SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Sprzedam sciagi ma mature

temat działu:

Targowisko

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 21549

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 362 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 2314
przedmiotem licytacji sa sciagawki na mature z histrii i jezyka polskiego,
w zeszyl roku sciagajc z nich napisalem mature na 5 i 5(nie musialem zdawac ustnych), sciagi sa wydrukowane na najwyzszej jakosci(drukowalem u mamy w pracy wiec tuszu nie zalowalem) powycinane( i co najwazniesz sprawdzone w prakryce), kazde wypracowanie jest na ok.6-8 stron a4, z historii nawet wiecej wychodzi, rok temu na glownej trafily mi sie dwa tematy "panstwa totalitarne" i "ruch egzekuzujny" koledze dalem ruch egzekucyjny zgadnjcie co dodtal 5!!
wypracowan z histori jest 140, ale ponizszy spis ma tylko 105 wiecej juz nie mialem sily pisac,


POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO, DYNASTIA PIASTÓW, WYPRAWY KRZYŻOWE ITP.
1. Analiza porównawcza konfliktów zbrojnych Europy Środkowej i Zachodniej doby Średniowiecza
2. Jak zmieniała się rola kościoła od średniowiecza do współczesności
3. Karol Wielki
4. Konflikt cesarstwa z papiestwem (spór o inwestyturę)
5. Kształtowanie się wczesnośredniowiecznej Europy pod względem politycznym i gospodarczym
6. Mieszko I i Bolesław Chrobry twórcami państwowości polskiej
7. Monarchia stanowa w Polsce
8. Przedstaw przebieg powstawania monarchii stanowych w Anglii i Francji
9. Od Bolesława Krzywoustego do Kazimierza Wielkiego
10. Od państwa patrymonialnego do monarchii stanowej
11. Państwo Franków
12. Od Bolesława Chrobrego do Krzywoustego(bez Krzywoustego)-kryzys panstwa piastowskiego
13. Pierwsze państwa słowiańskie
14. Początki państwa polskiego- Mieszko I i Bolesław Chrobry
15. Polityka Kazimierza Wielkiego i Andegawenów
16. Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim
17. Polska Piastów w walce o jedność i suwerenność państwa w X-XII wieku
18. Polska w Uniach
19. Polska za Piastów-organizacja państwa, ludność, gospodarka
20. Polska za wszystkich Piastów
22. Pomorze w polityce Piastów,Jagiellonów, Wazów, aż do wojny północnej(1720)
23. Porównaj i oceń politykę wewnętrzną i zewnętrzną trzech Bolesławów z dynastii piastowskiej : Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego
24. Porównanie Polski za dwóch pierwszych i za dwóch ostatnich Piastów
25. Funkcje gospodarcze, wojskowe, kulturalne średniowiecznych miast - powstawanie miast
26. Przedstaw rolę i znaczenie Kościoła katolickiego od momentu narodzin polskiej państwowości do trzeciego rozbioru
27. Przyczyny i skutki stworzenia europejskich potęg kolonialnych przełomu XV - XVII wieku
28. Rola i znaczenie chrześcijaństwa w okresie panowania pierwszych Piastów
29. Rozbicie państwa
30. Społeczeństwo i gospodarka w okresie dzielnicowym...
31. Śląsk w polityce Piastów i Jagillonów
32. Walka o kształt terytorialny państwa polskiego w okresie piastowskim
33. Wyprawy krzyżowe
34. Wzloty i upadki państwa piastowskiego od Mieszka II do Krzywoustego
35. Zjednoczenie państwa - do śmierci Władysława Łokietka

DYNASTIA JAGIELLONÓW, ELEKCYJNI, DYNASTIA WAZÓW, SASÓW, ROZBIORY, KONSTYTUCJE, STOSUNKI POLSKO-KRZYŻACKIE
36. Reformacja i Kontrreformacja w Polsce
37. Przyczyny wielkich wypraw geograficznych
38. Wyprawy i odkrycia Portugalczyków
39. Polska za Jagiellonów
40. Polityka zagraniczna Jagiellonów
41. Wszyscy elekcyjni od Henryka Walezego do Stanisława Poniatowskiego
42. Próba oceny polityki pierwszych królów elekcyjnych: Henryka Walezjusza i Stefana Batorego
43. Stosunki polsko-krzyżackie
44. Reformacja i kontreformacja
45. Dynastia Wazów - Zygmunt III, Jan Kazimierz
46. Dynastia Saska - August II i III
47. Podaj argumenty potwierdzające opinię o mrokach czasów saskich oraz takie, które jej przeczą
48. Ku demokracji szlacheckiej
49. Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w.
50. Kształtowanie się parlamentaryzmu do 1791 r.
51. Reforma czasów stanisławowskich
52. Rzeczpospolita szlachecka w XVIII w. a państwa absolutyzmu - charakterystyka systemów ustrojowych
53. Odrodzenie w upadku-rządy Poniatowskiego do III rozbioru włącznie
54. Rozbiory : " Czy można było uniknąć rozbiorów Polski ? "
55. Porównaj trzy pierwsze polskie konstytucje
56. Konstytucja 3 maja, kwietniowa i marcowa
57. Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa
58. Francja, Prusy, Rosja, Austria jako przykłady absolutnych monarchii

