SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fitness - Katowice 20-22.04.2012

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

słowa kluczowe: , , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 39296

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 136 Wiek 41 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 1156
R E G U L A M I N
XXXVI MISTRZOSTWA POLSKI
W KULTURYSTYCE I FITNESS

ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY
KATOWICE
20-22 kwietnia 2012 r.
1. HONOROWY PATRONAT
Prezydent Miasta Katowice – Piotr USZOK
2. ORGANIZATORZY
Prezydent Miasta Katowice,
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Katowicach
Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
PZKFiTS
Śląski Okręgowy Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego,
Klub Sportowy „Olimp” w Zabrzu.
3. TERMIN I MIEJSCE
XXXVI Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fitness, zwane dalej „zawodami”, odbędą się:
w dniach 20-22 kwietnia 2012 r.
sala koncertowa Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
Plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice
4. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych
w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67). Każdy Klub biorący udział
w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2012 rok. Każdy startujący musi mieć
opłaconą Licencję PZKFiTS na 2012 rok. Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWOORGANIZACYJNYM
PZKFITS na 2012 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce
„Komunikaty”.
Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze
PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 22-55-00-967). Opłaty wnoszone
bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
UWAGA: Każdy zawodnik uczestniczący w Mistrzostwach Polski może wystąpić tylko w jednej kategorii
indywidualnej i w kategorii par.
5. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących przyjmowane będą do dnia 15 kwietnia 2012 r. na adres:
Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu
41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 315
e-mail: jerzyszymanski@interia.pl
tel. 501 585 311
W zgłoszeniu należy podać:
- imię i nazwisko zawodnika/ zawodniczki,
- dokładną datę urodzenia zawodnika/ zawodniczki,
- klub/ stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje zawodnik/ zawodniczka,
- kategorię startową, w której zamierza wystartować zawodnik/ zawodniczka,
wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty startowej wpisowego od każdego zawodnika / zawodniczki. Kwotę
z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat / tytułem) i dopiskiem „MP KIF KATOWICE”
należy wysłać na konto: ING Bank Śląski Oddział Zabrze 95 1050 1588 1000 0023 0682 7755
Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 60,00 zł od zawodniczki/zawodnika.
W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego i wpłaty
wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
- negatywnej weryfikacji,
- rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
- spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.
Uczestnicy biorący udział wyłącznie w eliminacjach do Mistrzostw Europy Juniorów i Weteranów
w Kulturystyce i Fitness są zwolnieni z opłaty wpisowego.
Kulturyści niepełnosprawni na wózkach są zwolnieni z opłaty wpisowego.
6. PRZYJAZD
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 20 kwietnia 2012 r. (piątek) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które
będzie zorganizowane we wskazanym pomieszczeniu Hotelu „Silesian”, w Katowicach, przy ul. Szybowcowej 1.
Uczestnicy biorący udział wyłącznie w eliminacjach do Mistrzostw Europy Juniorów i Weteranów
w Kulturystyce i Fitness przyjeżdżają w dniu eliminacji tj. 21 kwietnia 2012 r. (sobota) i zgłaszają się do
Sekretariatu Zawodów w przerwie zawodów ok. godz. 14:00.
7. ZAKWATEROWANIE
Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów i działaczy w Hotelu „Silesian”, w Katowicach, przy
ul. Szybowcowej 1, tel. 32 606 88 00, który zaoferował atrakcyjne ceny również dla pozostałych uczestników
organizowanych zawodów. W tym hotelu również przewidziany jest bankiet (dla zaproszonych gości).
Wszyscy zainteresowani zakwaterowaniem proszeni są o bezpośredni kontakt z recepcją hotelu najpóźniej do
dnia poprzedzającego zawody. W przypadku braku miejsc w Hotelu Silesian, Miasto Katowice dysponuje
wystarczającą bazą noclegową. Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w hotelach.
8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się 20 kwietnia 2012 r. (piątek) w godz. 17:00 – 19:30 w lobby
konferencyjnym Hotelu „Silesian”, w Katowicach, przy ul. Szybowcowej 1, w kolejności zgodnej z planowanym
programem zawodów.
Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na Mistrzostwa, czy podlegli im zawodnicy prezentują
odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska
może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika, zawodniczki lub pary nieprzygotowanych do występu
lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.
Zawodnicy stają do weryfikacji w stroju startowym do rundy oceny sylwetki.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:
- dowód osobisty,
- licencję zawodnika,
- kartę zawodnika,
- zaświadczenie lekarskie pozwalające uprawiać kulturystykę i startować w zawodach
