SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

RELACJA PUCHAR POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS 14-15.10.2017 r., BIAŁYSTOK

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

słowa kluczowe: , , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 40865

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11204 Napisanych postów 72302 Wiek 36 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 954226
REGULAMIN MIĘDZYNARODWEGO PUCHARU POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS (Eliminacje do reprezentacji Polski na MŚ w Kulturystyce oraz MŚ w Fitness 2017 r.) 14-15 PAŹDZIERNIKA 2017 R. BIAŁYSTOK

1.HONOROWY PATRONAT
 Prezydent Miasta Białegostoku – Pan Tadeusz Truskolaski
2. ORGANIZATORZY
 Uczniowski Klub Sportowy Maniac Gym
3. PARTNERZY
 Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
4. TERMIN I MIEJSCE
Puchar Polski odbędzie się w dniach
14-15 października 2017 r.
w Hali Sportowej
Szkoły Podstawowej nr 50
w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96
5. UCZESTNICTWO
W Pucharze Polski mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń
kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku
(tel.022 550 09 67). Każdy klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę
członkowską PZKFiTS na 2017 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą licencję
PZKFiTS na 2017 rok. Wysokość opłaty podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWOORGANIZACYJNYM
PZKFiTS na 2017 rok, dostępnym na stronie internetowej Związku:
www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”. Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy
wnosić na konto PZKFiTS:
Bank PKO SA, nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata,
ewentualnie w biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok.427, Warszawa, (e-mail:
[email protected], tel. 022 55009 67). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami
będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
UWAGA:
 Każda zawodniczka/zawodnik uczestniczący w Pucharze Polski może wystąpić
tylko w jednej kategorii indywidualnej.
6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 10 października 2017 r.
wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej
PZKFiTS pod poniższym adresem:
http://pzkfits.pl/pp - kif-201 7-zgloszenia/
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.
W zgłoszeniu każda zawodniczka lub zawodnik musi podać:
 imię i nazwisko
 klub/stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje
 dokładną datę urodzenia
 kategorię w której zamierza startować
 adres e-mail
 zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat/tytułem) i
dopiskiem „PP”, należy wpłacić na konto:
PEKAO S.A. w Białymstoku
nr konta: 23 1240 5211 1111 0000 4931 5853
Obowiązuje wpisowe w wysokości 120 zł od zawodniczki/zawodnika.
W przypadku zgłoszenia się zawodniczki/zawodnika w dniu weryfikacji bez
wcześniejszego zgłoszenia pisemnego i wpłaty wpisowego na podane konto,
wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.
Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
 negatywnej weryfikacji,
 rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
 spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.
7. PRZYJAZD
Uczestnicy Pucharu Polski przyjeżdżają w dniu 14 października 2017 roku (sobota) i
zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne od godziny 12:00 w Hali Sportowej
Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku, ul. Pułaskiego 96.
UWAGA
Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w hotelach.
8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników Pucharu Polski odbędzie się 14 października 2017 roku (sobota),
w godz. 15:00 – 19:00, w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku, ul.
Pułaskiego 96.
Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy
prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od
strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu
zawodniczki/zawodnika nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej
formie startowej.
Zawodniczki i zawodnicy stają do weryfikacji w stroju startowym do rundy oceny
sylwetki.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Zobowiązani są posiadać:
 dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładna datę urodzenia
 potwierdzenie dokonania opłaty za Licencję Zawodnika do klubu
 zaświadczenie lekarskie, pozwalające na start w zawodach sylwetkowych lub
aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca
 dowód wniesienia opłaty startowej.

