SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

RELACJA - II GRAND PRIX BINKOWSKI RESORT 2017 – KIELCE

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

słowa kluczowe: , , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 39691

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11280 Napisanych postów 72480 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 956239
REGULAMIN „GRAND PRIX BINKOWSKI RESORT” w kulturystyce i fitness oraz fitness dzieci Kielce, 8-9 lipca 2017 r.


CEL IMPREZY
Popularyzacja fitness i kulturystyki, jako jednych z form rekreacji ruchowej
Wyłonienie najlepszych zawodników w kulturystyce i fitness w poszczególnych kategoriach.


ORGANIZATORZY
– Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego (PZKFiTS)

– UKS „BLACK & WHITE” Ostrowiec Świętokrzyski

– Fundacja „motoGET”

– „GROM” Elite Group


PARTNERZY
– „BINKOWSKI RESORT”

– Hotel „BINKOWSKI” w Kielcach

– Hotel „LEŚNY DWÓR” w Kielcach

– „ALLNUTRITION” – Sponsor Generalny i Partner PZKFiTS


TERMIN I MIEJSCE
Organizowane przez PZKFiTS zawody – GRAND PRIX BINKOWSKI RESORT w kulturystyce i fitness, są legalną imprezą w Polsce w tych dyscyplinach sportu, organizowaną na mocy Ustawy o Sporcie, Art. 13. p. 1, oraz uznawanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zawody odbędą się w dniach: 8-9 lipca 2017 r. w sali widowiskowej Hotelu „BINKOWSKI”, Szczepaniaka 42, 25-043 Kielce


UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).

Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2017 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję Zawodnika PZKFiTS na 2017 rok. Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane. Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFiTS na 2017 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Przepisy”. Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS (robią to tylko kluby):

BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).

Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami (w dniu weryfikacji) będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

UWAGA: Każdy zawodnik uczestniczący w „Grand Prix BINKOWSKI 2017” może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej. Wyjątek stanowią juniorzy, którzy mogą wystartować również w kategorii seniorskiej oraz zawodniczki w fitness, które mogą również wystartować w innej dyscyplinie.

W zawodach mogą startować osoby, które w 2017 r kończą 16 lat i starsze. Wyjątek stanowią zawodnicy i zawodniczki fitness dzieci.


ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 6 lipca 2017r. wypełniając FORMULARZ zamieszczony na stronie www.pzkfits.pl pod poniższym adresem:

http://pzkfits.pl/grand-prix-binkowski-resort-2017-zgloszenia/

Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty. W zgłoszeniu każdy zawodnik lub zawodniczka musi podać:

– imię i nazwisko,

– klub lub stowarzyszenie które reprezentuje,

– dokładną kategorię, w której zamierza wystartować (wzrostowa lub wagowa),

– rok urodzenia,

– telefon kontaktowy,

– adres e-mail.

Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 70 zł (siedemdziesiąt złotych) od zawodniczki/zawodnika. Opłata wnoszona bezpośrednio przed zawodami (w dniu weryfikacji) będzie obciążona dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat / tytułem) i dopiskiem „GP BINKOWSKI 2017” należy wysłać na konto: PZKFiTS nazwa banku: BANK PEKAO S.A.
nr konta: 95 1240 1385 1111 0010 3070 8030,
UKS „BLACK & WHITE”,
27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 20

W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego terminowego zgłoszenia i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:

– negatywnej weryfikacji,

– rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,

– spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.


PRZYJAZD
a) Uczestnicy zawodów dzieci w fitness przyjeżdżają w dniu 8 lipca 2017 r. (sobota) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie prowadzone od godz. 9:00 w Hotelu „Binkowski” w Kielcach, ul. Szczepaniaka 42
b) Pozostali uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 8 lipca 2017 r. (sobota) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie prowadzone od godz. 15:00 w Hotelu „Binkowski” w Kielcach, ul. Szczepaniaka 42

ZAKWATEROWANIE
Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów w Hotelu „Binkowski” w Kielcach, przy ul. Szczepaniaka 42, tel.: 41 340 35 00 i 01.

