SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

PUCHAR POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS 2015, MROZY 17-18.10.2015 r.

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

słowa kluczowe: , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 41775

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 10825 Napisanych postów 71808 Wiek 35 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 948296


REGULAMIN PUCHARU POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS
(Eliminacje do reprezentacji Polski na MŚ Mężczyzn w Kulturystyce i Kulturystyce Klasycznej oraz MŚ w Fitness 2015 r.)

17-18 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
MROZY (Powiat Mińsk Mazowiecki)


1. HONOROWY PATRONAT
Poseł na Sejm RP – Pan Czesław Mroczek
Starosta Miński – Pan Antoni Jan Tarczyński
Burmistrz Miasta Mrozy – Pan Dariusz Jaszczuk

2. ORGANIZATORZY
Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
Miński Klub Sportowy KWADRAT

3. PARTNERZY
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mrozach

4. TERMIN I MIEJSCE
Puchar Polski odbędzie się:
18 października 2015 r.
w Hali Sportowej
przy ul. Licealnej 7
w Mrozach

5. UCZESTNICTWO
W Pucharze Polski mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku (tel.022 550 09 67). Każdy klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2015 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą licencję PZKFiTS na 2015 rok. Wysokość opłaty podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFiTS na 2015 rok, dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”. Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
Bank PKO SA, nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok.427, Warszawa, (e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 022 55009 67). Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

UWAGA:
Każda zawodniczka/zawodnik uczestniczący w Pucharze Polski może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej.

6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 09 października 2015 r. wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod poniższym adresem: http://pzkfits.pl/ppkif-2015/
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.
W zgłoszeniu każda zawodniczka lub zawodnik musi podać:
imię i nazwisko
klub/stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje
dokładną datę urodzenia
kategorię w której zamierza startować
adres e-mail
Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat/tytułem) i dopiskiem „PP”, należy wpłacić na konto:
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim nr konta: 49 9226 0005 0010 0107 2000 0010
Obowiązuje wpisowe w wysokości 60 zł od zawodniczki/zawodnika.
Kulturyści niepełnosprawni na wózkach zwolnieni są od opłat wpisowego.
W przypadku zgłoszenia się zawodniczki/zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego zgłoszenia pisemnego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.
Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
negatywnej weryfikacji,
rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

7. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy Pucharu Polski przyjeżdżają w dniu 17 października 2015 roku (sobota), i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne od godziny 15:00 we wskazanym pomieszczeniu w Hali Sportowej ul. Licealna 7 w Mrozach (powiat Mińsk Mazowiecki)
UWAGA
Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w hotelach.

8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników Pucharu Polski odbędzie się 17 października 2015 roku (sobota), w godzinach 17:00-19:00, we wskazanym pomieszczeniu w Hali Sportowej, ul. Licealna 7, w Mrozach (powiat Mińsk Mazowiecki, przy trasie kolejowej Warszawa – Siedlce), w kolejności zgodnej z planowanym programem zawodów.
Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodniczki/zawodnika nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.
Zawodniczki i zawodnicy stają do weryfikacji w stroju startowym do rundy oceny sylwetki.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładna datę urodzenia
- własną Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2015 rok (lub potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej)
- własną Kartę Zawodnika PZKFiTS
- zaświadczenie lekarskie, pozwalające na start w zawodach sylwetkowych lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca
- dowód wniesienia opłaty startowej.
- Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą stroje startowe do wszystkich rund oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stany technicznego nagrania Organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się 17 października 2015 roku ok. godziny 19:00 we wskazanym pomieszczeniu w Hali Sportowej ul. Licealna 7 w Mrozach (powiat Mińsk Mazowiecki), na której ogłoszony zostanie ostateczny program zawodów.

9. KATEGORIE
Kulturystyka mężczyzn: wszechwag.
Kulturystyka klasyczna mężczyzn wszechkategoria
Fitness mężczyzn wszechkategoria
Fitness plażowe mężczyzn (męska sylwetka) wszechkategoria
Fitness atletyczne kobiet (kobieca sylwetka) wszechkategoria
Fitness sylwetkowe kobiet wszechkategoria
Bikini fitness kobiet wszechkategoria
Fitness kobiet wszechkategoria
Kulturystyka osób niepełnosprawnych (mężczyzn) na wózkach: wszechkategoria
Pary mieszane – tylko jako eliminacje do MŚ

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA :
– MŚ Mężczyzn w Kulturystyce i Kulturystyce Klasycznej – Benidorm, 05-09.11.2015
– MŚ w Fitness – Budapeszt, 13-16.11.2015
Wszystkie kategorie rozgrywane jako open (wszechwag) są jednocześnie rundami eliminacyjnymi do reprezentacji Polski. Dodatkowe rundy eliminacyjne nie będą rozgrywane.

10. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
Zgodnie z zasadami IFBB, na zawodach nie można już używać bronzerów łatwo ścieralnych. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wejściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę.
Podczas weryfikacji zawodniczka/zawodnik otrzymuje od Organizatora identyfikator ,,Zawodnik” (opaska na rękę), który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki.
W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikator „Trener” (opaska na rękę). Liczba wydanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu/stowarzyszenia, tj.:
drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

11.PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW
18 października 2015 roku (niedziela) – godzina 10:00 (hala sportowa w Mrozach):
Eliminacje i półfinały
Fitness kobiet (1 runda – programy dowolne)
Fitness mężczyzn (1 runda – programy dowolne)
Fitness sylwetkowe kobiet (1 runda – ocena sylwetki w dowolnym bikini)
Fitness atletyczne kobiet (1 runda – zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)
Fitness plażowe mężczyzn (1 runda – zwroty, porównania)
Kulturystyka klasyczna mężczyzn (1 runda – zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)
Fitness kobiet (2 runda – ocena sylwetki w dowolnym bikini)
Fitness mężczyzn (2 runda – ocena sylwetki)
Kulturystyka mężczyzn (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Bikini-fitness kobiet (1 runda – ocena sylwetki w dowolnym bikini)
Pary mieszane (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)

OFICJALNE OTWARCIE: godzina 15:00
Finały:
Fitness kobiet (3 runda – programy dowolne)
Fitness mężczyzn (3 runda – programy dowolne)
Fitness sylwetkowe kobiet (2 runda – T-walking + ocena sylwetki)
Fitness atletyczne kobiet (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
Fitness atletyczne kobiet (3 runda – programy dowolne)
Bikini fitness kobiet (2 runda –T-walking + ocena sylwetki)
I Blok dekoracji: fitness sylwetkowe kobiet, fitness atletyczne kobiet, bikini fitness kobiet
Kulturystyka na wózkach (pozy obowiązkowe, programy dowolne, dekoracja)
Fitness kobiet (4 runda – ocena sylwetki)
Fitness mężczyzn (4 runda – ocena sylwetki)
Fitness plażowe mężczyzn (2 runda – prezentacja indywidualna, zwroty)
II Blok dekoracji: fitness kobiet, fitness mężczyzn, fitness plażowe mężczyzn,
Kulturystyka klasyczna mężczyzn (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
Kulturystyka klasyczna mężczyzn (3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka mężczyzn (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
Kulturystyka mężczyzn (3 runda – programy dowolne)
III Blok dekoracji: kulturystyka klasyczna i kulturystyka mężczyzn
Pary mieszane (eliminacje) (2 runda – program dowolny)

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW BĘDZIE ZATWIERZONY PO WERYFIKACJI!!!
Ostateczny program zawodów przekazany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszony przy szatniach oraz w widocznych miejscach na hali. Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu. Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać rozegrane tylko w rundach finałowych lub w ogóle mogą nie zostać rozegrane, co wpływa na kolejność startu.

12. PUNKTACJA DRUŻYNOWA
Do punktacji drużynowej wliczane są wyniki siedmiu najlepszych zawodniczek i/zawodników z danego klubu, według punktacji obowiązującej w IFBB.

13. NAGRODY
Wysokość nagród ustalana jest corocznie w zależności od poziomu i sukcesu w danej dyscyplinie. Do puli nagród wchodzą nagrody finansowe, rzeczowe i suplementy odżywkowe.
Obowiązek podatkowy, jeżeli zaistnieje, leży po stronie osoby nagrodzonej.
W przypadku niepełnej liczby finalistów w danej kategorii (mniejszej niż 3 zawodników) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w podziale nagród.
We wszystkich kategoriach zawodniczki/zawodnicy otrzymują pamiątkowe statuetki oraz dyplomy za miejsca od I do VI.
Nagrody finansowe za miejsca od I do III.
Za zwycięstwo drużynowe – drużyna otrzymuje pamiątkową statuetkę.
Dyplomy za miejsce od I do III.

14. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

15. POSTANOWINIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł na rzecz Organizatora.

16. INFORMACJE
Szczegółowych informacji o imprezie udziela Albert Szczygielski, telefon kom.: 724 521 827.

Zatwierdzam: mgr inż. Andrzej Michalak
Organizator: Albert Szczygielski Wiceprezes PZKFiTS Prezes Mińskiego Klubu Sportowego KWADRAT
11.09.2015 r
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 10825 Napisanych postów 71808 Wiek 35 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 948296
PUCHAR POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS - ZGŁOSZENIA