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą stroje startowe do wszystkich rund oraz
płytę CD z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD
należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stany technicznego
nagrania Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu
muzycznego.
Narada techniczna sędziów odbędzie się 14 października 2017 roku (sobota)
bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji.
9. KATEGORIE
Kulturystyka mężczyzn: open
Kulturystyka klasyczna mężczyzn open
Fitness mężczyzn open
Fitness plażowe mężczyzn 178 cm, +178 cm > superfinał
Fitness plażowe atletyczne mężczyzn open
Fitness atletyczne kobiet open
Fitness sylwetkowe kobiet open
Bikini fitness kobiet 166 cm, +166 cm > superfinał
Wellness fitness kobiet open
Fitness kobiet open
Fit model kobiet open
Fit model mężczyzn open
Pary mieszane – tylko jako eliminacje do MŚ*
*- w parach mieszanych mogą startować jedynie: zawodniczki fitness atletycznego, fitness
sylwetkowego i fitness oraz zawodnicy kulturystki i kulturystyki klasycznej.
ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA:
- MŚ Mężczyzn w Kulturystyce i Kulturystyce Klasycznej – Benidorm, Hiszpania, 02-
05.11.2017
- MŚ w Fitness – Biarritz, Francja, 01-03.12.2017
Wszystkie kategorie rozgrywane jako open (wszechwag) są jednocześnie rundami
eliminacyjnymi do reprezentacji Polski. Dodatkowe rundy eliminacyjne będą rozgrywane
jedynie w fitness plażowym mężczyzn i w bikini fitness kobiet.
10. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
Zgodnie z zasadami IFBB, na zawodach nie można już używać bronzerów łatwo
ścieralnych. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka
dni przed zawodami), na które przed wejściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę.
Podczas weryfikacji zawodniczka/zawodnik otrzymuje od Organizatora
identyfikator ,,Zawodnik” (opaska na nadgarstek), który umożliwia wejście do szatni
i sali rozgrzewki.
W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na
Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikator „Trener” (opaska na
nadgarstek). Liczba wydanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników
startujących w barwach danego klubu/stowarzyszenia, tj.:
 drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator
 drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory
11. PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW
15 października 2017 roku (niedziela) - godzina 09:30 (Otwarcie - hala sportowa w SP 50
w Białymstoku):
Eliminacje, półfinały i finały
1. Fitness kobiet (1 runda – programy dowolne)
2. Fitness mężczyzn (1 runda – programy dowolne)
3. Fitness sylwetkowe kobiet Eliminacje
4. Fitness atletyczne kobiet Eliminacje
5. Fitness plażowe mężczyzn 178 cm Eliminacje
6. Fitness plażowe mężczyzn +178 cm Eliminacje
7. Fitness sylwetkowe kobiet (1 runda – ocena sylwetki)
8. Fitness atletyczne kobiet (1 runda – zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)
9. Fitness plażowe mężczyzn 178 cm (1 runda – zwroty, porównania)
10. Fitness plażowe mężczyzn +178 cm (1 runda – zwroty, porównania)
11. Fitness sylwetkowe kobiet FINAŁ (2 runda – I-walking + ocena sylwetki)
12. Fitness atletyczne kobiet FINAŁ (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
13. Fitness atletyczne kobiet FINAŁ (3 runda – programy dowolne)
14. Fitness plażowe mężczyzn 178 cm FINAŁ (2 runda – prezentacja indyw., zwroty)
15. Fitness plażowe mężczyzn +178 cm FINAŁ (2 runda – prezentacja indyw., zwroty)
I BLOK DEKORACJI:
- Fitness sylwetkowe kobiet
- Fitness atletyczne kobiet
- Fitness plażowe mężczyzn 178 cm
- Fitness plażowe mężczyzn +178 cm
16. Fitness plażowe mężczyzn (top 3 x 2) SUPERFINAŁ (zwroty x 2)
Nagradzanie
17. Eliminacje do MŚ – Fitness plażowe mężczyzn (top 7 z każdej kategorii)
18. OFICJALNE OTWARCIE ZAWODÓW: ok. godziny 12:00
19. Fitness kobiet FINAŁ (3 runda – programy dowolne)
20. Fitness mężczyzn FINAŁ (3 runda – programy dowolne)
21. Fitness plażowe atletyczne Eliminacje
22. Kulturystyka klasyczna mężczyzn Eliminacje
23. Welness fitness kobiet Eliminacje
24. Fitness plażowe atletyczne (1 runda – zwroty, porównania)
25. Kulturystyka klasyczna mężczyzn (1 runda – zwroty, pozy obow., porównania)
26. Welness fitness kobiet (1 runda – ocena sylwetki, porównania)
27. Fitness kobiet FINAŁ (4 runda – ocena sylwetki)
28. Fitness mężczyzn FINAŁ (4 runda – ocena sylwetki)
29. Fitness plażowe atletyczne FINAŁ (2 runda – prezentacja indyw., zwroty x 2)
30. Welness fitness kobiet FINAŁ (2 runda – I-walking, zwroty x 2)
31. Kulturystyka klasyczna mężczyzn FINAŁ (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
32. Kulturystyka klasyczna mężczyzn FINAŁ (3 runda – program dowolny)
II BLOK DEKORACJI:
- Fitness kobiet
- Fitness mężczyzn
- Fitness plażowe atletyczne
- Welness fitness kobiet
- Kulturystyka klasyczna mężczyzn
PRZERWA 30 MINUT
33. Eliminacje do MŚ: Pary mieszane (2 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
34. Fit model kobiet (1 runda – ocena sylwetki w stroju jednoczęściowym)
35. Fit model mężczyzn (1 runda – ocena sylwetki – koszulka gimnastyczna)
36. Bikini-fitness kobiet 166 cm Eliminacje
37. Bikini-fitness kobiet +166 cm Eliminacje
38. Kulturystyka mężczyzn Eliminacje
39. Eliminacje do MŚ: Pary mieszane (3 runda – program dowolny)
40. Bikini-fitness kobiet 166 cm (1 runda – ocena sylwetki, porównania)
41. Bikini-fitness kobiet +166 cm (1 runda – ocena sylwetki, porównania)
42. Fit model kobiet FINAŁ (2 runda – I-walking, zwroty x 2)
43. Fit model mężczyzn FINAŁ (2 Runda – prezentacja indyw., zwroty x 2)
44. Bikini-fitness kobiet 166 cm FINAŁ (2 runda – I-walking + zwroty x 2)
45. Bikini-fitness kobiet +166 cm FINAŁ (2 runda – I-walking + zwroty x 2)
46. Kulturystyka mężczyzn (1 runda – pozy obow., porównania)
47. Fit model mężczyzn FINAŁ (3 Runda – prezentacja w swobodnym stroju sportowym)
48. Fit model kobiet FINAŁ (3 Runda – prezentacja w sukni wieczorowej)
49. Kulturystyka mężczyzn FINAŁ (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
50. Kulturystyka mężczyzn FINAŁ (3 runda – programy dowolne)
III BLOK DEKORACJI:
- Fit model kobiet
- Fit model mężczyzn
- Bikini-fitness kobiet 166 cm
- Bikini-fitness kobiet +166 cm
- Kulturystyka mężczyzn
51. Bikini-fitness kobiet (top 3 x 2) SUPERFINAŁ (zwroty x 2)
Nagradzanie
52. Eliminacje do MŚ – Bikini-fitness kobiet (top 8 z każdej kategorii)

