SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

REGULAMIN - MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W KULTURYSTYCE I FITNESS 2016 – CHORZÓW

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

Ilość wyświetleń tematu: 10095

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 10675 Napisanych postów 71694 Wiek 35 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 947009
REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA
W KULTURYSTYCE I FITNESS
CHORZÓW, 9-10 KWIETNIA 2016 r.


1. ORGANIZATORZY

– Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
– Klub Sportowy „OLIMP” Zabrze
– Śląski Okręgowy Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
– Urząd Miasta Chorzów

2. TERMIN I MIEJSCE
Ogólnopolskie Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness, odbędą się w dniach
9-10 kwietnia 2016 r.
Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu
ul. Dąbrowskiego 113, Chorzów

3. UCZESTNICTWO
W Ogólnopolskich Mistrzostwach Śląska mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67). Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2016 rok.
Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję Zawodnika PZKFiTS na 2016 rok.
Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub.
Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.
Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 22-55-00-967).
Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2016 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl pod adresem
http://pzkfits.pl/wp-content/uploads/2016/02/KFO-2016.pdf
W przypadku opłacania wpisowego w dniu weryfikacji, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
– negatywnej weryfikacji,
– rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
– spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

– Na zawodach zostanie rozegrana jedna kategoria wszechwag dla debiutantów w kulturystyce, w której mogą uczestniczyć zawodnicy którzy nigdy nie startowali w żadnej dyscyplinie PZKFITS (kulturystyka, kulturystyka klasyczna, fitness, fitness sylwetkowe) na zawodach PZKFITS (z pominięciem zawodów klubowych), za wyjątkiem „Debiutów PZKFiTS 2015” w Gdańsku oraz kategorii debiutantów na Pucharze Ziemi Puckiej w Żelistrzewie. Nowi debiutanci wpłacają 100 zł z Licencję Debiutanta PZKFiTS przelewem na konto PZKFiTS oraz 70 zł wpisowego na konto Organizatora (poniżej). Zawodnicy posiadający już Licencję Debiutanta PZKFiTS opłacają tylko wpisowe w wysokości 70 zł na konto Organizatora.

4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 2 kwietnia 2016 r. (najpóźniej 7 dni przed startem) wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie pzkfits.pl pod poniższym adresem:
http://pzkfits.pl/mistrzostwa-slaska-chorzow-2016-zgloszenia/

W zgłoszeniu każdy zawodnik / zawodniczka musi podać:
– imię i nazwisko,
– klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w barwach którego startuje,
– dokładną datę urodzenia,
– dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować (wzrostowa lub wagowa),
– adres e-mail,
– numer telefonu.
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 70,00 zł od zawodniczki/zawodnika.
Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem (w polu: temat / tytułem) imienia i nazwiska zawodnika i dopiskiem „Mistrzostwa Śląska” należy wpłacić na konto:
95 1050 1588 1000 0023 0682 7755
ING Bank Śląski O/Zabrze
Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu
41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 315

5. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 09 kwietnia 2016 r. (sobota) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne w godz. 16:00-20:00 w Hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu
w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 113.

Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów i działaczy w Hotel FOCUS w Chorzowie, przy ul. Armii Krajowej 15, (ok. 100m od Hali MORiS), tel. +48 32 707 45 80, chorzow@focushotels.pl
Organizator wynegocjował atrakcyjne ceny na hasło KULTURYSTYKA (parking strzeżony w cenie noclegu).
Wszyscy zainteresowani zakwaterowaniem proszeni są o bezpośredni kontakt z recepcją hotelu tel. +48 32 707 45 80.

6. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się 09 kwietnia 2016 r. (sobota) w godz. 16:00 – 20:00 na scenie Hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 113, w kolejności zgodnej z planowanym programem zawodów.
Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika / zawodniczki nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:
– dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia,
– Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2016 r. (lub potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej),
– zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start w zawodach lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca,
– dowód wniesienia opłaty startowej (wydruk dokonania wcześniejszego przelewu lub KP wystawione na zawodach)

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą wszystkie stroje startowe oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego (kulturystyka mężczyzn, kulturystyka klasyczna). W przypadku nagrania na płycie CD, należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się na Hali, bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji, około godz. 20:15, na której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów.