POWSTANIA, REWOLUCJA FRANCUSKA, NAPOLEON
59. Bić się czy nie bić - ścieranie się dwóch koncepcji zachowania tożsamości narodowej Polaków w latach 1815 do 1914.
60. Represje po rozbiorach, powstaniach i walka z nimi
61. Sprawa chłopska w powstaniach narodowych, dlaczego powstania przegrały?
62. Dlaczego emigrację po powstaniu listopadowym nazywamy Wielką Emigracją?
63. Rozwój przemysłu na ziemiach polskich w XIX i XX wieku
64. Dlaczego przemiany w nauce i technice na przełomie XIX i XX wieku nazywamy rewolucją
65. USA-powstanie, rozwój, wojna secesyjna XVII-XIX
66. Zjednoczenioe Niemiec i Włoch - podobieństwa i różnice
67. Zjednoczenie Niemiec i Włoch
68. Wielka Rewolucja Francuska i Okres Napoleoński
69. Epoka napoleońska, Napoleon i znaczenie epoki ogólnie dla Europy
70. Napoleon wobec Polaków i Polacy wobec Napoleona

I WOJNA ŚWIATOWA, OKRES MIĘDZYWOJENNY, II WOJNA ŚWIATOWA
71. Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim, w Wersalu i na koferencjach Wielkiej Trójki
72. Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki I wojny światowej
73. Polski czyn legionowy w I wojnie światowej
74. Józef Piłsudski i roman Dmowski - 2 wizjie na odzyskanie niepodległości
75. Narodziny i podział polskiego ruchu robotniczego
76. Narodziny i rozwój międzynarodowego ruchu robotniczego. Główne tendencje, ideologia, praktyczna działalność.
77. Przyczyny i okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę.
78. Walka o granice i kształt ustrojowy państwa polskiego
79. Kultura Drugiej Rzeczpospolitej
80. Demokracja parlamentarna i konstytucja marcowa
81. Rządy sanacji od 1926-1939
82. Polityka zagraniczna rządów pomajowych do wybuchu wojny
83. Skutki i konsekwencje II wojny swiatowej
84. Ruch oporu - podziemie polityczne i wojskowe w Polsce latach 1939 - 1945
85. Polacy na frontach II wojny światowej i odzyskanie niepodległości
86. Powstanie i działalność Rządu Polskiej Rzeczypospolitej na emigracji w okresie II wojny światowej
87. Polityka okupantów wobec narodu polskiego
88. Niemieckie obozy koncentracyjne w latach 1939-1945
89. Państwo podziemne - w jaki sposób Polacy walczyli z okupantem ?
90. Stosunki Polsko -Niemieckie w XX wieku
91. Dokonaj charakterystyki autorytaryzmu jako systemu rządów (głównie w okresie międzywojennym). Podaj przykłady jego praktycznego zastosowania
92. Podobieństwa i różnice w systemach totalitarnych na przykładzie Włoch, Niemiec i ZSRR
93. Faszyzm w Europie; wyjaśnij genezę oraz istotę zjawiska faszyzmu; ideologia i praktyka (system rządów)
94. Zjednoczenie Niemiec po wojnie - RFN I NRD


OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, PRL, OKRĄGŁY STÓŁ, UNIA EUROPEJSKA
95.Następstwa II wojny światowej
96. Kształtowanie się lewicy demokratycznej w latach 1941-1952
97. Stalinizm w Polsce
98. Polska od 1956 do 1989
99. Okrągły stół" - próba oceny
100. Zjednoczenie Europy, czy jest to możliwe? Naród Europejczyków, czy Europa narodów?
101. Zjednoczenie Europy po wojnie do powstania Uni


a oto spis z polaka, ale tylko 60 pare wypracowan z sumie jest 130 wiecej nie chcilo mi sie pisac