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW BĘDZIE ZATWIERZONY PO WERYFIKACJI!!!
Ostateczny program zawodów przekazany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym
(głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów
do publicznej wiadomości, a także rozwieszony przy szatniach oraz w widocznych
miejscach na hali. Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym
programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu. Z
uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać rozegrane tylko
w rundach finałowych lub w ogóle mogą nie zostać rozegrane, co wpływa na kolejność
startu.
12. PUNKTACJA DRUŻYNOWA
Do punktacji drużynowej wliczane są wyniki siedmiu najlepszych zawodniczek
i/zawodników z danego klubu, według punktacji obowiązującej w IFBB. Do punktacji
drużynowej nie wlicza się konkurencji fit-model kobiet i mężczyzn ani par mieszanych.
13. NAGRODY
Wysokość nagród ustalana jest corocznie w zależności od poziomu i sukcesu w danej
dyscyplinie. Do puli nagród wchodzą nagrody finansowe, rzeczowe i suplementy
odżywkowe.
NAGRODY FINANSOWE (BRUTTO)
I miejsce II miejsce III miejsce
Kulturystyka mężczyzn open 2000zł 1500zł 1000zł
Kulturystyka klasyczna mężczyzn open 1500zł 1200zł 1000zł
Fitness mężczyzn open 1000zł 750zł 500zł
Fitness plażowe mężczyzn 178cm
+178cm 1200zł 1000zł 800zł
Fitness plażowe atletyczne
mężczyzn open 1200zł 1000zł 800zł
Fitness atletyczne kobiet open 1000zł 750zł 500zł
Fitness sylwetkowe kobiet open 1500zł 1200zł 1000zł
Bikini fitness kobiet 166cm
+166cm 1200zł 1000zł 800zł
Wellness fitness kobiet open 1000zł 750zł 500zł
Fitness kobiet open 1000zł 750zł 500zł
Fit model kobiet open 750zł 500zł 300zł
Fit model mężczyzn open 750zł 500zł 300zł
Obowiązek podatkowy, jeżeli zaistnieje, leży po stronie osoby
nagrodzonej.
W przypadku niepełnej liczby finalistów w danej kategorii (mniejszej niż 3
zawodników) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w podziale nagród.
We wszystkich kategoriach zawodniczki/zawodnicy otrzymują pamiątkowe statuetki,
puchary oraz dyplomy za miejsca od I do III. Za miejsca od IV do VI – puchary i dyplomy.
Nagrody finansowe za miejsca od I do III.
Za zwycięstwo drużynowe - drużyna otrzymuje pamiątkową statuetkę.
Dyplomy za miejsce od I do III.
14. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.
15. POSTANOWINIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga
Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela
Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł na rzecz Organizatora.
16. INFORMACJE
Szczegółowych informacji o imprezie udziela:
Arkadiusz Leszczyński tel.: 85 740 69 31
Joanna Zapolska tel. tel.: 85 740 69 31
Zatwierdzam / Organizator
mgr inż. Andrzej Michalak / Arkadiusz Leszczyński
Wiceprezes PZKFiTS / Prezes UKS Maniac Gym
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4371 Napisanych postów 48691 Wiek 32 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 520415
Szymon Łada 6 dni przed