7. KATEGORIE:
OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA

Juniorzy (do 23 lat):
Kulturystyka Klasyczna Juniorów: wszechkategoria,
Kulturystyka Juniorów: wszechwag,

Debiutanci:
Kulturystyka mężczyzn: wszechwag

Weterani (powyżej 40 lat):
Kulturystyka Weteranów: wszechwag,

Seniorki i Seniorzy:
Fitness Sylwetkowe Kobiet: wszechkategoria, (możliwy podział na wzrostowe)

Bikini Fitness Kobiet: do 166 cm,
+ 166 cm
(przy dużej ilości zawodniczek możliwy podział na kolejne kategorie wzrostowe)

Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: do 180 cm
+180 cm

Fitness Plażowe Mężczyzn wszechkategoria,
(przy dużej ilości zawodników możliwy podział na wzrostowe)

Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg,
80 kg,
90 kg,
100 kg,
+100 kg
Kulturystyka + Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn
(zwycięzcy poszczególnych kategorii) OPEN

W kategoriach kulturystyka, kulturystyka klasyczna dopuszcza się 1 kg nadwagi (z uwagi na rozgrywanie zawodów na dwa tygodnie przed Mistrzostwami Polski).

W przypadku zgłoszenia dużej liczby zawodników (powyżej 20) w którejś z kategorii np. fitness plażowe (wszechkategoria), organizator dopuszcza podział tych kategorii na wzrostowe.

Uwaga!
W przypadku braku 3 zawodników w którejś z kategorii, kategorie będą w miarę możliwości łączone.
Dopuszcza się możliwość startu jednego zawodnika w dwóch kategoriach wiekowych, (np.: weteran w kulturystyce oraz kulturystyce mężczyzn), po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przy weryfikacji oraz uiszczeniu odrębnej opłaty startowej.

8. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na naradzie technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „trener”. Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:
– drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
– drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

9. PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW

10 kwietnia 2016 r. (niedziela)

ELIMINACJE I PÓŁFINAŁY – godz. 9:00
Kulturystyka Debiutantów wszechwag (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe,
porównania)
Kulturystyka Klasyczna Juniorów: wszechkategoria, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe,
porównania)
Kulturystyka Juniorów: wszechwag, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe,
porównania)
Kulturystyka Weteranów: wszechwag, (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe,
porównania)
Fitness Sylwetkowe Kobiet: wszechkategoria, (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: do 180 cm (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe,
porównania)
+180 cm (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe,
porównania)
Bikini Fitness Kobiet: do 166 cm, (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
+ 166 cm, (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Fitness Plażowe Mężczyzn wszechkategoria, (1 runda – zwroty i porównania)
Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe,
porównania)
80 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe,
porównania)
90 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe,
porównania)
100 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe,
porównania)
+100 kg (1 runda – prezentacja, pozy obowiązkowe,
porównania)

OFICJALNE OTWARCIE ZAWODÓW – godz. 14:00
FINAŁY – godz. 14:30
Kulturystyka Debiutantów wszechwag (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Klasyczna Juniorów: wszechkategoria, (2 runda – pozy
obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Juniorów: wszechwag, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Weteranów: wszechwag, (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
BLOK DEKORACJI I (kolejność jak powyżej)
Fitness Sylwetkowe Kobiet: wszechkategoria, (2 runda – T-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: 180 cm (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
+180 cm (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
Fitness Plażowe Mężczyzn wszechkategoria, (2 runda – indywidualna prezentacja + zwroty)

BLOK DEKORACJI II (kolejność jak powyżej)
Bikini Fitness Kobiet: do 166 cm, (2 runda – T-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
+ 166 cm, (2 runda – T-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
80 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
90 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
100 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
+100 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
BLOK DEKORACJI III (kolejność jak powyżej)
Kulturystyka + Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn OPEN (pozy obowiązkowe, porównania, dogrywka)

BLOK DEKORACJI IV kategorii OPEN

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW USTALONY ZOSTAJE PO WERYFIKACJI !!!
Ostateczny program zawodów przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy szatniach oraz widocznych miejscach na hali. Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu. Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, inne w ogóle mogą nie zostać rozegrane, co wpływa na kolejność startu!!!

10. PUNKTACJA DRUŻYNOWA
Do punktacji drużynowej wliczane są wyniki sześciu najlepszych zawodniczek i/lub zawodników z danego klubu, wg punktacji obowiązującej w IFBB.

11. NAGRODY:
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I WETERANÓW:
We wszystkich kategoriach za miejsca od I do III – medale, puchary, dyplomy.
We wszystkich kategoriach za miejsce od IV do VI – dyplomy.
W kategorii „Kulturystyka + Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn OPEN” za I miejsce nagroda, puchar i dyplom. Do puli nagród wchodzą nagrody rzeczowe i suplementy odżywkowe – w zależności od ostatecznej liczby i hojności sponsorów.
Drużynowo: za miejsce od I do III puchary i dyplomy.

12. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.