- dowód wniesienia opłaty startowej.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą wszystkie stroje startowe oraz płytę CD z nagraniem do programu
dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego
stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.
Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się po zakończeniu weryfikacji w sali konferencyjnej,
około godz. 19:45.
Uwaga: Kulturyści niepełnosprawni na wózkach, nie muszą stawiać się na weryfikację w piątek. Weryfikacja dla
nich odbędzie się w niedzielę, 22 kwietnia 2012 r., w sali koncertowej, podczas przerwy w zawodach, o godz.
14:00. Wszyscy kulturyści niepełnosprawni powinni nadesłać swoje zgłoszenie do zawodów w wymaganym terminie
(do dnia 15 kwietnia 2012 r.) do Organizatora.
UWAGA:
NA MISTRZOSTWACH BĘDZIE DOSTĘPNE NOWOCZESNE BRĄZOWIENIE CIAŁA
Będzie to brązowienie natryskowe oficjalnym kosmetykami IFBB firm Jan Tana i Protan. Usługa brązowienia
pistoletami natryskowymi będzie dostępna dla zawodników podczas weryfikacji w hotelu. Firma zajmująca się
brązowieniem (Polishproteam.pl) będzie do dyspozycji wszystkich chętnych już przed weryfikacją. Przybliżony koszt
brązowienia to 100 PLN. Informacje, zapisy, rezerwacja miejsc pod numerami telefonów: 604 414 123 oraz 604 575
151 lub mailowo: amartus@tlen.pl.
9. KATEGORIE:
- Fitness kobiet: kategorie: do 163 cm; +163 cm; open
- Fitness sylwetkowe kobiet: 158 cm, 163 cm, 168 cm; +168 cm; open
- Fitness mężczyzn open
- Bikini kobiet do 163 cm; do 168 cm; +168 cm, open
- Pary kulturystyczne (bez podziału na kategorie)
- Kulturystyka kobiet: 55 kg, +55 kg, open
- Kulturystyka osób niepełnosprawnych (tylko na wózkach) – open
- Kulturystyka klasyczna mężczyzn: do 168 cm, 171 cm, do 175 cm, do 180 cm i +180 cm, open
- Kulturystyka mężczyzn: 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg, open
Uwaga: PZKFiTS zastrzega sobie prawo łączenia kategorii, jeśli nie będzie co najmniej trzech zawodniczek lub
zawodników w danej kategorii.
Limity wagi ciała zawodników w zależności od wzrostu:
Fitness mężczyzn:
do 170,0 cm: (wzrost – 100) + 1
170,1-175,0 cm: (wzrost – 100) + 2
175,1-180,0 cm: (wzrost – 100) + 3
180,1 – i więcej: (wzrost – 100) + 4
Kulturystyka klasyczna mężczyzn:
Wzrost (kategoria) do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 0 [kg]
Wzrost (kategoria) do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost (kategoria) do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost (kategoria) do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 6 [kg]
Wzrost (kategoria) powyżej 180 cm:
- Dla zawodników ze wzrostem od 180,1 cm do 190 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 8 [kg]
- Dla zawodników ze wzrostem od 190,1 cm do 198 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 9 [kg]
- Dla zawodników ze wzrostem powyżej 198 cm obowiązuje następujący limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 10 [kg]
10. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
Zgodnie z zarządzeniem IFBB, na zawodach nie można już używać bronzerów łatwo ścieralnych. Opaleniznę
należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wyjściem na
scenę nakłada się już tylko oliwkę.
Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali
rozgrzewki.
W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na naradzie technicznej wydaje
kierownikom ekip identyfikatory „trener”. Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby
zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:
- drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
- drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.)
nie będą miały wstępu na zaplecze.
11. PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW
21 kwietnia 2012 r. (sobota)
Eliminacje i Półfinały – godz. 9:30
- Kulturystyka kobiet: kat. do 55 kg, +55 kg (prezentacja, pozy obowiązkowe i porównania)
- Pary kulturystyczne (prezentacja, pozy obowiązkowe i porównania)
- Fitness kobiet: kat. do 163 cm; +163 cm (I runda – program dowolny)
- Fitness mężczyzn: kat. open (I runda – program dowolny)
- Fitness sylwetkowe kobiet, kat. do 158 cm (I runda – ocena sylwetki w stroju bikini czarne)
- Fitness sylwetkowe kobiet, kat. do 163 cm (I runda – ocena sylwetki w stroju bikini czarne)
- Fitness sylwetkowe kobiet, kat. do 168 cm (I runda – ocena sylwetki w stroju bikini czarne)
- Fitness sylwetkowe kobiet, kat. +168 cm (I runda – ocena sylwetki w stroju bikini czarne)
- Fitness mężczyzn: kat. open (II runda – ocena sylwetki)
- Fitness kobiet, kat. do 163 cm (II runda – ocena sylwetki)
- Fitness kobiet, kat. +163 cm (II runda – ocena sylwetki)
- Kulturystyka klasyczna mężczyzn, kat. do 168 cm, 171 cm, do 175 cm, do 180 cm i +180 cm
(prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
- Bikini kobiet: kat. do 163 cm; 168 cm, +168 cm (I runda – ocena sylwetki w stroju bikini)
PRZERWA – do godz. 15:00
- Kulturystyka mężczyzn: kat. 65 kg; 70 kg; 75 kg; 80 kg; 85 kg; 90 kg; 100 kg; +100 kg - (prezentacja, pozy
obowiązkowe i porównania)
- Eliminacje do reprezentacji Polski na ME Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness (zawodnicy
startujący tylko w eliminacjach mogą mieć do 2 kg nadwagi w stosunku do kategorii planowanej na ME)
Ogłoszenia wyników półfinałów - będą wywieszone w:
- w holach i tablicach informacyjnych sali koncertowej Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, Plac Sejmu