1. Arcydzieło
2. Arkadia
3. Artysta jako bohater literacki
4. Postawa buntu wobec rzeczywistości
5. Bóg
6. Cierpienie
7. Człowiek w świecie dobra i zła
8. Człowiek - refleksje na temat złożoności ludzkiej natury
9. Czy człowiek może być kowalem swojego losu?
10. Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie
11. Degradujący wpływ wojny i obozów koncentracyjnych
12. Dom
13. Heroizm w literaturze
14. Humanizm - wiara człowieka w swoje siły
15. Jacy jesteśmy naprawdę? - Opinie młodego Polaka o naszych narodowych wizerunkach utrwalonych w literaturze
16. Kobieta
17. Krajobraz jako motyw literacki
18. Literackie wizje i obrazy totalitaryzmów
19. Literatura
20. Miasto
21. Mieszczaństwo
22. Miłość
23. Młodzież w literaturze
24. Motyw domu i rodziny w literaturze
25. Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze
26. Niemiec
27. Nienawiść
28. Odpowiedzialność
29. Ojczyzna
30. Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok
31. Pieniądz
32. Postacie mitologiczne i ich funkcjonowanie w literaturze polskiej
33. Praca
34. Przemijanie
35. Rewolucja
36. Samotność
37. Sen
38. Szczęście
39. Śmierć
40. Walka o wolność
41. Wędrówka
42. Wieś
43. Władza
44. Wojna
45. Zagłada
46.Niezłomna wierność ideałom - fanatyzm, imperatyw, postawa nierealistyczna, dobrowolny wybór
47.Bunt i ofiara
48."Być czy mieć?" - rozważania na temat kondycji współczesnego człowieka końca XX wieku.
49."każdy z nas nosi w sobie dzume,nikt boiwiem na swiecie nie jest od niej wolny"uczyn te slowa mottem do literatury wojny i okupacji.
50.Indywidualista - jednostka skoleczna .Bohater literacki
51.Przyroda ojczysta jako temat motywm zrodlo inspiracji
52.Czlowiek istota zdeterminowana czy wolna??
53.Czy antysemityzm to wytwor systemow totalitarnych w czasie II wojny swiatowej ??
54.Dramat narodu bez panstwa
55.Zadania literatury
56.Los czlowieka
57.Heroizm „Żaden czlowiek sily swojej nie zna, dopuki jej w potrzebie z siebie nie dobedzie"Twoje refleksje nad literackimi przykladami herozimu.
58.Narod „Jacy jestesmy na prawde? Opinie mlodego Polaka o naszych narodowych wizerunkach w literaturze
59.Dialog z bogiem w utworach literatury polskiej
60.Dobro i zlo
61.Poeta i poezja
62.Wstepy do 5 prac


dodadkowo spis tresci!!!! nie bedziesz musial szukac wypracowania po kieszeniach tylko popatrzysz na spis i wiesz co gdzie jest....

Dodakow do sciag z polaka dorzucam slownik motywow literckich ze spisem tresci!!!
wszytkie motywy literackie!!!
sciagi sprzedaje oddzielnie z polaka i histori, ale mozecie kupic wszytko razem zalezy kto co zdaje

Dzis wieczorem bede mial fotki sciag

dsf

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

100% CZYSTY HYDROLIZAT KOLAGENU

Kolagen SFD PURE GOLD dedykowany osobom dbającym o zdrowy wygląd skóry, a także osobom uprawiającym sport, po kontuzjach sportowych.

Sprawdź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 362 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 2314
sam zdawalem mature i wiem jakim problem jest znalezienie dobrych sciag(a nie jakiegos go... ze sciagi.pl)
potem wycinanie segregowanie nomerowanie , a najgorsze jest wycianie.... nie wspomne o tuszu i papierze......

mozesz sobie zaoszczedzic czasu i nerwow kupujac je odemnie

Rozwaze tylko najwyzsze oferty, mam tylko jeden egzemplarz sciag z histori i polaka!!

dsf

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 1 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 1
Witam! Jestem zainteresowana tą ściągą czy mogłabym poprosić o szczegóły??
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 362 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 2314
juz sprzedane

dsf

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 15 Napisanych postów 2420 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 47316
Z polaka to moze ja bym sciagi sprzedal mam ich ze 160, tylko nie wiem po ile chodza, powycinane oczywiscie

Cztery tabletki metki dla dobrej sylwetki

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 98 Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 298
Za ile ?

Pozdrawiam wszystkich.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 15 Napisanych postów 2420 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 47316
No wlasnie nie wiem za ile, nie mam pojecia ile sa warte:) Daj jakies propozycje. Sciagi powycinane, posklejane i poskaldane ladnie, bardzo dobra jakosc druku(drukarka laserowa).

Cztery tabletki metki dla dobrej sylwetki

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 98 Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 298
5 dych

Pozdrawiam wszystkich.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 15 Napisanych postów 2420 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 47316
OK zastanowie sie i dam znac.
Pozdro

Cztery tabletki metki dla dobrej sylwetki

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 60 Napisanych postów 2713 Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 23810
kooks ile chcesz napisz jak mozesz mniej wiecej zakres

50 zl troche sporo ;0

SFD Team, na forum od 2002-10-05

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 362 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 2314
ja z polaka sprzedalem za 25 a mialem 130 wypr + slownik mot lit.

dsf

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

NOKIA 6230,6600,7650,7250i sprzedam

Następny temat

KUPIE GRYF LAMANY

Obnizka