Dla zawodników i innych uczestników zawodów organizator wynegocjował specjalne ceny noclegów ze śniadaniem w dwóch hotelach wchodzących w skład „BINKOWSKI RESORT”, które obowiązują w dniach 5-12.07.2017 i podaniu hasła „zawody fitness”:

Hotel **** „BINKOWSKI” binkowskihotel.pl tel. 41 340 35 00
25-043 Kielce, ul. Szczepaniaka 42

Pokój 2-osobowy/doba ze śniadaniem 220zł (możliwa dostawka lub nawet dwie w cenie 60 zł od osoby ze śniadaniem)

Pokój 1-osobowy/doba ze śniadaniem 180 zł (możliwa dostawka w cenie 60 zł od osoby ze śniadaniem)

Hotel „Leśny Dwór” http://www.lesnydwor.com.pl  41 340 35 55
25-043 Kielce, ul. Szczepaniaka 40

Pokój 2-osobowy/doba ze śniadaniem 180 zł (możliwa dostawka w cenie 60 zł ze śniadaniem)

Pokój 1-osobowy/doba ze śniadaniem 160 zł (możliwa dostawka)

Wszyscy zakwaterowani będą mogli korzystać z wszelkich wygód w Hotelu Binkowski: SPA, baseny, sauny, siłownia


WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
a) Weryfikacja zawodów dzieci w fitness odbędzie się w sobotę 8 lipca 2017 r. w godz. 9.00 – 10.00 w Hotelu Binkowski w Kielcach, ul. Szczepaniaka 42.
b) Weryfikacja pozostałych uczestników Grand Prix odbędzie się 8 lipca 2017 r. (sobota) w godz. 17:00 – 19:00 w Hotelu „Binkowski” w Kielcach.


Kierownicy ekip (klubów) powinni sprawdzić przed wyjazdem na Mistrzostwa, czy podlegli im zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej.

Zawodnicy stają do weryfikacji w stroju startowym do rundy oceny sylwetki.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i obowiązani są posiadać:

– Dokument tożsamości ze zdjęciem zawierający dokładną datą urodzenia

– Licencję Zawodnika PZKFiTS (lub dowód wpłaty dokonanej przez klub)

– Zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach sylwetkowych

– Dokument potwierdzający wniesienie opłaty startowej (wpisowego).

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą na weryfikacji stroje startowe do wszystkich rund oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego w wersji AUDIO. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie (to może być również w wersji mp3). W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się 8 lipca 2017r. bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji o godz. 19:15, po której ogłoszony zostanie ostateczny program zawodów.

KATEGORIE FITNESS DZIECI:
Fitness dziewcząt do 7 lat
Fitness dziewcząt 8-9 lat
Fitness dziewcząt 10-11 lat
Fitness dziewcząt 12-13 lat
Fitness dziewcząt 14-15 lat
Fitness chłopców do lat 15
KATEGORIE GP BINKOWSKI RESORT:
Bikini fitness juniorek OPEN
Bikini fitness weteranek OPEN
Bikini fitness kobiet 158cm
Bikini fitness kobiet 164 cm
Bikini fitness kobiet 169 cm
Bikini fitness kobiet +169 cm
Fitness sylwetkowe kobiet OPEN
Wellness fitness OPEN
Fitness plażowe mężczyzn 170 cm
Fitness plażowe mężczyzn 176 cm
Fitness plażowe mężczyzn 182 cm
Fitness plażowe mężczyzn +182 cm
Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN
Kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm
Kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm
Kulturystyka juniorów OPEN
Kulturystyka mężczyzn 75 kg
Kulturystyka mężczyzn 80 kg
Kulturystyka mężczyzn 90 kg
Kulturystyka mężczyzn +90 kg
Uwaga 1: Organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii, jeśli nie będzie co najmniej 5 zawodniczek lub zawodników w danej kategorii.

Uwaga 2: Jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 7 startujących, nie rozgrywa się półfinałów w tej kategorii, a jedynie finały.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
Zgodnie z zarządzeniem IFBB, na zawodach nie można już używać łatwościeralnych. bronzerów. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wyjściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę. Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed i w trakcie startu organizator podczas weryfikacji wydaje na prośbę każdego zawodnika tylko jeden identyfikator „Trener”. Koszt tego identyfikatora – 20 zł.

Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

NAGRODY
Wszystkie zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w zawodach otrzymają pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa jak również „pakiet startowy” przyznawany każdemu zawodnikowi na weryfikacji.