Śląskiego 2, 40-032 Katowice
- w Hotelu „Silesian”, ul. Szybowcowa 1, 40-502 Katowice
22 kwietnia 2012 r. (niedziela)
Finały – godz. 9:00
- Fitness mężczyzn: open (program dowolny – wszyscy zawodnicy)
- Fitness kobiet, kat. do 163 cm, +163 cm (program dowolny – wszystkie zawodniczki)
- Kulturystyka kobiet: kat. do 55 kg; +55 kg (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
- Pary kulturystyczne (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
- Fitness mężczyzn (III runda – ocena sylwetki)
- Fitness kobiet, kat. do 163 cm, +163 cm (III runda – ocena sylwetki)
I BLOK DEKORACJI: fitness mężczyzn, fitness kobiet (wszystkie kategorie), kulturystyka kobiet (wszystkie
kategorie), pary kulturystyczne
- Kulturystyka kobiet: open + dekoracja
- Fitness kobiet: open + dekoracja
- Kulturystyka klasyczna mężczyzn: kat do 168 cm, do 171 cm, do 175 cm, do 180 cm i +180 cm
(pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
- Kulturystyka mężczyzn: kat. 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg
(pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
II BLOK DEKORACJI: kulturystyka klasyczna (wszystkie kategorie),
kulturystyka mężczyzn kat. 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg
- Kulturystyka klasyczna mężczyzn: open + dekoracja
Uwaga – zwycięzcy kategorii kulturystyka mężczyzn kat. 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg proszeni są o pozostanie do
startu w kategorii kulturystyka open w drugiej części zawodów, która zostanie rozegrana po zakończeniu rywalizacji
w pozostałych kategoriach kulturystyki mężczyzn.
PRZERWA – do godz. 16:00
- Oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski
- Kulturystyka osób niepełnosprawnych na wózkach
(prezentacja, pozy obowiązkowe, program dowolny, dekoracja)
- Fitness sylwetkowe kobiet, kat. do 158 cm,163 cm,
(II runda – ocena sylwetki, dekoracja)
- Kulturystyka mężczyzn: kat. 85 kg; 90 kg;
(pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne, dekoracja)
- Bikini kobiet: kat. do 163 cm; 168 cm, +168 cm
(II runda – ocena sylwetki, dekoracja)
- Kulturystyka mężczyzn: kat. 100 kg; +100 kg
(pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne, dekoracja)
- Fitness sylwetkowe kobiet, kat. 168 cm, + 168 cm
(II runda – ocena sylwetki, dekoracja)
- Fitness sylwetkowe kobiet: open + dekoracja
- Kulturystyka mężczyzn: open + dekoracja
- Wyniki klasyfikacji drużynowej
- Eliminacje do reprezentacji Polski na: - ME Mężczyzn i Par w Kulturystyce
- ME Kobiet w Kulturystyce i Fitness
OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW USTALONY ZOSTAJE PO WERYFIKACJI !!!
Ostateczny program zawodów przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań,
rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy
szatniach oraz widocznych miejscach na hali oraz hotelu sędziowskim. Kierownicy ekip zobowiązani są do
zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu.
Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, inne w ogóle mogą nie
zostać rozegrane, co wpływa na kolejność startu!!!
12. PUNKTACJA DRUŻYNOWA
Do klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn w Fitness oraz Kobiet w Kulturystyce wliczane są
wyniki: 2 najlepszych zawodniczek w kulturystyce, 3 w bikini, 2 w fitness i 4 w fitness sylwetkowym oraz najlepszego
zawodnika w fitness mężczyzn.
Do punktacji drużynowej Mistrzostw Polski Mężczyzn i Par w Kulturystyce wliczane są wyniki 8 najlepszych
zawodników w kulturystyce, 5 najlepszych zawodników w kulturystyce klasycznej oraz najlepszej pary.
13. NAGRODY:
Zawodnicy zajmujący I, II, III miejsce w swojej kategorii otrzymują medale, puchary oraz dyplomy.
Zawodnicy zajmujący miejsca IV-VI w swojej kategorii otrzymują dyplomy.
Zawodnik zajmujący I miejsce w kategorii OPEN otrzyma puchar.
Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy.
14. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza
złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości
200,– zł na rzecz Organizatora.
16. INFORMACJE
Wszelkich informacji o zawodach udziela biuro PZKFiTS, Telefon /022/ 550 09 67, Fax /022/ 550 09 68, e-mail:
pzkfits@pzkfits.pl
oraz Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu
41–800 Zabrze, ul. Wolności 315
e–mail: jerzyszymanski@interia.pl
Jerzy SZYMAŃSKI tel. 501 585 311
Zatwierdzam Organizator
mgr inż. Andrzej Michalak Jerzy Szymański
Wiceprezes PZKFiTS
23.03.2012
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 11 Napisanych postów 842 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 23893
Czy to forum może się dorobić jakiegoś foto reportera czy tylko liczycie na osoby będące na zawodach i ,,wklejajace " foty
Już nie mówię o relacji na żywo bądź na żywo komentarzach jakiegoś
Zawodnika np Roberta Piotrkowicza z jego żona która ma bardzo sprawne oko ?interesuje mnie polskie podwórko BB a nie ciagle podniecanie się czy Zak się ze**ral , Kai ma nowego chłopaka itp ,polskie forum
Bez polskich kluturystow
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5980 Napisanych postów 27069 Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 710518
masz relacje z mp szkół ponadpodstawowych...,mam ok 500-600 zdjec...
ale wiekszym powodzeniem cieszą sie dyskusje o tym czy colemanowi urosły dłonie, niż pierwsze kroki potencjalnych póżniejszych mistrzów.