Bikini fitness kobiet wszechkategoria
Agata Piskor
Agnieszka Glenszczyk
Agnieszka Hajdukiewicz
Aleksandra Kołodziejczyk
Anna Dolata
Anna Kapusta
Dominika Plak
Edyta Tamilewska
Ewelina Szala
Izabela Bogaczewicz
Jadwiga Olejnik
Karolina Janowska
Karolina Sitkowska
Katarzyna Chłopecka
Klaudia Ignasiak
Krystyna Hawlena Krzeminska
Magdalena Kaleta
Małgorzata Flis
Marta Kwiatkowska
Matylda Tadyszak
Monika Depczyńska
Natalia Huzij
Natalia Pigoń
Paula Lewczuk
Paula Mocior
Svitłana Nymyrowska
Sylwia Leśniewska
Sylwia Sobota
Żaneta Szlęzak

Fitness atletyczne kobiet (kobieca sylwetka) wszechkategoria
Agnieszka Łuczak
Diana Dudziak
Małgorzata Malikowska-Pikula
Małgorzata Dąbrowska
Renata Gorzelańczyk
Fitness kobiet wszechkategoria
Aleksandra Kępa
Aleksandra Kostępska
Marta Sawiniec

Fitness mężczyzn wszechkategoria
Kamil Gigoń
Mateusz Milczuk
Michał Głąbiński
Mirosław Kaźmierczak

Fitness plażowe mężczyzn (męska sylwetka) wszechkategoria
Adrian Dziełak
Artur Baś
Bartłomiej Szymalski
Bartłomiej Kuczer
Bartłomiej Mazurkiewicz
Bartłomiej Szymalski
Damian Kokowicz
Daniel Myszkowski
Kacper Młynarkiewicz
Kamil Anuszkiewicz
Krystian Kilarecki
Łukasz Strzelecki
Maciej Pawluk
Mateusz Sowa
Michał Łuszczki
Michał Aumiler
Piotr Zieliński
Rafał Rużyło
Rafał Zabawa
Tomasz Dabrowski
Tomasz Korzeniowski
Tomasz Kuchowicz
Tomasz Politowski
Władysław Tsydzik

Fitness sylwetkowe kobiet wszechkategoria
Agnieszka Poborca
Agnieszka Podsiadła
Joanna Ganske
Joanna Litawa
Katarzyna Bieniek
Katarzyna Dudek
Katarzyna Skrzypiec
Sonia Świetlik
Sylwia Śliczna

Kulturystyka klasyczna mężczyzn wszechkategoria
Artur Szmidt
Dawid Damasik
Hubert Kulczyński
Jacek Ratusznik
Jakub Siemek
Jakub Parjaszewski
Jarosław Kwit
Konrad Lewicki
Krzysztof Studziński
Łukasz Kmuk
Maciej Frelikowski
Maciej Jantas
Marcin Osiński
Marcin Staroń
Marek Ledwochowski
Mariusz Wasilczuk
Mateusz Buakcki
Mateusz Kołkowski
Michał Krzysztofik
Mikołaj Ludwin
Paweł Staniecki

Kulturystyka mężczyzn: wszechwag
Dominik Czornak
Emanuel Sobieszczyk
Jakub Potocki
Miron Heinze
Paweł Żukowski
Sebastian Szmyt
Szymon Łada
Tomasz Michalewski
Tomasz Kornalewski
Wieslaw Cisowski
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 63 Napisanych postów 762 Wiek 29 lat Na forum 8 lat Przeczytanych tematów 9814
Będę na pewno :)

Forma z niedzieli :)oraz z wczorajszego ( poniedziałkowego) treningu :)

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 22 Napisanych postów 2638 Wiek 39 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 22660
Zapomnieliscie o"MINI HULKU"Marcinie Koselu w open.życiowa forma...151cm,75kg!!!masakrator!

I'LL BE BACK BIGGER,BETTER AND MORE BAD!!TOTAL FULLBLOWN!
Odżywki, Suplementy na SFD - Kreatyna, CLA, Aminokwasy, Karnityna, HMB, Białko</a>
Odchudzanie na SFD - Dieta, odchudzanie, spalacze tłuszczu, ćwiczenia karnityna, ładny brzuszek</a>

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 10825 Napisanych postów 71808 Wiek 35 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 948296
Nikt nie zapomniał, tylko wrzucone listy były to aktualne listy od PZKiFTS na tamten dzień, na pewno dojdzie jeszcze parę znanych osób i szczegółowe listy umieścimy w dniu zawodów już będąc na miejscu
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4268 Napisanych postów 48354 Wiek 31 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 518655
Jakub Potocki tydzień przed
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 497 Napisanych postów 2830 Wiek 48 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 121546
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4268 Napisanych postów 48354 Wiek 31 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 518655
Sylwia Sobota 4 dni przed

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4268 Napisanych postów 48354 Wiek 31 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 518655
Jakub Potocki 2 dni przed

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 6 Napisanych postów 440 Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 24756
Orientujecie się ile kosztuję wstęp w niedziele ?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 10825 Napisanych postów 71808 Wiek 35 lat Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 948296
Zapewne jak na większości takich imprez około 20-30zł
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

KOMUNIKAT PZKFiTS (3)2015 - UCZESTNICTWO W ARNOLD CLASSIC EUROPE

nutloveb