SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

RELACJA GRAND PRIX POLSKI W KiF 2017 oraz DEBIUTY 2017 SUMMER EDITION, Warszawa

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

słowa kluczowe: , , , , , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 78788

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 10038 Napisanych postów 71105 Wiek 34 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 939908
REGULAMIN
GRAND PRIX POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS (Eliminacje do reprezentacji Polski na Arnold Classic Europe.)
oraz DEBIUTY 2017 SUMMER EDITION

09-10 WRZEŚNIA 2017 r
FIWE – FITNESS TRADE SHOW
WARSZAWA


1. HONOROWY PATRONAT

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

2.ORGANIZATORZY
* Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
* International Center of Events, Sp. z o.o.(IC Events)

3. SPONSORZY / PARTNERZY

-Złoty Sponsor: Body House
-Srebrny Sponsor: Blade Sport
-Partner: Propharm
-Partner: Fitmax

4.TERMIN I MIEJSCE
Grand Prix Polski oraz Debiuty 2017 Summer Edition odbędą się: 09-10 września 2017 r
w Hali Wystawowej nr 1 Warszawskiego Centrum EXPO XXI,
ul. Prądzyńskiego 12/14

5.UCZESTNICTWO
-GRAND PRIX POLSKI:mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku (tel.022 550 09 67). Każdy klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2017 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą licencję PZKFiTS na 2017 rok. Wysokość opłaty podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFiTS na 2017 rok, dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.plw zakładce „Komunikaty”. Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
Bank PKO SA, nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w biurze PZKFiTS, ul.Mangalia 4, lok.427, Warszawa, (e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 022 55009 67). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami
będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
UWAGA:
-Każda zawodniczka/zawodnik uczestniczący w Grand Prix Polski może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej.
-DEBIUTY 2017 SUMMER EDITION: otwarte są dla wszystkich osób, pragnących rozpocząć karierę wyczynową w kulturystyce lub fitness. Zawodnicy i zawodniczki nie muszą być zrzeszeni w organizacjach sportowych, ani być członkami PZKFiTS. W Debiutach Summer Edition mogą brać udział uczestnicy pierwszych Debiutów 2017 we Wrocławiu, jeśli później nie występowali w innych zawodach.
UWAGA: W zawodach mogą startować osoby w wieku od 16 lat(decyduje rocznik). Wprzypadku tegorocznych „Debiutów” będą to osoby urodzone w roku 2001 lub później.
UWAGA: W zawodach nie mogą brać udziału osoby, które kiedykolwiek startowały w dowolnej dyscyplinie PZKFITS (kulturystyka, kulturystyka klasyczna, fitness, fitness sylwetkowe, bikini fitness) na zawodach PZKFITS (z pominięciem zawodów klubowych).
Przykład:zawodnik, który debiutował w kulturystyce nie może być debiutantem w kulturystyce klasycznej.
Zawodnicy startujący, którzy złamią ten punkt regulaminu zostaną zdyskwalifikowani.
Wyjątek: konkurencja Fit Model Kobiet i Mężczyzn, w której mogą startować osoby, które poprzednio startowały w innych konkurencjach.

6.ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 01 września2017r. (piątek) wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTSpod poniższym adresem:
http://pzkfits.pl/ppkif-2016/
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.
W zgłoszeniu każda zawodniczka lub zawodnik musi podać:
* imię i nazwisko
* klub/stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje(nie obowiązuje debiutantów).
* dokładną datę urodzenia
* kategorię w której zamierza startować
* adres e-mail

WPISOWE
- GRAND PRIX POLSKI:wpisowe wynosi 70 zł od zawodnika/zawodniczki. Wpłaca się jena konto PZKFiTS: BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718 z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa.
W przypadku zgłoszenia się zawodniczki/zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego zgłoszenia pisemnego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.
-DEBIUTY 2017 SUMMER EDITION: wynosi 150 zł od osób startujących po raz pierwszy lub 70 zł od osób, które startowały w wiosennych Debiutach 2017 we Wrocławiu. Wpłacane jest na konto PZKFiTS:BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. Osoby startujące, które wniosły opłatę w formie przelewu bankowego, proszone są o zabranie ze sobą wydruku potwierdzającego dokonanie przelewu.Potwierdzenia pokazywane na telefonach, tabletach itp. nie będą honorowane.
Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
* negatywnej weryfikacji,
* rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
* spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

7.PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy Grand Prix Polski oraz Debiutów 2017 Summer Edition przyjeżdżają w dniu 08 września 2017r. (piątek) i zgłaszają się do na weryfikację.
UWAGA
Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w hotelach.