14. INFORMACJE
Szczegółowych informacji o imprezie udziela: Jerzy Szymański – telefon kom.: 501 585 311.

Zatwierdzam // Organizator
mgr inż. Andrzej Michalak // Jerzy Szymański
Wiceprezes PZKFiTS // Prezes K.S. „Olimp” Zabrze

WAŻNE !!!
Wymagania odnośnie stroju:
W żadnej z konkurencji kobiecych nie wolno używać pantofli na koturnach (platformach)
Dozwolona grubość podeszwy to maksymalnie 1 cm, wysokość szpilki – 12 cm.
Nie wolno używać majteczek bikini w formie stringów.
Nie wolno mieć na ciele (pępek, twarz) kolczyków ani innych metalowych ozdób. Dozwolone są tylko kolczyki w uszach oraz skromna biżuteria (bransoletki) na nadgarstkach plus obrączka na palcu.
Nie wolno używać łatwościeralnych bronzerów, nanoszonych tuż przed wyjściem na scenę.

AKTUALNE LIMITY WAGI CIAŁA ZAWODNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD WZROSTU
W FITNESS MĘŻCZYZN ORAZ KULTURYSTYCE KLASYCZNEJ
JUNIORZY:
Fitness mężczyzn: Maks. waga ciała [kg] = wzrost [cm] – 100
Kulturystyka klasyczna:
Wzrost do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = wzrost [cm] – 100
Wzrost do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 1 [kg]
Wzrost do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 3 [kg]
Wzrost do 190 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost do 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4,5 [kg]
Wzrost powyżej 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 5 [kg]

WETERANI
Kulturystyka klasyczna:
Wzrost do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = wzrost [cm] – 100
Wzrost do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 6 [kg]
Wzrost do 190 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 8 [kg]
Wzrost do 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 9 [kg]
Wzrost powyżej 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 10 [kg]

2016 Regulamin Mistrzostwa Śląska 2016 – Chorzów – Regulamin do pobrania http://pzkfits.pl/wp-content/uploads/2016/03/2016-MSlaska-2016.pdf 
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 6 Napisanych postów 8 Wiek 22 lat Na forum 6 lat Przeczytanych tematów 200
Jak to jest z widzami? Bo nigdzie nie potrafię znaleźć o tym informacji, jeszcze nigdy nie byłem na zawodach kulturystycznych, a to jest blisko mnie więc jeśli by się dało to bym się wybrał. W sensie czy za wejście jest jakaś opłata i od której godziny można wchodzić? Z góry dzięki za pomoc
6
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 6 Na forum 6 lat Przeczytanych tematów 147
na Mistrzostwach Polski i PP jest ok 30zł
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 6 Na forum 6 lat Przeczytanych tematów 147
w Bytowie rok temu nie było, nie wiem jak w tym roku, także myślę jak się przygotujesz na 30 pln to ci wystarczy :)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 10675 Napisanych postów 71694 Wiek 35 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 947009
w Bytowie w tym roku była jakaś opłata , ale nie kojarzę ile

xXJohnyXx
Jak to jest z widzami? Bo nigdzie nie potrafię znaleźć o tym informacji, jeszcze nigdy nie byłem na zawodach kulturystycznych, a to jest blisko mnie więc jeśli by się dało to bym się wybrał. W sensie czy za wejście jest jakaś opłata i od której godziny można wchodzić? Z góry dzięki za pomoc


Różnie to bywa, z reguły jest informacja w regulaminie - jak nie ma, to najprościej zadzwonić do organizatora , zapytać.
Z reguły za wejście jest jakaś niewielka opłata rzędu 10-20zł, na większe imprezy trochę więcej jak już kolega napisał powyżej.
WEjdzie spokojnie już na weryfikacje , akurat na Śląsku nigdy do tej pory nie byłem i w tym roku też mnie nie będzie ale pewnie jest podobnie jak w innych miejscach. Program zawodów jak i informacje o weryfikacjach zawsze są podane w regulaminie - tutaj też


Zmieniony przez - Banan w dniu 2016-04-07 14:02:37
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 6 Napisanych postów 8 Wiek 22 lat Na forum 6 lat Przeczytanych tematów 200
Wielkie dzięki za pomoc
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4263 Napisanych postów 48338 Wiek 31 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 518526
kilka fotek z weryfikacji autorstwa Sylwestra Szymczuka - z naszego forum startuje parę osób, jednak na fotki załapał się tylko Jan Olejko (ojan) i Jacek Ratusznik (Jaca89) oraz z niestartujących Państwo ŚliczniZmieniony przez - ASNF w dniu 2016-04-09 21:48:31
3
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4263 Napisanych postów 48338 Wiek 31 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 518526


...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4263 Napisanych postów 48338 Wiek 31 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 518526


...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4263 Napisanych postów 48338 Wiek 31 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 518526


1
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4263 Napisanych postów 48338 Wiek 31 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 518526

Zmieniony przez - ASNF w dniu 2016-04-09 21:50:54
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

RELACJA MP W FITNESS i GP Polski w FIT MODEL - BIAŁYSTOK 16-17 kwietnia 2016 r.

Następny temat

REGULAMIN XXX OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W KULTURYSTYCE I FITNESS SŁUPSK 2016

Wheya