Jeszcze są też kwestie zezwolen na zdjecia i filmy(czasem jakas firma ma wyłacznosc),opłat itp i na koncu opłacalnosc dla fotoreportera i forum...:)( od razu pisze-nie ma żadnej :)...)

Dzis aparat fotograficzny,kamere wlasciwie ma kazdy..ale jakos po zdjeciach w tematach tego nie widać...

Wiec można liczyc na to ,ze komuś bedzie się chciało porobic pare ujec i je wrzucic...
Takie zdjecia maja o wiele wieksza wartość niz komercyjne przeróbki photoshopem
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 5 Napisanych postów 148 Na forum 8 lat Przeczytanych tematów 1882
Ciekawe czy w tym roku wpuszczą głuchego. Bo chyba w tamtym niechcieli go wpusćić na zawody
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5980 Napisanych postów 27069 Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 710518
jako kibica?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 16 Napisanych postów 2580 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 31633
Chyba tylko jako kibica. Przecież Głuchowski robi karierę w federacji NAC
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 11 Napisanych postów 842 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 23893
Gluchego nie wpuścili ,a Slodkiewicz musia się wyklucic tosz to komedia .
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 5 Napisanych postów 148 Na forum 8 lat Przeczytanych tematów 1882
strongzonk-zamilcz bo nie masz pojęcia w temacie. Jako obserwatora i opiekuna startujących. Jak większość ludzi wie połowa ludzi wychodzących na mp jest od głuchego
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 5980 Napisanych postów 27069 Na forum 19 lat Przeczytanych tematów 710518
nie ma podstawy prawnej takiego działania...:)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 5 Napisanych postów 148 Na forum 8 lat Przeczytanych tematów 1882
To czemu nie został wpuszczony?
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 80 Napisanych postów 8338 Wiek 26 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 179780
to byla o tym akcja opisywał ktoś to chyba w MD, że gdyby to były prywatne zawody to mogliby nie wpuścić Głuchowskiego, ale to zawody państwowe, a oni i tak go wyprosili( nie wiem dokladnie jak to bylo)
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Ogólnopolskie Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness - Bytom 15.04.2012

Shaker