SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W KULTURYSTYCE I FITNESS MYSŁOWICE, 14-15 KWIETNIA 2018 r.

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

Ilość wyświetleń tematu: 4127

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4466 Napisanych postów 48876 Wiek 33 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 521574
OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W KULTURYSTYCE I FITNESS MYSŁOWICE, 14-15 KWIETNIA 2018 r. - REGULAMIN


1. ORGANIZATORZY
- Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
- Klub Sportowy „OLIMP” Zabrze
- Śląski Okręgowy Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
- Urząd Miasta Mysłowice

2. TERMIN I MIEJSCE
Ogólnopolskie Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness, odbędą się w dniach
14-15 kwietnia 2018 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Bończyka 32, 41-400 Mysłowice

3. UCZESTNICTWO

W Ogólnopolskich Mistrzostwach Śląska mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67). Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2018 rok.
Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).

Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2018 rok.
Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.

Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2018 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”.

W przypadku opłacania wpisowego w dniu weryfikacji, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
- negatywnej weryfikacji,
- rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
- spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 06 kwietnia 2018 r. (najpóźniej 7 dni przed startem) wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie pzkfits.pl pod poniższym adresem:

https://www.pzkfits.pl/rejestracja/myslowice2018/16/

BARDZO PROSIMY O TERMINOWE ZGŁASZANIE DO ZAWODÓW W CELU EWENTUALNEGO POSZERZENIA ILOŚCI KATEGORII STARTOWYCH!!!

Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty. UWAGA!!!

Zgodnie z komunikatem finansowo - organizacyjnym PZKFiTS na 2018 rok opłata za nieterminowe zgłoszenie zawodnika wynosi 100 zł od osoby.

W zgłoszeniu każdy zawodnik / zawodniczka musi podać:
- imię i nazwisko,
- dokładną datę urodzenia,
- klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w barwach którego startuje,
- dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować, (wzrostowa lub wagowa),
- adres e-mail,
- telefon kontaktowy.

Do zgłoszenia można załączyć podkład do programu dowolnego w formacie mp3. Nazwa załączonego pliku powinna zawierać imię i nazwisko oraz kategorię w której zawodnik zamierza wystartować (bez polskich znaków).

Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 100 zł od zawodniczki/zawodnika.

Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem (w polu: temat / tytułem) imienia i nazwiska zawodnika i dopiskiem „Mistrzostwa Śląska” należy wpłacić na konto:
BANK PEKAO SA
Nr konta 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
PZKFiTS
ul. Mangalia 4, Warszawa

5. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 14 kwietnia 2018 r. (sobota) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne w godz. 10:00 – 13:00 w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Bończyka 32 w Mysłowicach.

Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów i działaczy w EuroHOTEL w Katowicach, przy ul. Nałkowskiej 10, tel. +48 (32) 255-46-82; www.eurohotelkatowice.pl.

Wszyscy zainteresowani zakwaterowaniem proszeni są o bezpośredni kontakt z recepcją hotelu tel. +48 (32) 255-46-82; www.eurohotelkatowice.pl . Polecamy również zakwaterowanie w hotelu TROJAK w Mysłowicach, również po wcześniejszym kontakcie: tel. +48 32 222 50 91, [email protected].

6. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 r. (sobota) w godz. 10:00 – 13:00 w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Bończyka 32 w Mysłowicach w kolejności zgodnej z planowanym programem zawodów.

Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika / zawodniczki nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia,
- potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej zawodnika PZKFiTS),
- zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start w zawodach lub aktualną Książeczkę Zdrowia
Sportowca,

- dowód wniesienia opłaty startowej (wydruk dokonania wcześniejszego przelewu lub KP wystawione na zawodach)

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą wszystkie stroje startowe oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego (kulturystyka mężczyzn, kulturystyka klasyczna). W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się na Hali, bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji, około godz. 13:15, na której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów.


7. KATEGORIE:
Juniorzy (16-23 lata):
Kulturystyka Klasyczna Juniorów:
Kulturystyka Juniorów:
Bikini Fitness Juniorek:
Fitness Sylwetkowe Juniorek:
Fitness Plażowe Juniorów:

Weterani:
Bikini Fitness Weteranek (+35 lat):
Kulturystyka Weteranów (+40 lat)

Seniorki i Seniorzy:
Fitness Sylwetkowe Kobiet:

Bikini Fitness Kobiet:
Wellness Fitness Kobiet:

Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn:
open (możliwy podział na kategorie wzrostowe)
do 160 cm
do 164 cm
do 168 cm
do 172 cm
+ 172 cm open
do 175 cm
do 180 cm
+180 cm