1
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 8807 Napisanych postów 29117 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 721561
Szymon kosmos !!!

Pora już wypłynąć na Ocean Pro -ostatnio w Pradze -do 212 pro-wg mnie Łada spokojnie by wygrał z taką formą.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 8807 Napisanych postów 29117 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 721561
Ma ktoś listę startujących?

Radek Słodkiewicz już tam jest.

Rano zrobił trening ramion z Paulem Poloczkiem IFBB Pro

Zmieniony przez - masti w dniu 2017-10-14 09:32:38
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 2439 Napisanych postów 13031 Wiek 27 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 465037
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 2 Napisanych postów 111 Wiek 45 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 4787
masti
Ma ktoś listę startujących?
Obecnie Radek Słodkiewicz przebywa na zawodach we Indiach. Tam wykonano to zdjęcie.
Radek Słodkiewicz już tam jest.

Rano zrobił trening ramion z Paulem Poloczkiem IFBB ProZmieniony przez - masti w dniu 2017-10-14 09:32:38

Radek obecnie jest w Indiach tam zrobiono to zdjęcie.


Zmieniony przez - Michał.K w dniu 2017-10-14 11:46:10
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 8807 Napisanych postów 29117 Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 721561
No ładna wpadka-z opisu zrozumiałem,że jest w Białymstoku :)


Z tego co się dowiedziałem Andrzej Kołodziejczyk będzie startował.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11204 Napisanych postów 72302 Wiek 36 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 954226
Trochę fotek z weryfikacji, jutro jak wszytko dobrze pójdzie od około 9:30 relacje live (spróbujemy ponownie na naszym fb - facebook.com/sfdpl) oraz live fotorelacja tutaj w temacie, oczywiście filmy po zawodach także wrzucę na nasz kanał yt https://www.youtube.com/user/SFDPLTV
Niestety mam problem z jednym z dwóch mobilnych internetów, po prostu nie działa mimo,ze wczoraj wszytko sprawdzałem , ale liczę że jutro będzie ok :) jak nie to może uda się z jednym ;)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11204 Napisanych postów 72302 Wiek 36 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 954226
Mój znajomy z Łodzi - Paweł Staniecki, który powinien powalczyć w klasyku


...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11204 Napisanych postów 72302 Wiek 36 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 954226
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11204 Napisanych postów 72302 Wiek 36 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 954226
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Dzień Przysiadów w Fit For Free Poznań

Loteria