Zawodnicy na I, II, III miejscach w kategoriach otrzymują puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Zawodnicy zajmujący miejsca IV-VI w swojej kategorii otrzymują puchary i dyplomy.

Zawodnik zajmujący I miejsce w kategorii OPEN otrzyma puchar.

KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS

MEDIA
Przedstawiciele mediów zwracają się o akredytację na do organizatora zawodów do dnia 5 lipca:
Grzegorza Kępa – e-mail: [email protected], tel. 517 85 75 66 lub 509 422 331

PROGRAM ZAWODÓW

8 lipca 2017 r. (sobota)
9:00 – 10:00 Weryfikacja uczestników w zawodach fitness dzieci

10.30 – Sesja poranna GP BINKOWSKI RESORT DZIECI W FITNESS

I BLOK ZAWODÓW (fitness dziewcząt młodszych)
Fitness dziewcząt do 7 lat – I runda (programy dowolne 90 sekund)
Fitness dziewcząt 8-9 lat – I runda (programy dowolne 90 sekund)
Fitness dziewcząt do 7 lat – II runda (ocena sylwetki w czarnym kostiumie dwuczęściowym)
Fitness dziewcząt 10-11 lat – I runda (programy dowolne)
Fitness dziewcząt 8-9 lat – II runda (ocena sylwetki)
Fitness dziewcząt 10-11 lat – II runda (ocena sylwetki)
Fitness dziewcząt do 7 lat – finał III runda (programy dowolne)
Fitness dziewcząt 8-9 lat – finał III runda (programy dowolne)
Fitness dziewcząt 10-11 lat – finał III runda (programy dowolne)

I BLOK DEKORACJI (fitness dziewcząt młodszych)

II BLOK ZAWODÓW (fitness dziewcząt starszych oraz chłopców)
Fitness dziewcząt 12-13 lat – I runda (programy dowolne)
Fitness dziewcząt 14-15 lat – I runda (programy dowolne)
Fitness dziewcząt 12-13 lat – II runda (ocena sylwetki)
Fitness chłopców – I runda (programy dowolne)
Fitness dziewcząt 14-15 lat – II runda (ocena sylwetki)
Fitness chłopców – II runda (ocena sylwetki)
Fitness dziewcząt 12-13 lat – finał III runda (programy dowolne)
Fitness dziewcząt 14-15 lat – finał III runda (programy dowolne)
Fitness chłopców – finał III runda (programy dowolne)

II BLOK DEKORACJI (fitness dziewcząt starszych i chłopców)

17:00 – 19:00 Weryfikacja uczestników GP BINKOWSKI RESORT W KULTURYSTYCE I FITNESS

9 lipca 2017
10.00 – Sesja dopołudniowa

I BLOK ZAWODÓW (fitness plażowe)
Fitness plażowe mężczyzn 170cm – eliminacje
Fitness plażowe mężczyzn 176cm – eliminacje
Fitness plażowe mężczyzn 170cm – półfinały I runda (zwroty, porównania)
Fitness plażowe mężczyzn 176cm – półfinały I runda (zwroty, porównania)
Fitness plażowe mężczyzn 170 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty)
Fitness plażowe mężczyzn 176 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty)
Fitness plażowe mężczyzn 182cm – eliminacje
Fitness plażowe mężczyzn +182cm – eliminacje
Fitness plażowe mężczyzn 182cm – półfinały I runda (zwroty, porównania)
Fitness plażowe mężczyzn +182cm – półfinały I runda (zwroty, porównania)
Fitness plażowe mężczyzn 182 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty)
Fitness plażowe mężczyzn +182 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty)
I BLOK DEKORACJI
Męska sylwetka OPEN

II BLOK ZAWODÓW (bikini fitness juniorek, bikini fitness weteranek, wellness fitness OPEN)

Bikini fitness juniorek OPEN – eliminacje
Bikini fitness weteranek OPEN – eliminacje
Wellness fitness OPEN – eliminacje
Bikini fitness juniorek OPEN – półfinały I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness weteranek OPEN – półfinały I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Wellness fitness OPEN – półfinały I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness juniorek OPEN – finały (T-walking + ocena sylwetki)
Bikini fitness weteranek OPEN – finały (T-walking + ocena sylwetki)
Wellness fitness OPEN – finały (T-walking + ocena sylwetki)