8.WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników Grand Prix Polski oraz Debiutów 2017 Summer Edition odbędzie się 08 września 2017 roku (piątek)w godzinach 16:00-20:00 w Sali Konferencyjnej w głównym budynku na piętrze +1 w EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa.
Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodniczki/zawodnika nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.
Zawodniczki i zawodnicy stają do weryfikacji w stroju startowym do rundy oceny sylwetki.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
Zobowiązani są posiadać:
* dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładna datę urodzenia
* potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej do klubu
* zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start w zawodach sylwetkowych lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca
* dowód wniesienia opłaty startowej.

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą stroje startowe do wszystkich rund oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stany technicznego nagrania Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.
Narada techniczna sędziów odbędzie się 08 września 2017 roku (piątek)ok.godziny 20:15 w miejscu weryfikacji.

9.KATEGORIE NA GRAND PRIX POLSKI:

-Kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm, +180 cm > superfinał (po 3)
-Kulturystyka 80 kg, 90 kg,+90 kg > superfinał (po 2)
-Fitness plażowe mężczyzn 176 cm, 182 cm,+182 cm> superfinał (po 2)
-Fitness plażowe atletyczne mężczyzn open
-Fitness atletyczne kobiet open
-Fitness sylwetkowe kobiet open
-Bikini fitness kobiet 162 cm, 166 cm, +166 cm > superfinał (po 2)
-Wellness fitness kobiet open
-Fit model kobiet open
-Fit model mężczyzno pen
Uwaga: Jeśli w którejś kategorii będzie mniej niż 5 zawodników/zawodniczek, kategorie będą łączone, jeśli to możliwe.

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA:
Arnold Classic Europe–Barcelona, 22-25.09.2017
Wszystkie kategorie rozgrywane jako open są jednocześnie rundami eliminacyjnymi do reprezentacji Polski. Dodatkowe rundy eliminacyjne będą rozgrywane jedynie w kulturystyce, kulturystyce klasycznej, fitness plażowym mężczyzn i w bikini fitness kobiet.Wychodzą wszyscy chętni na wyjazd.
Nie ma oddzielnych eliminacji dla juniorów i weteranów: startują w kategoriach przewidzianych w Grand Prix a potem w rundach eliminacyjnych.

KATEGORIE NA DEBIUTACH 2017 SUMMER EDITION:
-Fitness sylwetkowe kobiet:open
-Bikini fitness kobiet: 163 cm, 168 cm, 172 cm i +172 cm, open
-Fitness plażowe mężczyzn 174 cm, 178 cm, 182 cm i +182 cm, open
-Kulturystyka klasyczna mężczyzn: 180 cm, +180 cm, open
-Kulturystyka mężczyzn: 80 kg; 90 kg; +90 kg, open
Uwaga: Jeśli w którejś kategorii będzie mniej niż 5 zawodników/zawodniczek, kategorie będą łączone, jeśli to możliwe.

10.POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
Zgodnie z zasadami IFBB, na zawodach nie można już używać bronzerów łatwo ścieralnych. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wejściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę.
W celu zapewnienia sprawnego poruszania się po obiekcie, każdy zawodnik otrzymuje na weryfikacji identyfikator„Zawodnik”,który umożliwia wejście do hali, szatni i sali rozgrzewki.
W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „Trener”. Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:
-drużyny liczące do 3 zawodników –1 identyfikator,
-drużyny liczące powyżej 3 zawodników –2 identyfikatory.
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

11.PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW

08 września 2017 r. (sobota) – godzina 10:00 (Hala Wystawowa nr 1 Warszawskiego Centrum EXPO XXI):

Eliminacje, półfinały i finały:

Debiuty: bikini fitness kobiet 163 cm: eliminacje
Debiuty: bikini fitness kobiet 168 cm: eliminacje
Debiuty: bikini fitness kobiet 163 cm: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
Debiuty: bikini fitness kobiet 168 cm: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
Debiuty: kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm: eliminacje
Debiuty: kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm: eliminacje
Debiuty: kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm: runda 1 (pozy obow., porównania)
Debiuty: kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm: runda 1 (pozy obow., porównania)
Debiuty: bikini fitness kobiet 163 cm: finał – runda 2 (I-walking, zwroty)
Debiuty: bikini fitness kobiet 168 cm: finał – runda 2 (I-walking, zwroty)
Debiuty: kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm: finał – runda 2 (pozy obowiązkowe)
Debiuty: kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm: finał – runda 3 (programy dowolne)
Debiuty: kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm: finał – runda 2 (pozy obowiązkowe)
Debiuty: kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm: finał – runda 3 (programy dowolne)

I BLOK DEKORACJI:
-Debiuty: bikini fitness kobiet 163 cm
-Debiuty: bikini fitness kobiet +163 cm
-Debiuty: kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm
-Debiuty: kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm

Debiuty: kulturystyka klasyczna mężczyzn OPEN

GP Polski: kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm: eliminacje
GP Polski: kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm: eliminacje
GP Polski: fitness sylwetkowe kobiet open: eliminacje
GP Polski: kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm: runda 1 (pozy obow., porównania)
GP Polski: fitness sylwetkowe kobiet open: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
GP Polski: kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm: runda 1 (pozy obow., porównania)
GP Polski: kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm: finał – runda 2 (pozy obow., dogr.)
GP Polski: kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm: finał – runda 3 (programy dowolne)
GP Polski: fitness sylwetkowe kobiet open: finał – runda 2 (I-walking, zwroty)
GP Polski: kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm: finał – runda 2 (pozy obow., dogr.)
GP Polski: kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm: finał – runda 3 (programy dowolne)

II BLOK DEKORACJI:
-GP Polski: fitness sylwetkowe kobiet open
-GP Polski: kulturystyka klasyczna mężczyzn 180 cm
-GP Polski: kulturystyka klasyczna mężczyzn +180 cm

30 MINUT PRZERWY

OFICJALNE OTWARCIE IMPREZY (ok. 14:30)
GP Polski: kulturystyka klasyczna: SUPERFINAŁ (top 3 x 2): pozy obow. + dogrywka
DEKORACJA
ELIMINACJE DO ARNOLD CLASSIC EUROPE: kulturystyka klasyczna (wszyscy chętni)

Debiuty: bikini fitness kobiet 172 cm: eliminacje
Debiuty: bikini fitness kobiet +172 cm: eliminacje
Debiuty: bikini fitness kobiet 172 cm: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
Debiuty: bikini fitness kobiet +172 cm: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
Debiuty: kulturystyka mężczyzn 80 kg: eliminacje
Debiuty: kulturystyka mężczyzn 90 kg: eliminacje
Debiuty: kulturystyka mężczyzn 80 kg: runda 1 (pozy obow., porównania)
Debiuty: kulturystyka mężczyzn 90 kg: runda 1 (pozy obow., porównania)
Debiuty: bikini fitness kobiet 172 cm: finał – runda 2 (I-walking, zwroty)
Debiuty: bikini fitness kobiet +172 cm: finał – runda 2 (I-walking, zwroty)
Debiuty: kulturystyka mężczyzn 80 kg: finał – runda 2 (pozy obowiązkowe, dogrywka)
Debiuty: kulturystyka mężczyzn 80 kg: finał – runda 3 (programy dowolne)
Debiuty: kulturystyka mężczyzn 90 kg: finał – runda 2 (pozy obowiązkowe, dogrywka)
Debiuty: kulturystyka mężczyzn 90 kg: finał – runda 3 (programy dowolne)

III BLOK DEKORACJI:
-Debiuty: bikini fitness kobiet 172 cm
-Debiuty: bikini fitness kobiet +172 cm
-Debiuty: kulturystyka mężczyzn 80 kg
-Debiuty: kulturystyka mężczyzn 90 kg