Fitness Plażowe Mężczyzn:
do 173 cm
do 179 cm
do 182 cm
+ 182 cm

Fitness Plażowe Atletyczne Mężczyzn: open
Fitness Atletyczne Kobiet: open
Kulturystyka Mężczyzn:
70 kg
75 kg
80 kg
85 kg
90 kg
100 kg
+100 kg

Kulturystyka Mężczyzn OPEN
(zwycięzcy poszczególnych kategorii)

Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn OPEN
(zwycięzcy poszczególnych kategorii)

Bikini Fitness Kobiet OPEN
(zwyciężczynie poszczególnych kategorii)

Fitness Plażowe Mężczyzn OPEN
(zwycięzcy poszczególnych kategorii)

DRUŻYNOWO

W kategoriach kulturystyka, kulturystyka klasyczna dopuszcza się 1 kg nadwagi (z uwagi na rozgrywanie zawodów na tydzień przed Mistrzostwami Polski).

Uwaga!

W przypadku braku 3 zawodników w którejś z kategorii, kategorie będą w miarę możliwości łączone. Dopuszcza się możliwość startu jednego zawodnika w dwóch kategoriach (juniorów i weteranów także w seniorach), po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przy weryfikacji oraz uiszczeniu odrębnej opłaty startowej.

8. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na naradzie technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „trener”. Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:

- drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
- drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.


Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

9. PROGRAM ZAWODÓW - SOBOTA !!!

ELIMINACJE I PÓŁFINAŁY – godz. 15:00
Kulturystyka Klasyczna Juniorów: OPEN (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Juniorów: OPEN (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Bikini Fitness Juniorek: OPEN (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Fitness Sylwetkowe Juniorek: OPEN (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Fitness Plażowe Juniorów: OPEN (1 runda – zwroty i porównania)
Fitness Atletyczne Kobiet: OPEN (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Weteranów (+40 lat): OPEN (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
FINAŁY:
Kulturystyka Klasyczna Juniorów: OPEN (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Juniorów: OPEN (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
Bikini Fitness Juniorek: OPEN (2 runda – I-walking, zwroty x 2)
Fitness Sylwetkowe Juniorek: OPEN (2 runda – I-walking, zwroty x 2)
Fitness Plażowe Juniorów: OPEN (2 runda – indywidualna prezentacja + zwroty x 2)
Fitness Atletyczne Kobiet: OPEN (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne, 60 s)
Kulturystyka Weteranów (+40 lat): OPEN (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
I BLOK DEKORACJI (kolejność jak powyżej)
PROGRAM ZAWODÓW – NIEDZIELA, GODZ. 10:00
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: do 175 cm (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: do 180 cm (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: +180 cm (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: do 175 cm (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: do 180 cm (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn: +180 cm (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
II BLOK DEKORACJI
Kulturystyka Klasyczna OPEN + dekoracja
Fitness Sylwetkowe Kobiet: OPEN (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini Fitness Weteranek OPEN (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Fitness Plażowe Mężczyzn: do 173 cm (1 runda – zwroty i porównania)
Fitness Plażowe Mężczyzn: do 179 cm (1 runda – zwroty i porównania)
Fitness Plażowe Mężczyzn: do 182 cm (1 runda – zwroty i porównania)
Fitness Sylwetkowe Kobiet: OPEN (2 runda – I-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)


Bikini Fitness Weteranek: OPEN (2 runda – I-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Fitness Plażowe Mężczyzn: do 173 cm (2 runda – indywidualna prezentacja + zwroty)
Fitness Plażowe Mężczyzn: do 179 cm (2 runda – indywidualna prezentacja + zwroty)
Fitness Plażowe Mężczyzn: do 182 cm (2 runda – indywidualna prezentacja + zwroty)
III BLOK DEKORACJI
Bikini Fitness Kobiet: do 160 cm (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini Fitness Kobiet: do 164 cm (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Fitness Plażowe Mężczyzn: + 182 cm (1 runda – zwroty i porównania)
Fitness Plażowe Atletyczne: OPEN (1 runda – zwroty i porównania)
Bikini Fitness Kobiet: do 160 cm (2 runda – I-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini Fitness Kobiet: do 164 cm (2 runda – I-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Fitness Plażowe Mężczyzn: + 182 cm (2 runda – indywidualna prezentacja + zwroty)
Fitness Plażowe Atletyczne: OPEN (2 runda – indywidualna prezentacja + zwroty)

