1311 Wiek 35 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 38514
kategoria drązka do 80 kosmos obsadzona będzie....sądzeże wyniki +30....beda padać:)

chin up:)

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5410 Napisanych postów 10585 Wiek 62 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 82790
W +80kg też ciekawie będzie konik ze swoją ekipą dzików jak wpadnie no i mamy też ciekawego zawodnika mistrza WTS / wielokrotnego trójboju siłowego/tylko nie wiem w którą kat. wagową wejdzie bo w jednej i drugiej może zamieszać a i o QUEBLO trzeba pamiętać będzie u siebie i ja też mam zamiar przytyrać podciąganie:)Zmieniony przez - wycwiel w dniu 2016-06-24 23:19:16

Zmieniony przez - wycwiel w dniu 2016-06-25 00:24:07
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Oświadczenia o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, zgody rodziców, wzory.

nutloveb