Debiuty: bikini fitness kobiet OPEN

Debiuty: kulturystyka mężczyzn +90 kg: eliminacje
Debiuty: fitness sylwetkowe kobiet open: eliminacje
GP Polski: fitness atletyczne kobiet: eliminacje
GP Polski: fit model mężczyzn: runda 1 – ocena sylwetki (koszulka gimnastyczna)
GP Polski: fit model kobiet: runda 1 – ocena sylwetki w stroju jednoczęściowym)
Debiuty: kulturystyka mężczyzn +90 kg: runda 1 (pozy obow., porównania)
Debiuty: fitness sylwetkowe kobiet open: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
GP Polski: fitness atletyczne kobiet open: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
GP Polski: fit model mężczyzn: finał – runda 2: ocena sylwetki (koszulka gimnastyczna)
GP Polski: fit model kobiet: finał – runda 2: ocena sylwetki w stroju jednoczęściowym)
Debiuty: kulturystyka mężczyzn +90 kg: finał – runda 2 (pozy obowiązkowe, dogrywka)
Debiuty: kulturystyka mężczyzn +90 kg: finał runda 3 (programy dowolne)
Debiuty: fitness sylwetkowe kobiet open: finał – runda 2 (I-walking, zwroty)
GP Polski: fitness atletyczne kobiet open: finał – runda 2 (pozy obowiązkowe, dogrywka)
GP Polski: fitness atletyczne kobiet open: finał – runda 3 (programy dowolne)
GP Polski: fit model mężczyzn: finał – runda 3 (prezentacja w swobodnym stroju sportowym)
GP Polski: fit model kobiet: finał – runda 3 (prezentacja w sukni wieczorowej)

IV BLOK DEKORACJI:
-GP Polski: fit model mężczyzn
-GP Polski: fit model kobiet
-GP Polski: fitness atletyczne kobiet open
-Debiuty: fitness sylwetkowe kobiet open
-Debiuty: kulturystyka mężczyzn +90 kg

Debiuty: kulturystyka mężczyzn OPEN

09 września 2017 r. (niedziela) – godzina 10:00 (Hala Wystawowa nr 1 Warszawskiego Centrum EXPO XXI):

Debiuty: fitness plażowe mężczyzn 174 cm: eliminacje
Debiuty: fitness plażowe mężczyzn 178 cm: eliminacje
Debiuty: fitness plażowe mężczyzn 174 cm: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
Debiuty: fitness plażowe mężczyzn 178 cm: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
Debiuty: fitness plażowe mężczyzn 174 cm: finał – runda 2 (prezentacja indywi., zwroty)
Debiuty: fitness plażowe mężczyzn 178 cm: finał – runda 2 (prezentacja indyw., zwroty)

GP Polski: wellness fitness kobiet open: eliminacje
Debiuty: fitness plażowe mężczyzn 182 cm: eliminacje
Debiuty: fitness plażowe mężczyzn +182 cm: eliminacje
GP Polski: wellness fitness kobiet open: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
Debiuty: fitness plażowe mężczyzn 182 cm: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
Debiuty: fitness plażowe mężczyzn +182 cm: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
GP Polski: wellness fitness kobiet open: finał – runda 2 (I-walking, zwroty)
Debiuty: fitness plażowe mężczyzn 182 cm: finał – runda 2 (prezentacja indyw., zwroty)
Debiuty: fitness plażowe mężczyzn +182 cm: finał – runda 2 (prezentacja indyw., zwroty)

V BLOK DEKORACJI:
-GP Polski: wellness fitness kobiet open
-Debiuty: fitness plażowe mężczyzn 174 cm
-Debiuty: fitness plażowe mężczyzn 178 cm
-Debiuty: fitness plażowe mężczyzn 182 cm
-Debiuty: fitness plażowe mężczyzn +182 cm