II BLOK DEKORACJI

III BLOK ZAWODÓW (kulturystyka klasyczna juniorów, kulturystyka klasyczna juniorów, kulturystyka klasyczna seniorów)
Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN – eliminacje
Kulturystyka juniorów OPEN – eliminacje
Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN – półfinały I runda (pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka juniorów OPEN – półfinały I runda (pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka juniorów OPEN – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka klasyczna 180 – eliminacje
Kulturystyka klasyczna + 180 – eliminacje
Kulturystyka klasyczna 180 – półfinały I runda (pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka klasyczna +180 – półfinały I runda (pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka klasyczna 180 – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka klasyczna +180 – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)

III BLOK DEKORACJI
Kulturystyka klasyczna OPEN

PRZERWA (30 minut ok. godz. 15.00)

IV BLOK ZAWODÓW (bikini fitness 158cm i 164cm, kulturystyka 75kg i 80kg)
Bikini fitness 158 – eliminacje
Bikini fitness 164 – eliminacje
Bikini fitness 158 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness 164 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness 158 – finały II runda (T-walking + ocena sylwetki)
Bikini fitness 164 – finały II runda (T-walking + ocena sylwetki)
Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 80 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – półfinały I runda (pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn do 80 kg – półfinały I runda (pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).
Kulturystyka mężczyzn do 80 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).

IV BLOK DEKORACJI

V BLOK ZAWODÓW (bikini fitness 169cm i +169cm, fitness sylwetkowy i kulturystyka 90kg i +90kg)
Bikini fitness 169 – eliminacje
Bikini fitness +169 – eliminacje
Bikini fitness 169 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness +169 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness 169 – finały II runda (T-walking + ocena sylwetki)
Bikini fitness +169 – finały II runda (T-walking + ocena sylwetki)
Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – eliminacje
Fitness sylwetkowy kobiet OPEN – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn +90 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – półfinały I runda (pozy obowiązkowe, porównania).
Fitness sylwetkowy kobiet OPEN – półfinały (ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka mężczyzn +90 kg – półfinały I runda (pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).
Fitness sylwetkowy kobiet OPEN – finały (T-walking + ocena sylwetki)
Kulturystyka mężczyzn +90 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).

V BLOK DEKORACJI

Bikini fitness OPEN
Kulturystyka mężczyzn OPEN


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.


INFORMACJE:
Wszelkich informacji o zawodach udzielają:

Biuro PZKFiTS, pzkfits.pl , ul. Mangalia 4, IV piętro, pokój nr 427,
02-758 Warszawa Telefon /022/ 550 09 67, Fax /022/ 550 09 68
Uczniowski Klub Sportowy „BLACK & WHITE”, 27–400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Akademicka 20 Telefon: 41 2635227
Grzegorz Kępa, tel. 517 85 75 66, e-mail: [email protected]


Zatwierdzam: // Organizator:
mgr inż. Andrzej Michalak // Grzegorz Kępa
Wiceprezes PZKFiTS
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

100% CZYSTY HYDROLIZAT KOLAGENU

Kolagen SFD PURE GOLD dedykowany osobom dbającym o zdrowy wygląd skóry, a także osobom uprawiającym sport, po kontuzjach sportowych.

Sprawdź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 9423 Napisanych postów 29766 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 725423
Zawody zapowiadają cię bardzo ciekawie-szczeglnie w kategorii +100 kg,gdzie wystapią nasi forumowicze Uzi i Diablo .

Ciekawe kto wygra ?

Uzi :
Czy Diablo :

