SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

Mistrzostwa Śląska , Katowice 2009

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 23529

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
BPL-G Fizjoterapeuta Moderator
Ekspert
Szacuny 1976 Napisanych postów 48980 Wiek 32 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 488748
REGULAMIN
OTWARTE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA W KULTURYSTYCE I FITNESS
JUNIOREK I SENIOREK ORAZ JUNIORÓW, SENIORÓW I
WETERANÓW
- KATOWICE 2009 -
PATRONAT:
PREZYDENT MIASTA KATOWICE
1. ORGANIZATORZY
- Śląski Okręgowy Związek Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego.
- Urząd Miasta Katowice.
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
- Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
2. TERMIN I MIEJSCE
Otwarte Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness, zwane dalej "zawodami", odbędą się w dniu 26
kwietnia 2009r. w hali Ośrodka Sportowego w Katowicach - Szopienicach przy ul. 11 Listopada 16.
Dojazd tramwajem linii 15 z przystanku spod dworca PKP w Katowicach, przy ul. 3 Maja lub
autobusem linii nr 12 spod dworca PKP.
3. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA:
Uczestnictwo:
Zawodnicy krajowi: W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy i zawodniczki zrzeszeni w
organizacjach sportowych, będących członkami PZKFiTS. Kluby wystawiające zawodników muszą
mieć opłacone składki członkowskie na bieŜący rok, a zawodnicy muszą mieć aktualne i opłacone
licencje. Informacji w tej sprawie udziela biuro Związku, tel. (0-22) 550-0967; e-mail: pzkfits@pzkfits.pl
Zgłoszenia imienne lub klubowe będą przyjmowane do dnia 19 kwietnia 2009 r. na adres:
Klub Sportowy "Gloria", ul. Lubiny 9, 40-582 Katowice
lub elektronicznie: jerzydrynda@wp.pl
lub telefonicznie: 0 603 193 850
4. KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS. Zasady sędziowania wg PZKFiTS (IFBB)
5. NAGRODY:
- we wszystkich kategoriach za miejsca od I do III - medale, puchary, dyplomy
- we wszystkich kategoriach za miejsce od IV do VI - dyplomy
- w kategorii kulturystyka OPEN:
od I miejsca do VI miejsca nagrody pienięŜne, puchar i dyplom:
· 1 miejsce 1000 zł
· 2 miejsce 800 zł
· 3 miejsce 600 zł
· 4 miejsce 400 zł
· 5 miejsce 300 zł
· 6 miejsce 300 zł
DruŜynowo: za miejsce od I do III puchary i dyplomy.
Organizator przewiduje równieŜ nagrody rzeczowe.
6. WPISOWE:
KaŜda uczestniczka i uczestnik wpłaca wpisowe w wysokości 40 zł podczas weryfikacji.
7. PRZYJAZD:
Ekipy sportowe winny zgłosić się w dniu 26 kwietnia 2009 r. o godz. 9:00 w Hali Ośrodka Sportowego
w Katowicach - Szopienicach, przy ul. 11 Listopada 16, w celu dokonania weryfikacji.
8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW:
Weryfikacja uczestników Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Śląska w Kulturystyce i Fitness
odbędzie się w holu Ośrodka Sportowego w Katowicach - Szopienicach w dniu 26 kwietnia 2009 r. i
rozpocznie się o godz. 9:30.
9. NARADA TECHNICZNA:
- Narada Techniczna dla sędziów i kierowników ekip odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2009 r. w biurze
zawodów, na miejscu. Początek o godz. 10:30.
UWAGA!
Komisja Sędziowska moŜe nie dopuścić do startu zawodniczki lub zawodnika, nie przygotowanych
do startu lub będących w bardzo słabej formie sportowej. Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed
wyjazdem, czy podległe im zawodniczki i zawodnicy prezentują odpowiednią formę sportową i są
właściwie przygotowani od strony estetycznej do występu. Wszyscy przystępujący do weryfikacji
powinni posiadać dokument toŜsamości, zawierający dokładną datę urodzenia, aktualne badanie
lekarskie, strój startowy i kasetę (płytę) z nagraniem do programu dowolnego.
10. KATEGORIE:
Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness odbędą się w następujących
kategoriach:
JUNIORKI I JUNIORZY:
- Juniorki fitness sylwetkowego: wszechkategoria (OPEN)
- Juniorzy w kulturystyce klasycznej: wszechkategoria (OPEN)
- Juniorzy kulturyści: kategoria: 75 kg i powyŜej 75 kg.
WETERANI:
- wszechwag (OPEN)
SENIORKI I SENIORZY:
- Fitness sylwetkowe kobiet - wszechkategoria
- Kulturystyka męŜczyzn:
· kategoria do 70 kg,
· kategoria do 80 kg,
· kategoria do 90 kg,
· kategoria +90 kg.
- Kulturystyka klasyczna męŜczyzn - wszechkategoria (OPEN)
Uwaga!!! JeŜeli w jednej z kategorii wagowych będzie mniej niŜ trzech zawodników, zostanie ona
połączona z wyŜszą kategorią wagową.
ELIMINACJE I PÓŁFINAŁY - GODZ. 11:00:
RYWALIZACJA:
- juniorki fitness sylwetkowego, wszechkategoria - 1 runda (czarne bikini)
- juniorzy w kulturystyce klasycznej, wszechkategoria - 1 runda (porównania)
- juniorzy kulturyści: 75 kg i +75 kg - 1 runda (porównania)
- seniorki fitness sylwetkowego, wszechkategoria - 1 runda ( czarne bikini)
- juniorki fitness sylwetkowego, wszechkategoria - 2 runda (strój jednoczęściowy)
- seniorki fitness sylwetkowego, wszechkategoria - 2 runda (strój jednoczęściowy)
- weterani, kategoria wszechwag - 1 runda (porównania)
- seniorzy do 70 kg, do 80 kg, do 90 kg, +90 kg - 1 runda (porównania)
OFICJALNE OTWARCIE I FINAŁY - GODZ. 16:00:
RYWALIZACJA:
- juniorki fitness sylwetkowego, wszechkategoria - 3 runda (dowolne bikini)
- juniorzy w kulturystyce klasycznej, wszechkategoria - 2 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka)
- juniorzy w kulturystyce klasycznej, wszechkategoria - 3 runda (program dowolny)
- weterani: wszechwag (OPEN) - 2 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka)
- weterani: wszechwag (OPEN) - 3 runda (program dowolny)
BLOK DEKORACJI:
- juniorki fitness sylwetkowego
- juniorzy w kulturystyce klasycznej
- weterani
RYWALIZACJA:
- seniorki fitness sylwetkowego, wszechkategoria - 3 runda (dowolne bikini)
- juniorzy kulturyści: 75 kg i +75 kg - 2 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka)
- juniorzy kulturyści 75 kg i +75 kg - 3 runda (programy dowolne)
BLOK DEKORACJI:
- juniorzy kulturyści kategoria: do 75 kg, +75 kg,
- seniorki w fitness sylwetkowym: wszechkategoria (OPEN)
RYWALIZACJA:
- seniorzy kulturyści: kategoria do 70 kg i do 80 kg - 2 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka)
- seniorzy kulturyści: kategoria do 70 kg i do 80 kg - 3 runda (program dowolny)
BLOK DEKORACJI:
- seniorzy kulturyści: kategoria do 70 kg i do 80 kg
RYWALIZACJA:
- seniorzy kulturyści: do 90 kg i + 90 kg - 2 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka)
- seniorzy kulturyści: do 90 kg i + 90 kg - 3 runda (program dowolny)
- seniorzy kulturyści: + 90 kg - 2 runda (pozy obowiązkowe, dogrywka)
- seniorzy kulturyści: + 90 kg - 3 runda (program dowolny)
BLOK DEKORACJI:
- seniorzy kulturyści: do 90 kg
- seniorzy kulturyści: +90 kg
RYWALIZACJA:
Kulturystyka męŜczyzn - open
BLOK DEKORACJI:
Kulturystyka męŜczyzn - open
ZAKOŃCZENIE
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów, a nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja
odwoławcza, złoŜona z Prezesa SOZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela organizatora, po
wpłaceniu wadium w wysokości 150 zł na rzecz organizatora.
W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby zawodników w danej kategorii wagowej, organizator
zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie Organizator.
12. INFORMACJE
Wszelkich informacji o zawodach udziela:
Jerzy DRYNDA
tel. 0 603 193 850 lub e-mail: jerzydrynda@wp.pl
ORGANIZATOR
Śląski Okręgowy Związek Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego
ul. Wolności 315
41-800 Zabrze
tele/fax: 032 355-00-30
Zatwierdzono,
mgr inŜ. Andrzej Michalak
wiceprezes PZKFiTS
03.04.2009