Debiuty: fitness plażowe mężczyzn OPEN

GP Polski: kulturystyka mężczyzn 80 kg: eliminacje
GP Polski: kulturystyka mężczyzn 90 kg: eliminacje
GP Polski: bikini fitness 162 cm: eliminacje
GP Polski: kulturystyka mężczyzn 80 kg: runda 1 (pozy obow., porównania)
GP Polski: kulturystyka mężczyzn 90 kg: runda 1 (pozy obow., porównania)
GP Polski: bikini fitness 162 cm: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
GP Polski: kulturystyka mężczyzn 80 kg: finał – runda 2 (pozy obowiązkowe, dogrywka)
GP Polski: kulturystyka mężczyzn 80 kg: finał – runda 3 (programy dowolne)
GP Polski: bikini fitness 162 cm: finał – runda 2 (I-walking, zwroty)
GP Polski: kulturystyka mężczyzn 90 kg: finał – runda 2 (pozy obowiązkowe, dogrywka)
GP Polski: kulturystyka mężczyzn 90 kg: finał – runda 3 (programy dowolne)

VI BLOK DEKORACJI:
-GP Polski: bikini fitness 162 cm
-GP Polski: kulturystyka mężczyzn 80 kg
-GP Polski: kulturystyka mężczyzn 90 kg

30 MINUT PRZERWY

GP Polski: bikini fitness 166 cm: eliminacje
GP Polski: fitness plażowe mężczyzn 176 cm: eliminacje
GP Polski: fitness plażowe mężczyzn 182 cm: eliminacje
GP Polski: bikini fitness 166 cm: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
GP Polski: fitness plażowe mężczyzn 176 cm: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
GP Polski: fitness plażowe mężczyzn 182 cm: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
GP Polski: bikini fitness 166 cm: finał – runda 2 (I-walking, zwroty)
GP Polski: fitness plażowe mężczyzn 176 cm: finał – runda 2 (prezentacja indyw., zwroty)
GP Polski: fitness plażowe mężczyzn 182 cm: finał – runda 2 (prezentacja indyw., zwroty)

VII BLOK DEKORACJI:
-GP Polski: bikini fitness 166 cm
-GP Polski: fitness plażowe mężczyzn 176 cm
-GP Polski: fitness plażowe mężczyzn 182 cm

GP Polski: fitness plażowe mężczyzn +182 cm: eliminacje
GP Polski: bikini fitness +166 cm: eliminacje
GP Polski: kulturystyka mężczyzn +90 kg: eliminacje
GP Polski: fitness plażowe atletyczne mężczyzn open: eliminacje
GP Polski: fitness plażowe mężczyzn +182 cm: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
GP Polski: bikini fitness +166 cm: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
GP Polski: fitness plażowe atletyczne open: runda 1 (ocena sylwetki, porównania)
GP Polski: kulturystyka mężczyzn +90 kg: runda 1 (pozy obow., porównania)
GP Polski: fitness plażowe mężczyzn +182 cm: finał – runda 2 (prezentacja indyw., zwroty)
GP Polski: bikini fitness +166 cm: finał – runda 2 (I-walking, zwroty)
GP Polski: fitness plażowe atletyczne open: finał – runda 2 (prezentacja indyw., zwroty)
GP Polski: kulturystyka mężczyzn +90 kg: finał – runda 2 (pozy obow., dogrywka)
GP Polski: kulturystyka mężczyzn +90 kg: finał – runda 3 (programy dowolne

XIII BLOK DEKORACJI:
-GP Polski: fitness plażowe mężczyzn +182 cm
-GP Polski: fitness plażowe atletyczne mężczyzn open
-GP Polski: bikini fitness +166 cm
-GP Polski: kulturystyka mężczyzn +90 kg:

GP Polski: fitness plażowe mężczyzn SUPERFINAŁ (top 2 x 2): zwroty x 2
GP Polski: bikini fitness SUPERFINAŁ (top 2 x 2): zwroty x 2
GP Polski: kulturystyka mężczyzn SUPERFINAŁ (top 2 x 2): pozy obow. x 2, dogrywka

IX BLOK DEKORACJI:
-GP Polski: fitness plażowe mężczyzn SUPERFINAŁ
-GP Polski: bikini fitness SUPERFINAŁ
-GP Polski: kulturystyka mężczyzn SUPERFINAŁ


OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW BĘDZIE ZATWIERZONY PO WERYFIKACJI!!!

Ostateczny program zawodów przekazany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszony przy szatniach oraz w widocznych miejscach na hali. Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu. Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać rozegrane tylko w rundach finałowych lub w ogóle mogą nie zostać rozegrane, co wpływa na kolejność startu.