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4466 Napisanych postów 48878 Wiek 33 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 521582
Lista zgłoszonych osób (stan na dzień 24.06.2017):
Aneta Pytka KS Paco Lublin Bikini fitness kobiet do 164 cm
Katarzyna Ślachciak KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini fitness kobiet do 169 cm
Żaneta Szlęzak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness kobiet do 169 cm
Karolina Wolska-Rzewuska KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Bikini fitness kobiet pow. 169 cm
Dominik Jewiak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness chłopców do lat 15
Karol Spytkowski KS Olimp Zabrze Fitness plażowe mężczyzn do 170 cm
Szymon Łokaj UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn do 170 cm
Maciej Ćwiertnia UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn do 176 cm
Roland Rozumek Infiniti Kędzierzyn Koźle Fitness plażowe mężczyzn do 176 cm
Tomasz Nobis KS Olimp Zabrze Fitness plażowe mężczyzn do 176 cm
Dominik Gołębiowski KS Body Line Group Łódź Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Janusz Skura KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Lukasz Malodobry UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Paweł Łozowski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Grzegorz Mizera UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Jakub Barszczewski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Jakub Cienkus KS Paco Lublin Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Oskar Pluszczynski KS Body Line Group Łódź Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Robert Głuch KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Karolina Wójcik TKKF Azory Kraków Fitness sylwetkowe kobiet OPEN
Grzegorz Mysłek KS Paco Lublin Kulturystyka juniorów OPEN
Olaf Cierzniewski Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka juniorów OPEN
Wojciech Piela KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka juniorów OPEN
Przemysław Krzemiński KS Paco Lublin Kulturystyka klasyczna do 180 cm
Marcin Piątek MTKKF Lidzbark Warmiński Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN
Grzegorz Mysłek KS Paco Lublin Kulturystyka mężczyzn do 75 kg
Łukasz Żak KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn do 75 kg
Sebastian Hombek Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka mężczyzn do 80 kg
Dawid Pieczyński KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
Kamil Niszczyk UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
Marcin Barczyk KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
Damian Pawlina UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Kamil Struminski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Mariusz Kwolek KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Piotr Łada TKKF Azory Kraków Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Rafał Czerski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Wojciech Kampa KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4466 Napisanych postów 48878 Wiek 33 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 521582
Lista zgłoszonych osób(stan na dzień 27.06.2017):

Aneta Pytka KS Paco Lublin Bikini fitness kobiet do 164 cm
Beata Pepera KS Olimp Zabrze Bikini fitness kobiet do 164 cm
Maja Czarnota UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness kobiet do 164 cm

Katarzyna Ślachciak KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini fitness kobiet do 169 cm
Magda Cebula UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness kobiet do 169 cm
Sylwia Pietrzak KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini fitness kobiet do 169 cm
Żaneta Szlęzak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness kobiet do 169 cm

Karolina Wolska-Rzewuska KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Bikini fitness kobiet pow. 169 cm

Dominik Jewiak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness chłopców do lat 15

Daniel Szczygielski KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness plażowe mężczyzn do 170 cm
Karol Spytkowski KS Olimp Zabrze Fitness plażowe mężczyzn do 170 cm
Szymon Łokaj UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn do 170 cm

Kamil Grochalski KS Olimp Zabrze Fitness plażowe mężczyzn do 176 cm
Maciej Ćwiertnia UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn do 176 cm
Roland Rozumek Infiniti Kędzierzyn Koźle Fitness plażowe mężczyzn do 176 cm
Tomasz Nobis KS Olimp Zabrze Fitness plażowe mężczyzn do 176 cm

Bartłomiej Miśkiewicz KS Olimp Zabrze Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Bartosz Tecław KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Dawid Poparwski KS Olimp Zabrze Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Dominik Gołębiowski KS Body Line Group Łódź Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Janusz Skura KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Konrad Jafernik KS Olimp Zabrze Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Lukasz Malodobry UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Oskar Padrak KS Body Line Group Łódź Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Paweł Łozowski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm

Grzegorz Mizera UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Jakub Barszczewski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Jakub Cienkus KS Paco Lublin Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Oskar Pluszczynski KS Body Line Group Łódź Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Paweł Młynarczyk KS Paco Lublin Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Robert Głuch KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm

Agnieszka Seńków KS Olimp Zabrze Fitness sylwetkowe kobiet OPEN
Karolina Wójcik TKKF Azory Kraków Fitness sylwetkowe kobiet OPEN

Grzegorz Mysłek KS Paco Lublin Kulturystyka juniorów OPEN
Olaf Cierzniewski Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka juniorów OPEN
Wojciech Piela KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka juniorów OPEN

Michał Pawluś UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka klasyczna do 180 cm
Piotr Kasiński KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna do 180 cm
Przemysław Krzemiński KS Paco Lublin Kulturystyka klasyczna do 180 cm

Marcin Piątek MTKKF Lidzbark Warmiński Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN

Damian Darek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka klasyczna pow. 180 cm

Dawid Gwizdol KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn do 75 kg
Grzegorz Mysłek KS Paco Lublin Kulturystyka mężczyzn do 75 kg
Łukasz Żak KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn do 75 kg