IV BLOK DEKORACJI

Fitness Plażowe Mężczyzn OPEN + Dekoracja

Bikini Fitness Kobiet: do 168 cm (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini Fitness Kobiet: do 172 cm (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini Fitness Kobiet: + 172 cm (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Mężczyzn: 75 kg (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Mężczyzn: 80 kg (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Mężczyzn: 85 kg (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Bikini Fitness Kobiet: do 168 cm (2 runda – I-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini Fitness Kobiet: do 172 cm (2 runda – I-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini Fitness Kobiet: + 172 cm (2 runda – I-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka Mężczyzn: 70 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Mężczyzn: 75 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Mężczyzn: 80 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
V BLOK DEKORACJI
Bikini Fitness Kobiet OPEN + dekoracja
Kulturystyka Mężczyzn: 85 kg (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Mężczyzn: 90 kg (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Wellness Fitness Kobiet: OPEN (1 runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka Mężczyzn: 100 kg (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Mężczyzn: +100 kg (1 runda – pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka Mężczyzn: 85 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Mężczyzn: 90 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)


Wellness Fitness Kobiet: OPEN (2 runda – I-walking, ocena sylwetki w stroju bikini)
Kulturystyka Mężczyzn: 100 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)
Kulturystyka Mężczyzn: +100 kg (2 runda – pozy obowiązkowe, dogrywka)
(3 runda – programy dowolne)

VI BLOK DEKORACJI

Kulturystyka Mężczyzn OPEN + Dekoracja

WYNIKI PUNKTACJI DRUŻYNOWEJ

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW USTALONY ZOSTAJE PO WERYFIKACJI !!!

Ostateczny program zawodów przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy szatniach oraz widocznych miejscach na hali. Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu. Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, mogą dojść kolejne kategorie wzrostowe, inne w ogóle mogą nie zostać rozegrane, co wpływa na kolejność startu!!!

10. PUNKTACJA DRUŻYNOWA

Do punktacji drużynowej wliczane są wyniki sześciu najlepszych zawodniczek i/lub zawodników z danego klubu, wg punktacji obowiązującej w IFBB.

11. NAGRODY:
We wszystkich kategoriach za miejsca od I do III – medale, puchary, dyplomy.
We wszystkich kategoriach za miejsce od IV do VI – dyplomy.

W kategoriach: Kulturystyka; Kulturystyka Klasyczna Mężczyzn; Bikini Fitness Kobiet i Fitness Plażowe Mężczyzn OPEN za I miejsce nagroda, puchar i dyplom.
Drużynowo: za miejsce od I do III puchary i dyplomy.

12. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.

14. INFORMACJE
Szczegółowych informacji o imprezie udziela: Jerzy Szymański - telefon kom.: 501 585 311.

Zatwierdzam Organizator mgr inż. Andrzej Michalak Jerzy Szymański Wiceprezes PZKFiTS Prezes K.S. „Olimp” Zabrze 26.03.2018 r

WAŻNE !!!
Wymagania odnośnie stroju:

W żadnej z konkurencji kobiecych nie wolno używać pantofli na koturnach (platformach)
Dozwolona grubość podeszwy to maksymalnie 1 cm, wysokość szpilki – 12 cm.
Nie wolno używać majteczek bikini w formie stringów.

Nie wolno mieć na ciele (pępek, twarz) kolczyków ani innych metalowych ozdób, za wyjątkiem obrączki ślubnej na palcu.

W konkurencji bikini, wellness i fitness sylwetkowe dozwolone są kolczyki w uszach oraz skromna biżuteria (bransoletki) na nadgarstkach.

Nie wolno używać łatwościeralnych bronzerów, nanoszonych tuż przed wyjściem na scenę.

Uwaga: Program dowolny w fitness atletycznym kobiet został wydłużony do 60 sekund!!!

AKTUALNE LIMITY WAGI CIAŁA ZAWODNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD WZROSTU W KULTURYSTYCE KLASYCZNEJ JUNIORÓW:
Wzrost do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = wzrost [cm] – 100

Wzrost do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 1 [kg]
Wzrost do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 3 [kg]
Wzrost do 190 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost do 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4,5 [kg]
Wzrost powyżej 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 5 [kg]

Kulturystyka klasyczna mężczyzn:
Wzrost do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = wzrost [cm] – 100
Wzrost do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 7 [kg]
Wzrost do 190 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 9 [kg]
Wzrost do 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 11 [kg]

Wzrost powyżej 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 13 [kg]
1
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 2607 Napisanych postów 13498 Wiek 28 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 468659
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4466 Napisanych postów 48876 Wiek 33 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 521574
jak się ukażą to dodamy
1
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4466 Napisanych postów 48876 Wiek 33 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 521574
Wyniki zawodów na stronie PZKFiTS => TUTAJ
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

REGULAMIN XX ZAWODÓW KULTURYSTYCZNYCH O PUCHAR WÓJTA GMINY KUNICE 'HERKULES 2018' KUNICE 28.04.2018

WHEY premium