12.NAGRODY
Do puli nagród wchodzą nagrody finansowe(10.000 PLN) oraz rzeczowe i suplementy odżywkowe.
Obowiązek podatkowy, jeżeli zaistnieje, leży po stronie osoby nagrodzonej.
We wszystkich kategoriach zawodniczki/zawodnicy otrzymują pamiątkowe statuetki, medale uczestnictwa oraz dyplomy za miejsca od I do III.Za miejsca od IV do VI -medale uczestnictwa oraz dyplomy.
Nagrody finansowe za miejsca od I do III.

13.KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł na rzecz Organizatora.

15.INFORMACJE
Szczegółowych informacji o imprezie udziela: biuro PZKFiTS,telefon: 022 550 09 67.e-
mail: pzkfits@pzkfits.pl
Zatwierdzam // Organizator
mgr inż. Andrzej Michalak // BartłomiejPomarański
Wiceprezes PZKFiTS // Prezes International Center of Events, Sp. z o.o.(IC Events)
dn. 04.06.2017r

KOMUNIKAT 4/2017
DODATKOWE NAGRODY PZKFiTS NA GRAND PRIX POLSKI

Zarząd PZKFiTS postanowił przyznać dodatkowe nagrody dla najlepszych zawodników ubiegających się o wejście do reprezentacji Polski na Arnold Classic Europe 2017 w Barcelonie. PZKFiTS opłaci wpisowe (Registration Fee) w wysokości EUR € 200 zawodnikom i zawodniczkom, którzy wygrają rundy eliminacyjne w kategoriach:
- Kulturystyka mężczyzn
- Kulturystyka klasyczna
- Fitness sylwetkowe kobiet open
- Bikini fitness kobiet
- Fitness plażowe mężczyzn
- Fitness plażowe atletyczne mężczyzn open
Zarząd PZKFiTS
Warszawa, dn. 31.08.2017 r
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 10038 Napisanych postów 71105 Wiek 34 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 939908
UWAGA INFO !!
KOMUNIKAT 4/2017
DODATKOWE NAGRODY PZKFiTS NA GRAND PRIX POLSKI

Zarząd PZKFiTS postanowił przyznać dodatkowe nagrody dla najlepszych zawodników ubiegających się o wejście do reprezentacji Polski na Arnold Classic Europe 2017 w Barcelonie. PZKFiTS opłaci wpisowe (Registration Fee) w wysokości EUR € 200 zawodnikom i zawodniczkom, którzy wygrają rundy eliminacyjne w kategoriach:
- Kulturystyka mężczyzn
- Kulturystyka klasyczna
- Fitness sylwetkowe kobiet open
- Bikini fitness kobiet
- Fitness plażowe mężczyzn
- Fitness plażowe atletyczne mężczyzn open
Zarząd PZKFiTS
Warszawa, dn. 31.08.2017 r
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 10038 Napisanych postów 71105 Wiek 34 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 939908
Z kim z forum widzimy się na miejscu?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 49 Napisanych postów 292 Wiek 33 lat Na forum 5 lat Przeczytanych tematów 8239
Ze mną długo wyczekiwany debiut


Zmieniony przez - natka. w dniu 2017-09-04 13:11:50
2

"Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter and those who matter don't mind..."

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
MARIAN 17 IFBB PRO
Ekspert
Szacuny 9056 Napisanych postów 28137 Wiek 28 lat Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 592426
powiadomki, bo nie wiem jak to zorbic inaczej :D
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 10038 Napisanych postów 71105 Wiek 34 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 939908
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
MARIAN 17 IFBB PRO
Ekspert
Szacuny 9056 Napisanych postów 28137 Wiek 28 lat Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 592426
Dawnej było na dole xD dawaj lepiej foty, bo już myślałem że coś będzie
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 10038 Napisanych postów 71105 Wiek 34 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 939908
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 10038 Napisanych postów 71105 Wiek 34 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 939908
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 10038 Napisanych postów 71105 Wiek 34 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 939908
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 10038 Napisanych postów 71105 Wiek 34 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 939908
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

RELACJA - II GRAND PRIX BINKOWSKI RESORT 2017 – KIELCE

Fitmeal