Daniel Wilk KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn do 80 kg
Kamil Dudek KS Tęcza-Społem Kielce Kulturystyka mężczyzn do 80 kg
Łukasz Kmuk KSSSiKW Wiking Starachowice Kulturystyka mężczyzn do 80 kg
Sebastian Hombek Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka mężczyzn do 80 kg

Artur Szudrowicz KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
Dawid Pieczyński KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
Kamil Niszczyk UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
Marcin Barczyk KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
Marcin Pióro KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka mężczyzn do 90 kg

Damian Pawlina UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Kamil Struminski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Mariusz Kwolek KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Paweł Sawicki UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Piotr Łada TKKF Azory Kraków Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Rafał Czerski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Wojciech Kampa KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4466 Napisanych postów 48878 Wiek 33 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 521582
Lista zgłoszonych zawodniczek i zawodników (stan na 05 lipca 2017 godz. 18.45)

Elina Melnykova UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness kobiet do 158 cm
Katarzyna Dmochewicz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness kobiet do 158 cm

Aneta Pytka KS Paco Lublin Bikini fitness kobiet do 164 cm
Aneta Ratajczak KS Olimp Zabrze Bikini fitness kobiet do 164 cm
Beata Pepera KS Olimp Zabrze Bikini fitness kobiet do 164 cm
Maja Czarnota UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness kobiet do 164 cm

Katarzyna Ślachciak KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini fitness kobiet do 169 cm
Magda Cebula UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness kobiet do 169 cm
Sylwia Pietrzak KPSKiF Violetta Bydgoszcz Bikini fitness kobiet do 169 cm
Żaneta Szlęzak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness kobiet do 169 cm

Anna Simsak KS Olimp Zabrze Bikini fitness kobiet pow. 169 cm
Jolanta Dzidowska TKKF Goliat Głogów Bikini fitness kobiet pow. 169 cm
Karolina Wolska-Rzewuska KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Bikini fitness kobiet pow. 169 cm

Katarzyna Dmochewicz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Bikini fitness weterabek OPEN

Dominik Jewiak UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness chłopców do lat 15

Daniel Szczygielski KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness plażowe mężczyzn do 170 cm
Karol Spytkowski KS Olimp Zabrze Fitness plażowe mężczyzn do 170 cm
Szymon Łokaj UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn do 170 cm

Artur Sikorski KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness plażowe mężczyzn do 176 cm
Kamil Grochalski KS Olimp Zabrze Fitness plażowe mężczyzn do 176 cm
Maciej Ćwiertnia UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn do 176 cm
Roland Rozumek Infiniti Kędzierzyn Koźle Fitness plażowe mężczyzn do 176 cm
Tomasz Nobis KS Olimp Zabrze Fitness plażowe mężczyzn do 176 cm

bartłomiej Miśkiewicz KS Olimp Zabrze Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Bartosz Tecław KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Dawid Poparwski KS Olimp Zabrze Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Dominik Gołębiowski KS Body Line Group Łódź Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Janusz Skura KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Konrad Jafernik KS Olimp Zabrze Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Lukasz Malodobry UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Oskar Padrak KS Body Line Group Łódź Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm
Paweł Łozowski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm

Adrian Marchewczyński KS Body Line Group Łódź Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Grzegorz Mizera UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Jakub Barszczewski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Jakub Cienkus KS Paco Lublin Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Oskar Pluszczynski KS Body Line Group Łódź Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Paweł Młynarczyk KS Paco Lublin Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm
Robert Głuch KPSKiF Violetta Bydgoszcz Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm

Agnieszka Seńków KS Olimp Zabrze Fitness sylwetkowe kobiet OPEN
Aleksandra Krzyworzeka KS Olimp Zabrze Fitness sylwetkowe kobiet OPEN
Justyna Lipicka Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Fitness sylwetkowe kobiet OPEN
Karolina Wójcik TKKF Azory Kraków Fitness sylwetkowe kobiet OPEN

Grzegorz Mysłek KS Paco Lublin Kulturystyka juniorów OPEN
Jakub Siemek KS Olimp Zabrze Kulturystyka juniorów OPEN
Olaf Cierzniewski Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka juniorów OPEN
Sebastian Toporkiewicz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka juniorów OPEN
Wojciech Piela KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka juniorów OPEN