zrodlo: pzkfits.pl

FIZJOSTEO - Fizjoterapia i Osteopatia
Sk. Ks. Kard. Wyszyńskiego 5 , Warszawa
www.fizjosteo.pl

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 7 Napisanych postów 524 Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 3168
Pytanie mam, ile wstęp na zawody jako widz? a i jeszcze jedno, jak dojezdzam z poza miasta, to lepiej wysiąćw szopiencu na stacji czy na dworcu głównym?

Dopóki walczysz, jesteś ZWYCIĘZCĄ!!!

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Specjalista
Szacuny 58 Napisanych postów 1804 Wiek 29 lat Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 30660
na głównym lepiej . to w końcu płaci sie cos za wstęp ? dla widzów ?

2 kroki w przód jeden w tył i tak do usranej śmierci

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 357 Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 5213
wpadne zrobić kilka fotek
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 4 Napisanych postów 513 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 16284
Mam pytanie ile kosztuje wstęp? No chyba ze jest wolny?

gg3636284

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 357 Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 5213
pewnie z 10-15 zł (finały)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 27 Napisanych postów 2708 Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 19513
**********
z regulaminu wynika,że najcięższe kategorie będą na nogach od 11 do ok. 17
kto to wymyśla takie szopki???
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 114 Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 405
Chore to jest faktycznie. Tak jakby organizatorzy nie rozumieli poziomu zmęcznia zawodników podczas zawodów.

Kto z forum jedzie i startuje?

To jest hardcore,to jest Animal...wytrzymasz!?

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ojan Jan Olejko Moderator
Ekspert
Szacuny 4523 Napisanych postów 20918 Wiek 69 lat Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 1069773
justine197 prawie na wszystkich zawodach jest tak samo! Przed południem są eliminacje a finały po południu! Nie żałuj najcięższych kategori : wszyscy startujący mają tak samo! Najlepsi będą mieli zajęcie do godz.20-tej!
...
Napisał(a)
Usunięty przez w0jt za pkt 1 regulaminu
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 23 Na forum 9 lat Przeczytanych tematów 67
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 114 Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 405
Z drugiej strony zawody sa organizowane na kilka dnia przed Mistrzostwami Polski,więc nie sądze,aby pojawiło sie wiele zawodników i zawodniczek co pozowli organizatorom przyspieszyć pewne rzeczy.

To jest hardcore,to jest Animal...wytrzymasz!?

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Polacy na Loaded Cup 2009 w Danii

Następny temat

Witam mam pytanie odnośnie metki