Damian Sołdecki KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka klasyczna do 180 cm
Marcin Łoś KS Sandow Śrem Kulturystyka klasyczna do 180 cm
Michał Pawluś UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka klasyczna do 180 cm
Paweł Przybylski KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna do 180 cm
Piotr Kasiński KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna do 180 cm
Przemysław Krzemiński KS Paco Lublin Kulturystyka klasyczna do 180 cm
Rafał Dąbek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka klasyczna do 180 cm
Rafał Połetek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka klasyczna do 180 cm
Tomasz Pajor TKKF Azory Kraków Kulturystyka klasyczna do 180 cm

Grzegorz Tomczyk KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN
Klaudiusz Dębowski KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN
Marcin Piątek MTKKF Lidzbark Warmiński Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN
Olaf Cierzniewski Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN
Rafał Połetek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka klasyczna juniorów OPEN

Damian Darek UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka klasyczna pow. 180 cm
Klaudiusz Dębowski KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna pow. 180 cm
Michał Seńków KS Olimp Zabrze Kulturystyka klasyczna pow. 180 cm
Paweł Gromysz KSSSiKW Wiking Starachowice Kulturystyka klasyczna pow. 180 cm
Paweł Gromysz KS Paco Lublin Kulturystyka klasyczna pow. 180 cm
Sebastian Toporkiewicz UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka klasyczna pow. 180 cm

Arkadiusz Ceglarek KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka mężczyzn do 75 kg
Dawid Gwizdol KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn do 75 kg
Grzegorz Mysłek KS Paco Lublin Kulturystyka mężczyzn do 75 kg
Łukasz Żak KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn do 75 kg
Łukasz Pszczołowski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka mężczyzn do 75 kg
Wojciech Piela KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka mężczyzn do 75 kg

Daniel Wilk KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn do 80 kg
Kamil Dudek KS Tęcza-Społem Kielce Kulturystyka mężczyzn do 80 kg
Łukasz Kmuk KSSSiKW Wiking Starachowice Kulturystyka mężczyzn do 80 kg
Sebastian Hombek Pomorskie Stowarzyszenie Trenerów Osobistych Gdynia Kulturystyka mężczyzn do 80 kg

Artur Szudrowicz KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
Dawid Pieczyński KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
Kamil Niszczyk UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
Marcin Barczyk KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn do 90 kg
Marcin Pióro KPSKiF Violetta Bydgoszcz Kulturystyka mężczyzn do 90 kg

Damian Pawlina UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Kamil Struminski KS Fitness Klub Aplauz Warszawa Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Marcin Olchowik UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Mariusz Kwolek KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Paweł Sawicki UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Piotr Łada TKKF Azory Kraków Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Rafał Czerski UKS Black & White Ostrowiec Świętokrzyski Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
Wojciech Kampa KS Olimp Zabrze Kulturystyka mężczyzn pow. 90 kg
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11280 Napisanych postów 72480 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 956239
Jestem od soboty na miejscu , będą fotki, filmy na kanale YT oraz live tym razem przeprowadzany również na naszym kanale https://www.youtube.com/user/SFDPLTV , nie będziemy ryzykować kolejnego bana na fb za prawa autorskie , za muzykę w tle na zawodach :)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
BzykuDG Zawodnik IFBB
Ekspert
Szacuny 10621 Napisanych postów 16182 Wiek 35 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 272461
To się ładnie ubiorę na sobotę!
1

Kolarsko-gastronomiczny blog z elementami kulturystyki powered by SFD - http://www.sfd.pl/post-p18363444.html 

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11280 Napisanych postów 72480 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 956239
no ja myślę chociaz na weryfikacjach to wiekszosc rozebrana niż ubrana
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 759 Napisanych postów 16165 Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 292805
Będzie ciekawie.

gregorterm

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
BzykuDG Zawodnik IFBB
Ekspert
Szacuny 10621 Napisanych postów 16182 Wiek 35 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 272461
Czekamy na jakieś aktualne listy

Kolarsko-gastronomiczny blog z elementami kulturystyki powered by SFD - http://www.sfd.pl/post-p18363444.html 

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 9423 Napisanych postów 29766 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 725423
A co w końcu z tą nagrodą dla najlepszego klasyka?

Jest czy jej nie ma?
Nowy temat Wyślij odpowiedź
WHEY premium